Helsevitenskap - master 2 år

Med en master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse- og velferdstjenestene, og ta i bruk forskningsbasert kunnskap på din arbeidsplass.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, heltid

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april via Søknadsweb

For å møte befolkningens behov for helsetjenester, må sykehus og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og god samhandling i helsetjenestetilbudet. 

Om studiet

For å møte fremtidens utfordringer trenger vi kunnskap om hvordan fremme god folkehelse for alle slik at behovet for helsetjenester blir så lavt som mulig. Men på den annen side, når innbyggerne våre får behov for tjenester så er det viktig at det er trygge tjenester som ivaretar pasientene best mulig.

Cille Sevild , prosjektleder og rådgiver i Stavanger kommune.

Du kan velge mellom to studieretninger:

Foto: Elisabeth Tønnessen.
Foto: Elisabeth Tønnessen.

Hva kan du bli?

Jeg forsker på koordinering av helsetjenester ved Universitetet i Stavanger.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Helsevitenskapens grunntema

   Første år, semester 1

   Helsevitenskapens grunntema (MHV100)

   Studiepoeng: 10

  • Metodologi og forskningsdesign

   Første år, semester 1

   Metodologi og forskningsdesign (MHV110)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode (MHV111)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap (MHVMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Velg studieretning

  • Folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse

   • Obligatoriske emner

    • Deltakelse i helse- og velferdstjenester

     Første år, semester 2

     Deltakelse i helse- og velferdstjenester (MHV120)

     Studiepoeng: 10

    • Implementering og evaluering av intervensjoner i folkehelsearbeid

     Første år, semester 2

     Implementering og evaluering av intervensjoner i folkehelsearbeid (MHV122)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester som utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • Obligatorisk emne

      • Helsefremming

       Andre år, semester 3

       Helsefremming (MHV200)

       Studiepoeng: 10

      • Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten

       Andre år, semester 3

       Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten (MHV201)

       Studiepoeng: 10

     • Velg ett emne

      • Health in Humanitarian Crisis

       Andre år, semester 3

       Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

       Studiepoeng: 10

      • Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier

       Andre år, semester 3

       Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier (MHV206)

       Studiepoeng: 10

      • Fysisk aktivitet og helse

       Andre år, semester 3

       Fysisk aktivitet og helse (MID411)

       Studiepoeng: 10

  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og resiliens i helsetjenesten

   • Obligatoriske emner

    • Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering

     Første år, semester 2

     Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering (MHV130)

     Studiepoeng: 10

    • Resiliens i helsetjenesten

     Første år, semester 2

     Resiliens i helsetjenesten (MHV131)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester som utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • Obligatorisk emne

      • Pasientsikkerhet - teori og praksis

       Andre år, semester 3

       Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV204)

       Studiepoeng: 10

      • Sikkerhetsundersøkelser i helse

       Andre år, semester 3

       Sikkerhetsundersøkelser i helse (MHV205)

       Studiepoeng: 10

     • Velg ett emne

      • Health in Humanitarian Crisis

       Andre år, semester 3

       Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

       Studiepoeng: 10

      • Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier

       Andre år, semester 3

       Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier (MHV206)

       Studiepoeng: 10

      • Fysisk aktivitet og helse

       Andre år, semester 3

       Fysisk aktivitet og helse (MID411)

       Studiepoeng: 10

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap:  

• Kandidaten har avansert kunnskap om helse og om helse, velferds- og omsorgstjenester, inkludert systemforbedring og innovasjon.  

• Kandidaten har avansert kunnskap om profesjonsutøvere, brukere og myndigheter sin rolle i helsetjenesten, sammenhengene mellom disse og nivåenes innvirkning på hverandre.  

Ferdigheter:  

• Kandidaten analyserer avansert kunnskap og verdimessige vurderinger for å selvstendig bidra til utvikling og forbedring av god praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå.  

• Kandidaten anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap.  

Generell kompetanse:  

• Kandidaten analyserer kritisk sentrale begrep innenfor helsevitenskap.  

• Kandidaten analyserer kritisk bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på.  

• Kandidaten anvender selvstendig vitenskapelig tenkesett og metode, samt forskningsmessig arbeidsmåte innenfor helsevitenskap.  

• Kandidaten anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling, forbedring og innovasjon i helse- velferds- og omsorgstjenester.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

UiS har en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

OBS! Dessverre er Master Programme in Health Science på Linnéuniversitetet midlertidig kansellert.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  The University of Auckland

  Reis til andre siden av jorden og ta din utveksling på New Zealand! Studer på University of Auckland, et svært anerkjent universitet som skårer høyt på internasjonale rangeringer som Times Higher Education og QS World University Rankings. Ikke nok med det er universitetet New Zealands største forskingsuniversitet. Med mer enn 200 studentorganisasjoner finner du garantert noe som passer deg i New Zealands største by!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • New Zealand

  The University of Auckland

  Reis til andre siden av jorden og ta din utveksling på New Zealand! Studer på University of Auckland, et svært anerkjent universitet som skårer høyt på internasjonale rangeringer som Times Higher Education og QS World University Rankings. Ikke nok med det er universitetet New Zealands største forskingsuniversitet. Med mer enn 200 studentorganisasjoner finner du garantert noe som passer deg i New Zealands største by!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • USA

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 studiepoengsfordypning eller en integrert utdanning av 120 studiepoengs omfang.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Gjennom utdanningen vil du få breddekompetanse innen helsevitenskap og helsetjenesteforskning, og samtidig en fordypning innen ett av to svært sentrale forskningsfelt innen helse, velferd og omsorg.

Margareth Kristoffersen , professor ved UiS

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Professor i helsevitenskap og ledelse
51834109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi