Hopp til hovedinnhold

Sosiologi årsstudium

Har du lyst å lære om hvordan mennesker former samfunnet, og blir formet av samfunnet? Er du opptatt av hvordan makt skapes og vedlikeholdes?

Faktaboks
Varighet

1 år, 2 semestre

Antall studieplasser

60

Studiepoeng

60

Poenggrense

2020: 46,1 / 39,8 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Sosiologi passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg.

Sosiologi handler om hvordan samfunnet påvirker deg og dine handlingsvalg. Studiet stiller spørsmål omkring hvordan helse, skoleresultater, økonomi og fremtidige livsvalg påvirkes av ulike samfunnsprosesser på globalt og lokalt nivå. 

Sentrale sosiologiske spørsmål er hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen globale organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt og sosial mobilitet henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn. 

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Du lærer å beskrive endringsprosesser i samfunnet og får verktøy til å delta i samfunnsdebatten. 

Gjennom studiet lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning.  Studiet utruster deg med perspektiver og teorier på samfunnsforhold, som gir grunnlag til å diskutere ulike tema fra ulike synsvinkler. Dette er kunnskap som er etterspurt i dagens arbeidsliv. 

Årsstudium i sosiologi ved UiS gir en grunnleggende samfunnsforståelse. Du får oversikt over sosiologiens arbeidsområde, samt grunnleggende teorier, begreper og forskningsmetoder innen disiplinen. 

Årsstudiet inngår som 1. år i bachelorgraden i sosiologi. Fullført studium gir grunnlag for å søke direkte opptak til andre året på bachelorprogrammet i sosiologi. 

Hva kan du bli?

Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Sosiologer arbeider blant annet med planlegging, samfunnsanalyser, forsknings- og utredningsarbeid, kommunikasjon og informasjon, konsulentarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og undervisning. Årsstudium i sosiologi vil kunne gi vesentlig bidrag til supplerende perspektiv på situasjoner og utfordringer en kan møte i dagligliv og annen utdanning.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført årstudium forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kunnskap om fagets historie og sentrale perspektiver, teorier og begreper
 • Kunnskap om hvordan moderne, vestlige samfunn er bygget opp og fungerer
 • Innsikt i sentrale sosiologiske temaer som sosial ulikhet, sosial mobilitet, familieformer, utdanning og arbeidslivets organisering
 • Kunnskap om sentrale sosiologiske studier og forskningsbidrag
 • Innsikt i ulike forskningsmetoder som brukes i studiet av samfunnet, fra formulering av problemstillinger og vurdering av forskningsetiske hensyn, via innsamling av materiale ved spørreskjemaer, ustrukturerte intervjuer, observasjon og bruk av foreliggende data, til analyse og tolkning av resultater, publisering og formidling.

Ferdigheter

Studentene skal

 • kunne gjøre greie for sentrale sosiologiske begreper som for eksempel status, samhandling, sosialisering, identitet, avvik, institusjon, klasse og makt
 • kunne anvende sosiologiske perspektiver og begreper til å forstå samfunnet
 • kunne bidra til og dra nytte av sosiologisk kunnskapsproduksjon i hverdags- og arbeidsliv

Generell kompetanse

 • Evne til kritisk refleksjon
 • Respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og bruk av forskningsresultater
 • Kunne arbeide med faglige problemstillinger både selvstendig og sammen med andre

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om sosiologi årstudium

Kan jeg gå videre til bachelorstudier i sosiologi? Hvilke emner inngår i studieplanen?

Kan jeg gå direkte videre fra årsstudium til bachelorstudiet?

Det kan du, du er garantert plass. Men du må formelt søke deg inn på bachelorprogrammet.

Kan jeg få jobb innen fagområdet med årsstudium i sosiologi?


De fleste som søker årsstudium vil søke seg videre til andre studium. Mange søker årsstudium sosiologi for å få samfunnsfaglig innsikt som styrker dem i andre fagområder og andre disipliner. Andre søker årsstudium for å smake på faget og søke seg videre til sosiologi bachelor etterpå. Relevant jobb innen fagområdet sosiologi krever vanligvis mer enn årsstudium.

Hvor mye innsats krever et fulltidsstudium?

Forventet arbeidsinnsats for fulltidsstudenter er 1600 timer pr. studieår

Hvor mange dager i uken er det undervisning? Er det undervisning kun på dagtid?

Timeplanen finner du her.

Hva er utdanningsplan?

Utdanningsplanen bygger på studieplanen. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom studenten og institusjonen. Alle studenter som blir tatt opp til studieprogram med omfang av 60 studiepoeng eller mer, skal ha en utdanningsplan.

Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Universitetet i Stavanger og den enkelte student. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om universitetet ansvar og forpliktelser overfor studenten og om studentens ansvar og forpliktelser overfor universitetet og medstudentene. Utdanningsplanen er også grunnlag for grad og vitnemål.

Hva er semesterregistrering?

Semesterregistrering er en rutine alle studenter må gjennom for å betale semesteravgift og melde seg opp til eksamen. Du gjennomfører semesterregistrering på Studentweb

Hvor lenge varer høst- og vårsemesteret?

Høstsemesteret begynner vanligvis uke 33, og varer frem til jul. Vårsemesteret begynner normalt i uke 2, og varer vanligvis frem til uke 25. Det er uansett verdt å merke seg at det er store variasjoner avhengig av hvor man er i studieløpet, og hvilket institutt man er tilknyttet. Derfor er det å anbefale å ta kontakt med studieveilederne på ditt institutt for å få bekreftet dette.

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske emner

 • Obligatoriske emner

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utveksling
 • Alle land
Vårt fagmiljø

Sosiologimiljøet i Stavanger utmerker seg ved sine interaksjonistiske analyser og nedenfra-perspektiver innen følgende forskningsområder: sosial ulikhet, kultur, arbeid, kjønn, velferd, migrasjon, etniske relasjoner, familie og utdanning.

Kontakt oss

51831518
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831581
Administrasjon IMS
Seniorkonsulent

Du er sikkert også interessert i:

Student i Stavanger

Novemberhelsing frå rektor Klaus Mohn

– Eg vil de skal vite at eg er stolt av dykk. Innsatsen de har lagt ned er ein viktig grunn til at Universitetet i Stava...

Ut på UiS-tur!

Hver ukedag fra mandag 30. november kan studenter være med på tur i UiS sitt nærområde.

Studentpresten ved UiS

Studentpresten ved UiS heter Leni Mæland. Hun kan være til støtte for deg som student, både i gode og mer utfordrende pe...

Kick-off for studentene ved Handelshøgskolen

17. til 20. august arrangerte Handelshøgskolen ved UiS kick-off-uke for sine studenter. Over 400 studenter deltok, forde...

Kafeer og kantiner på campus

UiS har bygninger både på Ullandhaug, i Bjergsted og på Våland. På alle områdene får du kjøpt god og næringsrik mat og d...

Samfunnsviternes Studentlag

Samfunnsviternes studentlag er bindeleddet mellom Samfunnsviterne og ditt studiested.

Econa UiS

Econa UiS er en studentorganisasjon som ønsker å gi økonomistudenter, både på bachelor og master mest mulig ut av studie...

NHS Jobbsenter

NHS Jobbsenter er en frivillig studentorganisasjon som arbeider med å skape kontakt mellom våre studenter og hotell- og ...

Linjeforeningen for elektro og data

LED er linjeforeningen for studenter som går elektro & data.

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS

Økonomistudentenes Foreningen

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening ved Handelshøyskolen på UiS.

Linjeforeningen for Industrial Asset Management

LIAM er linjeforeningen til masterprogrammet Industrial Asset Management (Industriell Teknologi og Driftsledelse).

Norsk Hotellhøyskoles Union

NHSU er en studentpolitisk linjeforening drevet av studenter for studenter.

Petroil

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i bachelor- o...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet kan bistå studenter ved UiS som trenger hjelp, råd eller informasjon i spørsmål som omhandler studiesitua...

SMiS Studentmållaget i Stavanger

Studentmållaget i Stavanger er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på Universitetet i Stavanger.

Høyres Studenter Stavanger

Høyres Studenter Stavanger består av konservative og liberale studenter.

Sosialstudentenes Linjeforening

Vi er linjeforeningen for sosialt arbeid, barnevern og psykologi.

Parasjuk

Parasjuk er linjeforeningen for bachelor sykepleie, bachelor paramedisin, samt alle tilhørende master/videreutdanninger ...

Tappetårnet

Tappetårnet er studentbaren på UiS og holder til i 1. etasje på studentenes hus. Formålet med baren er å bedre studentmi...

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen for studentene ved masterstudiet industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

IAESTE Stavanger

IAESTE er en internasjonal studentorganisasjon som arbeider for at studenter skal få relevant praksiserfaring.

Mauka Makai

Mauka Makai er studentorganisasjonen for deg som vil fylle studietiden din med så mye gøy som mulig!

Økonomistudentenes Forening

ØSF er en forening for alle økonomistudenter på bachelornivå, hvor alle automatisk blir medlem gratis.

Spire Stavanger

Brenner du for klima og miljø, rettferdig internasjonal handel, bærekraftig byutvikling, eller mat og landbruk? Da er ka...

SAMSIK - Linjeforeningen for studenter ved Samfunnssikkerhet

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS.

YATA Stavanger

YATA Stavanger er et nettverket for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og s...

MEES

MEES er Linjeforening for master i Energi, Miljø og Samfunn.

SSF - Sosiologistudentenes Forening

Sosiologistudentenes Forening jobber for å ivareta sosiologistudentenes rettigheter