Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-DIG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i digitale samfunn og sosiale transformasjoner

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Innhold
Master i Digital Society and Societal Transformations fokuserer på den digitale transformasjonen og dens innvirkning på samfunnet. Studentene skal trenes til å tenke kritisk og analytisk om utfordringene og mulighetene ved den digitale transformasjonen. Videre vil studentene lære metoder for å forske på digitale miljøer og få tekniske, praktiske, teoretiske og tverrfaglige ferdigheter til å jobbe i alle sektorer av samfunnet. Studiet passer for studenter som har som mål å jobbe i privat, samfunnsmessig og offentlig sektor som gjennomgår digitalisering.

Undervisnings- og læringsmoduser
Programmet inneholder en blanding av teoretiske, metodiske og praktiske kurs. Undervisningsmåter inkluderer studentaktiv læring gjennom case- og problembasert læring, studentpresentasjoner og gruppearbeid. Vurderingen består av en blanding av obligatoriske presentasjoner, rapporter, semesteroppgaver, hjemmeeksamen, muntlig eksamen og masteroppgave.

Undervisning i språk
Kursene gis på engelsk, inkludert forelesninger, workshops og seminarer. Vurderingen foregår hovedsakelig på engelsk. Arbeidspraksis vil være på norsk eller engelsk, avhengig av utplassering.

Arbeidspraksis
Studentene kan velge arbeidspraksis i tredje semester. Studentene skal jobbe inntil 16 uker på 75 % (480 timer) med samarbeidspartnere Stavanger Smart City, i en kommune (gjennom DigiRogaland), eller i privat og sivil sektor (gjennom Nordic Edge).

Læringsutbytte

Studenten vil etter fullført program ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter å ha fullført programmet vil studenten ha:

• avansert kunnskap om digitalisering som en sosial, politisk, kommunikativ og teknisk prosess

• grundig kunnskap om de teoretiske og praktiske implikasjonene og virkningene av digitalisering i moderne samfunn

• inngående tverrfaglig kunnskap om digitaliseringens utfordringer og muligheter for samfunnet

• Evne til å anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet

• Evne til å analysere faglige problemstillinger ut fra fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Etter å ha fullført programmet kan studenten:

• analysere og kritisk vurdere ulike akademiske, politiske og tekniske informasjonskilder

• anvende teorier selvstendig på praktiske og teoretiske problemstillinger

• bruke relevante vitenskapelige metoder og arbeide selvstendig så vel som tverrfaglig

• gjennomføre et selvstendig, begrenset forskningsprosjekt under veiledning

• forme den digitale transformasjonen for bærekraftig utvikling

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført programmet kan studenten:

• analysere og presentere relevante akademiske, faglige og forskningsetiske problemstillinger

• anvende kunnskap på nye og fremvoksende områder innen samfunnsvitenskap

• kommunisere og beherske feltets terminologi

• kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten

bidra med nytenkning, entreprenørskap og innovasjonsprosesser knyttet til digitalisering av samfunnet

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • DIG501: Media, Data and Society

   Første år, semester 1

   Media, Data and Society (DIG501)

   Studiepoeng: 10

  • DIG502: The Digitalization of Politics

   Første år, semester 2

   The Digitalization of Politics (DIG502)

   Studiepoeng: 10

  • MEE125: Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods (MEE125)

   Studiepoeng: 10

  • DIG503: Technological Foundations

   Første år, semester 2

   Technological Foundations (DIG503)

   Studiepoeng: 10

  • DIG504: Digital Culture and Everyday Life

   Første år, semester 1

   Digital Culture and Everyday Life (DIG504)

   Studiepoeng: 10

  • MEN185: Applied Social Science Research Methods

   Første år, semester 2

   Applied Social Science Research Methods (MEN185)

   Studiepoeng: 10

  • DIGMAS: Master thesis

   Andre år, semester 4

   Master thesis (DIGMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valgemner eller utveksling

  • Valgemner

   • MENPRA: Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

   • RIS505: Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap

    Andre år, semester 3

    Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap (RIS505)

    Studiepoeng: 10

   • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Andre år, semester 3

    Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

    Studiepoeng: 10

   • SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Andre år, semester 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

    Studiepoeng: 10

   • GEN570: Global Sexualities:Theories, Methodologies, Practices

    Andre år, semester 3

    Global Sexualities:Theories, Methodologies, Practices (GEN570)

    Studiepoeng: 10

   • MEE128: Digitalisation for Sustainability

    Andre år, semester 3

    Digitalisation for Sustainability (MEE128)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling

Utveksling

Studentene kan velge å tilbringe tredje semester (høst) i utlandet. Utveksling tjener til å utvide den tverrfaglige kompetansen til kandidatene, styrke deres språkkunnskaper og øke deres internasjonale profil. Studentene kan velge mellom fem ECIU-universiteter (European Consortium of Innovative Universities) som tilbyr relevante programmer, samt eksisterende avtaler (inkludert 13 Erasmus-avtaler og to Nordplus-avtaler). Studenter må søke godkjenning hvis de ønsker å besøke et universitet utenfor listen over forhåndsgodkjente studier.

Studentene kan velge mellom følgende anbefalte programmer:

• Aalborg Universitet: Master i tekno-antropologi.

• Linköpings universitet: MA i Computational Social Science

• Tammerfors universitet: MA i bærekraftig digitalt liv

• University of Twente: MA i vitenskapsfilosofi, teknologi og samfunn.

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Opptakskrav

Bachelorgrad og fordypning på minimum 80 studiepoeng innenfor følgende fagområder, enkeltvis

eller i kombinasjon: samfunnsfag, statsvitenskap, mediefag, sosiologi, psykologi, pedagogikk,

sosialantropologi, jus, samfunnsgeografi, historie, hotelledelse, reiselivsledelse, administrasjon,

økonomi eller tilsvarende fagområder.

Profesjonsrettede bachelorgrader innenfor følgende fagområder kvalifiserer for opptak:

journalistikk, politi, lærer og sosialfag.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars