Utveksling: Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium (B-SOSION)

Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester (praksis).

Som student på bachelorprogrammet i sosialt arbeid har du mulighet til å reise på utveksling i studiets 4. semester. Dette betyr at utvekslingen omfatter praksisdelen av utdanningen din. Utveksling er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut.

For mer informasjon om utveksling, se UiS sine utvekslingssider.

Opplegg for utvekslingen - praksis
Gjennom et av våre partnerinstitusjoner i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder.

Vi tilbyr to forskjellige typer utenlandspraksis. De som drar til universiteter i utlandet skal følge dette universitetets eget praksisopplegg, og de kravene dette universitetet stiller. De som drar på utveksling i regi av organisasjoner og stiftelser skal følge kravene i emnet BSOP20 Kunnskapsbasert praksis ved UiS. Du vil få beskjed om hvilket opplegg du skal følge i god tid før utreise.

Alle studenter som skal på praksis i utlandet må delta på et obligatorisk førpraksisseminar før avreise. Førpraksisseminaret innebærer forarbeid i form av å sette seg inn i landet du skal ha praksis i og hvordan sosialt arbeid fungerer der, samt to dager fysisk seminar på campus i slutten av november.

Alle studenter som gjennomfører praksis i utlandet får en kontaktlærer ved UiS. Studenter i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling og tildelt kontaktlærer gjennom praksisperioden.

Søknadsprosessen
Fristen for søke utveksling er 1. september høsten før praksisoppholdet.

Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil kunne variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut ifra hvilke land du har lyst til å reise til.

Alle søkere på sosionomutdanningen må legge ved et motivasjonsbrev på engelsk i søknaden. Her bør du skrive litt om deg selv og din motivasjon for å søke utveksling. Dette brevet vil videresendes til ditt utvekslingssted som en presentasjon av deg. Det kan også brukes i fordeling av praksisplasser, dersom du og en annen student konkurrerer om samme plass og har samme poengsum. Spesielt relevant språklig kompetanse kan telle til din favør.

Studenter som skal på utveksling må ha bestått alle 1. års-eksamener på programmet før de kan reise ut.

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen.


Kontaktperson
Faglig veiledning: Internasjonal koordinator Heidi Lie Eriksen
Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning: Studiekonsulent Yri Helene Ljosdal
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

 • Alle land

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  The HOME Project

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Cuba

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Danmark

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Hellas

  The HOME Project

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.