Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Vil du lære mer om språkforstyrrelser hos barn? Dette emnet er for deg som er ansatt i PPT.

Published Sist oppdatert
Fakta
Varighet

To semester.

Gjennomføring

Deltid. Samlingsbasert i Stavanger.

Pris

Kr 15.000

Opptakskrav

Minst ett års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

Studiepoeng

15 (Masternivå)

Oppstart

Høst 2024. Vi tar forbehold om at det må være tilstrekkelig antall søkere for at emnet skal startes opp.

Antall studieplasser

Emnet har 25 studieplasser. Ved flere søkere, vil de første 25 kvalifiserte søkerne få plass. Det tas forbehold i tilfeller der mange av søkerne er fra samme arbeidssted.

Søknadsfrist

1. mai

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i PPT.
Spørsmål?

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss på student.lesesenteret@uis.no

student
Emnet er organisert som samlingsbasert undervisning, med samlinger og nettmøter.

Det stilles stadig større krav til kompetansen hos de ansatte i PPT. Samtidig melder ledere og ansatte i PPT selv at de blant annet ønsker mer kunnskap om språkforstyrrelser hos barn.

For å imøtegå dette behovet i praksisfeltet, tilbyr Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, emnet Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser.

Studiet er beregnet på deg som har minst 1 års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

I dette emnet vil du få økt kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser. Du vil få innsikt i faglige og sosiale vansker som ofte opptrer sammen med språkforstyrrelser, deriblant lese- og skrivevansker, uttalevansker, nedsatt psykisk helse og svake oppmerksomhetsfunksjoner.

Utrednings- og sakkyndighetsarbeid er sentrale oppgaver for PPT. I emnet vil du derfor også lære om identifisering og kartlegging av språkforstyrrelser, samt tolkning av kartleggingsresultater i lys av teori og empiri. Emnet gir deg innsikt i aktuelle tiltak og hvordan tilrettelegge for barn med språkforstyrrelser på individ- og systemnivå.

Det er nært koblet opp mot praksis, samtidig som det du lærer er forankret i ny forskning på feltet. Du vil undervises av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret som har lang erfaring fra både PPT og forskning, og som er kjent med problemstillingene som ansatte i PPT møter på i det daglige.

Informasjon om studiet:

Samlinger
Høsten 2024

2.-4. september, 2024 4.-5. november, 2024

Våren 2025

27.-28. januar Nettmøter kommer i tillegg.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF