GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter som allerede er i gang med sin lærerspesialistutdanning og startet opp høsten 2020 eller høsten 2021, får anledning til å fullføre hele studiet

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Søknadsperiode

Ikke opptak 22/23

Samarbeid

Foregår i samarbeid med Matematikksenteret, NTNU (Alle samlinger er ved UiS.)

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning med 30 stp i norsk og 30 stp i matematikk samt 30 stp fordypning i norsk, matematikk eller relevante fagområder (som begynneropplæring eller GLSM).

Studiebeskrivelse

Lesesenteret ved UiS, i samarbeid med Matematikksenteret ved NTNU, tilbyr lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn.

lærer med elever

Utdanningen er knyttet til begynneropplæring med vekt på lesing, skriving og regning. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i begynneropplæring, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen begynneropplæring i lærerkollegiet. 

Fagdidaktisk fordypning 

Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 studiepoeng. Modulene inneholder temaer som gir faglig og fagdidaktisk fordypning i begynneropplæring samtidig som studentene rustes til lederoppgaven gjennom ulike metoder for skoleutvikling og veiledning i kollegiale læringsfellesskap. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger, de to første samlingene er hver på tre dager og den siste samlingen er på to dager. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger. Canvas benyttes som læringsplattform. 

Opptakskrav og søknad 

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel begynneropplæring, lesing, skriving og regning og minst tre års undervisningspraksis innen fagområdet på 1.-4. trinn.
Opptaket gjelder for begge år.

Studiet er på masternivå og studentene kan fullføre mastergraden med å ta en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng i forlengelse av studiet. Fullføring av dette videreutdanningsstudiet vil gi deltakerne kvalifikasjoner for å søke spesialiststilling i skolen. Mer informasjon finner du i emneplan for studiet. Det tas forbehold om at endringer i emneplan kan oppstå. 

Informasjon om studiet

Emner

Trykk på lenkene for emnebeskrivelser:

VLS 213: Forsking- og utviklingsarbeid

Samlinger 2022/2023

VLS 213

3.–5. januar 7.–9. mars 2.–3. mai

Med forbehold om endringer.

Vil du ta master?

Når du har fullført dette studiet, kan du fortsette på en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng.

Lurer du på noe? Spør våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Vitenskapelige kontaktpersoner

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i norsk
51833118
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk