Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og forhandle. Dette får jusstudentene ved Handelshøgskolen ved UiS trent seg på, når de deltar i universitetets prosedyrekonkurranse.

Published Sist oppdatert

Studenter i tingretten
Studenter fra UiS i Stavanger tingrett.

Første møte med rettssalen

Guro Roan Baklid (22) studerer rettsvitenskap, og er nå på tredje og siste år av sin bachelorgrad. Guro deltok på årets prosedyrekonkurranse, og som var hennes første møte med jus i praksis.

– Jeg har ikke hatt praksis i studieløpet mitt, så dette var en gyllen mulighet til å få et innblikk i hvordan arbeidslivet faktisk kommer til å bli.

Les mer om: Bachelor i rettsvitenskap.

Lokale advokatkontorer i ryggen

Prosedyrekonkurransen arrangeres for andre gang i år, og er et samarbeid mellom Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og seks advokatkontor. Konkurransen er lagt opp som en turnering, der studentene melder på lag for å delta. Hvert av lagene får veiledning av advokatfirma fra lokalområdet, og rettssakene avholdes i Stavanger tingrett.

Studenter sammen med advokat i rettssalen.
Studentene på UiS har lokale advokatkontor i ryggen.

I år var det seks lag som meldte seg på konkurransen. Guro var påmeldt med to studievenninner, og sammen skulle de løse en sak mellom to parter: En saksøker og den saksøkte.

– Vi fikk to advokater fra Selmer som veiledere, og hadde de i ryggen da vi forberedte oss til konkurransen. De kom med innspill til hvilke deler av saken vi burde ta tak i, og hadde en «mock trial» med oss dagen før konkurransen.

På konkurransedagen troppet laget opp i Stavanger tingrett. Der fikk de på seg kapper og fikk både kjenne på det seriøse og formelle ved en rettssak.

– Heldigvis konkurrerte vi jo mot andre studievenner, så det var ikke skummelt sånn sett.

En bratt og unik læringskurve

Laget til Guro gikk ikke videre fra kvartfinalen, men forlot rettssalen med et unikt innblikk i arbeidslivet, og haugevis av ny kunnskap.

– Jeg hadde jo en anelse på forhånd om hvordan en rettssak foregikk, men det var skikkelig lærerikt å få muligheten til å delta i en prosedyre, og se hvordan alt i en rettssak faktisk fungerer.

Guro er overbevist om at prosedyrekonkurransen er verdifull for jusstudenter både i studietiden og i arbeidslivet.

– Studiet vårt innebærer mye lesing og selvstudie, så det å få muligheten til å jobbe med denne oppgaven som en gruppe har vært kjempelærerikt. Det har vært veldig nyttig og spennende å få se hvordan ting faktisk fungerer i praksis.

Pilotprosjektet som ble permanent

Da prosedyrekonkurransen ble arrangert for første gang i fjor var den et pilotprosjekt, forteller Lana Bubalo, studieprogramleder for bachelor i rettsvitenskap og master i rettsvitenskap. Læringsutbyttet skulle vise seg å bli såpass stort for studentene, at Handelshøgskolen ved UiS ønsker å fortsette med prosjektet på permanent basis.

Lana Bubalo er studieprogramleder.

Konkurransen har frem til nå vært et frivillig tilbud til studentene, men nå ser de på muligheten for å implementere aktiviteten som et eget valgemne med studiepoeng.

– Formålet med konkurransen er at studentene ikke skal få praksissjokk når de begynner å jobbe. Vi er også overbevist om at karakterpresset i jusutdanningene kan lettes ved at arbeidsgivere bevisst retter søkelyset mot kjerneferdigheter hos kandidatene de ansetter.

Bubalo ønsker ikke at arbeidsgivere kun skal vurdere bokstavene på vitnemålet, men også studentenes omstillingsevne, samarbeidsevne og gode prestasjons- og kommunikasjonsferdigheter.

Praksis som eget fag fra høsten 2023

Prosedyrekonkurransen har ikke blitt en fast del av studieløpet enda, men fra høsten av blir det mulig for tredjeårsstudenter på bachelor i rettsvitenskap å velge praksis som valgemne. Det tror Guro blir verdifullt for studentene som kommer etter henne.

– Det er kjempebra at dette kommer inn som et eget fag, slik at studentene kan få en forsmak på arbeidslivet og bli litt klok på hvordan det er. Da jeg trådte inn i rettssalen, merket jeg at jeg kunne lite om det.  

Les også: Rettsvitenskapsstudent Lene synes UiS er fremoverlente og synlige i samfunnsdebatten

Les også: Sara studerer rettsvitenskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Jus-utdanning på Handelshøgskolen ved UiS