Avdeling for rekneskap og rettsvitskap

Avdelinga forskar og underviser i fagområda rettsvitskap, regnskap og revisjon.

Published Endret

Vitskapleg tilsette

Universitetslektor
51831532
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor
51833772
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor
51831561
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51833757
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51833714
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Dosent
51831563
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førstelektor
51832712
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis II
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51831085
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51832901
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51833725
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor
51832562
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51832896
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51831667
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51831672
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51831984
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor
51831958
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Fastlønnet førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis II
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Ekstern sensor
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Stipendiatar

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat
51831230
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat
51831954
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Stipendiat
51831980
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Aktuelt

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Sara studerer rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Mattias Hamberg tildelt pris for beste vitenskapelege artikkel

Professor Mattias Hamberg er tildelt prisen for beste artikkel i 2021 for ein studie han publiserte i tidsskriftet Accou...

Universitetet i Stavanger har søkt om å få oppretta master i rettsvitskap

UiS har no levert søknad til Nokut om å tilby ein master i rettsvitskap. Søknaden kjem i etterkant av at regjeringa i so...

Forsknings- og høyere utdanningsminister møtte studenter på rettsvitenskap

I tillegg til å møte dekan Ola Kvaløy og professor i skatterett Benn Folkvord, møtte statsråd Henrik Asheim studenter på...

Folkvord og Kvaløy oppnevnt til nytt skatteutvalg

Fredag 18. juni satt regjeringen ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av det norske skatte- og avgifts...

Stor interesse for ny master i forretningsjus

Jusstudiene på Handelshøgskolen ved UiS gjør det skarpt i årets opptak. Bachelor i rettsvitenskap setter rekord og det n...

Startskudd etablering av master i rettsvitenskap ved UiS

Regjeringen åpner for at Universitetet i Stavanger kan etablere masterstudium i rettsvitenskap. Nå starter arbeidet med ...

Gledelig med rettsvitenskap og psykologi – fortsatt håp for medisinutdanning til UiS

I styringsmeldingen, som blir lagt fram for Stortinget i dag, foreslår regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvite...

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon!

Tirsdag 23. februar holdt Handelshøgskolen ved UiS en presentasjon av masterstudiet i økonomi og administrasjon, og stud...

– Det beste med jobben min er muligheten til å hjelpe ulike mennesker hver dag

Fam Skjæveland jobber studerte bachelor i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS. Nå jobber hun som advokat Torstrup...

Handelshøgskolen ved UiS skal utdanne spesialister i forretningsjus

Høsten 2021 etablerer Handelshøgskolen ved UiS et masterstudium i forretningsjus. Studiet vil gi kandidatene spesialkomp...

Avdelingsleiar
Lana Bubalo

Førsteamanuensis E-post: lana.bubalo@uis.no Telefon: 51 83 28 96

Kontakt oss!
Besøksadresse:

Ullandhaug campus Elise Ottesen-Jensens hus Kjell Arholms gate 37 4021 Stavanger

Telefon:

+47 51 83 15 55

Postadresse:

Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger

Relaterte sider

Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen

Handelshøgskolen ved UiS