Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarbeid med ny kunnskap om lese- og skrivevansker. Emnet tilbys fra våren 2024.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 semester

Gjennomføring

Samlings- og nettbasert. Informasjon kommer.

Pris

Kr. 15 000 Søknadsperiode Utløpt. Søknadsfrist 15. oktober.

Studiepoeng

15 (Masternivå)

Oppstart

Våren 2024

Antall studieplasser

Emnet har 20 studieplasser. Ved flere søkere, vil de første 20 kvalifiserte søkerne få plass.

Opptakskrav

Minst 1 års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT. Studenten må være ansatt i PPT.

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i PPT.

Tre studenter sitter samlet rundt en laptop
Emnet undervises delvis på nett og delvis samlingsbasert ved Universitetet i Stavanger.

PP-rådgivere skal innfri forventninger fra flere hold. Det todelte mandatet til PP-tjenesten innebærer at ofte at balansegangen mellom sakkyndighetsarbeid og systemarbeid kan bli utfordrende. Perspektivet i dette emnet er at sakkyndighetsarbeid og systemarbeid kan være to sider av samme sak. Samarbeid og dialog i utredning og tiltak, kan bidra til økt kvalitet både for enkeltelever og i skolens kvalitetsarbeid med lese- og skrivevansker.        

Videreutdanningen lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid har oppstart i januar 2024. Emnet gir 15 studiepoeng på masternivå, og undervisningen er samlingsbasert. Det vil bli tre samlinger. Første samling blir i Stavanger, og de to andre blir digitale. I tillegg vil det bli arrangert nettmøter mellom samlingene. Hensikten med nettmøtene vil være å bidra til sammenheng mellom innhold i forelesninger, pensumlitteratur og arbeidskrav.

I undervisningen vil dere møte fagfolk med lang erfaring fra utredning, eksterne forskere, samt forskere fra Lesesenteret. Disse har gjennomført forskningsstudier i norsk skolekontekst både innenfor utredning, den spesialpedagogiske tiltakskjeden, sakkyndig vurdering og intervensjoner.

Innhold i forelesninger og pensumlitteratur setter sakkyndighetsarbeidet i individ og systemperspektiv. Et spesielt fokus vil være på tiltak basert på utredningsresultat og dialog med eleven. Videre vektlegges hvordan samarbeid rundt tiltak kan bidra til kunnskapsoverføring og kvalitet i skolens arbeid med elever som har lese- og skrivevansker. Les mer om emnet og pensumlitteraturen i emnebeskrivelsen under.

For studenter som ikke har logos-sertifisering vil dette inngå i studiet.

Informasjon om studiet:

Emnebeskrivelse
Samlinger og nettmøter

9. - 10. januar (på UiS) 5. - 6. mars (nettsamling) 9. - 10. april (nettsamling)

Emneansvarlig og studiekoordinatorer:

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833146
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Les mer om våre videreutdanninger:

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Hedda fortsetter utdanningen sin på Fakultetet for utøvende kunstfag

- Ikke vær redd for å utfordre og utforske musikken på ulike måter. Det er tross alt nå du har sjansen!

Vidareutdanning for deg som jobbar i PPT

Ta vidareutdanning tilpassa kvardagen din!

Vidareutdanning for deg i barnehage

Ta vidareutdanning tilpassa kvardagen din!

Utvidet perspektiv på ledelse

Endelig fikk Ida R. Sjøthun bekreftet at den iboende nysgjerrigheten og alle spørsmålene hun stiller er viktig – og har ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Lærte nye metoder for å utvikle ideer

Heftig, men kjekt. Det er dommen fra June Kristin Lima etter å ha fullført kurset Tjenesteinnovasjon og designmetodikk, ...

Introduction to 5G (5 credits) E-DAT302

Wireless communication has achieved ever-greater popularity in the last two decades and has already become an important ...

Åpne nettkurs fra UiS

Universitetet i Stavanger tilbyr et utvalg av kurs som du kan ta digitalt. Kursene er tilgjengelige for alle som vil ta ...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et strategisk perspektiv. Strate...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Creative Expectations of the Future E-MTN103

What is more important than the future? Fear and hope, strategy and choice, disappointment and exhaltation, all depend o...

Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige produkter og tjenest...

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs som fremmer samarbei...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du kombinere relevant a...

Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett og arbeidsformer er ...

Videreutdanning for PPT: Trenger du faglig påfyll?

Det nye emnet lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid har søknadsfrist 15. oktober.

Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT: Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser...

Kompetanse for fremtidens barnehage- videreutdanninger med finansieringsordninger

Styrk din kompetanse med videreutdanning tilpasset jobbhverdagen din. Barnehagen du jobber på kan søke midler som gjør a...

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Ledelse for endring og nyskaping E-MTN101

Tradisjonelle ledelses- og endringsfag er begrenset og begrensende, og har liten eller ingen relevans for dagens samfunn...

Studietilbud ved Lesesenteret

"Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppstart januar 2024, og søknadsportalen er...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Digital kompetanse i barnehagen

Få relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital teknologi i barnehagen. Nettbasert videreutdan...

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og gevinster? Mastergradskurset...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Master i transformasjon og nyskaping

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape mer bærekraftige løsninger for fremtiden? Med en master i transformasjon ...

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Cyber Security E-DAT301

Cyber security is a broad term that encompasses many different threats, defenses, and responses. This course will give y...

Emner innen klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser kreve...

Arbeidsrett 1 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom E-KAT100/E-KAT 200

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen ...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Lær korleis kritisk tenkning som teori kan gjerast om til praktisk klasseromsundervisning. Vidareutdanningstilbod for læ...

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og videreutdanning. To m...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Norsklærere får større faglig trygghet med videreutdanning fra Lesesenteret

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående s...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Les om emnene og søk opptak nedanfor.