Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarbeid med ny kunnskap om lese- og skrivevansker. Emnet tilbys fra våren 2024.

Published Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 semester

Gjennomføring

Samlings- og nettbasert. Informasjon kommer.

Pris

Gratis, med unntak av en generell studieavgift til UiS. Eventuelt reise og opphold må også dekkes av deltakeren. Søknadsperiode Utløpt. Neste søkerperiode er høsten 2024.

Studiepoeng

15 (Masternivå)

Neste oppstart

Våren 2025. Vi tar forbehold om at det må være tilstrekkelig antall søkere for at emnet skal startes opp.

Antall studieplasser

Emnet har 20 studieplasser. Ved flere søkere, vil de første 20 kvalifiserte søkerne få plass.

Opptakskrav

Minst 1 års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT. Studenten må være ansatt i PPT.

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i PPT.

Tre studenter sitter samlet rundt en laptop
Emnet undervises delvis på nett og delvis samlingsbasert ved Universitetet i Stavanger.

PP-rådgivere skal innfri forventninger fra flere hold. Det todelte mandatet til PP-tjenesten innebærer at ofte at balansegangen mellom sakkyndighetsarbeid og systemarbeid kan bli utfordrende. Perspektivet i dette emnet er at sakkyndighetsarbeid og systemarbeid kan være to sider av samme sak. Samarbeid og dialog i utredning og tiltak, kan bidra til økt kvalitet både for enkeltelever og i skolens kvalitetsarbeid med lese- og skrivevansker.        

Videreutdanningen lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid har oppstart i januar 2024. Emnet gir 15 studiepoeng på masternivå, og undervisningen er samlingsbasert. Det vil bli tre samlinger. Første samling blir i Stavanger, og de to andre blir digitale. I tillegg vil det bli arrangert nettmøter mellom samlingene. Hensikten med nettmøtene vil være å bidra til sammenheng mellom innhold i forelesninger, pensumlitteratur og arbeidskrav.

I undervisningen vil dere møte fagfolk med lang erfaring fra utredning, eksterne forskere, samt forskere fra Lesesenteret. Disse har gjennomført forskningsstudier i norsk skolekontekst både innenfor utredning, den spesialpedagogiske tiltakskjeden, sakkyndig vurdering og intervensjoner.

Innhold i forelesninger og pensumlitteratur setter sakkyndighetsarbeidet i individ og systemperspektiv. Et spesielt fokus vil være på tiltak basert på utredningsresultat og dialog med eleven. Videre vektlegges hvordan samarbeid rundt tiltak kan bidra til kunnskapsoverføring og kvalitet i skolens arbeid med elever som har lese- og skrivevansker. Les mer om emnet og pensumlitteraturen i emnebeskrivelsen under.

For studenter som ikke har logos-sertifisering vil dette inngå i studiet.

Informasjon om studiet:

Emnebeskrivelse
Samlinger og nettmøter

9. - 10. januar (på UiS) 5. - 6. mars (nettsamling) 9. - 10. april (nettsamling)

Emneansvarlig og studiekoordinatorer:

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833146
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF