Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarbeid med ny kunnskap om lese- og skrivevansker. Emnet tilbys fra våren 2024.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 semester

Gjennomføring

Samlings- og nettbasert. Informasjon kommer.

Pris

Kr. 15 000 Søknadsperiode Høsten 2023

Studiepoeng

15 (Masternivå)

Oppstart

Våren 2024

Opptakskrav

Minst 1 års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT. Studenten må være ansatt i PPT.

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i PPT.

Tre studenter sitter samlet rundt en laptop
Emnet undervises delvis på nett og delvis samlingsbasert ved Universitetet i Stavanger.

I emnet anvendes denne kunnskapen til å analysere og reflektere over sakkyndighetsarbeid, utredninger og tiltak på individ- og systemnivå. Emnet vektlegger case-arbeid. Det innebærer at studentene må ha med en utvalgt case; en elev som er henvist PPT for utredning av lese- og skrivevansker. Både forelesninger og arbeid med case vil knyttes til ulike sider ved sakkyndighets- og systemarbeid. Emnet er forankret i nyere forskning og er på masternivå.

Informasjon om studiet:

Emnebeskrivelse
Samlinger og nettmøter

Informasjon kommer.

Emneansvarlig og studiekoordinator:

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833146
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Les mer om våre videreutdanninger:

Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige produkter og tjenest...

Executive summer school

Welcome to the UiS Business School’s Executive Summer School in Offshore Wind 5-9 June 2023 in Stavanger, Norway. This ...

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs som fremmer samarbei...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du kombinere relevant a...

Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett og arbeidsformer er ...

Ny videreutdanning vil gi PPT-ansatte etterlengtet kunnskap om språkforstyrrelser og sakkyndighetsarbeid

Det stilles stadig høyere krav og forventninger til kompetansen i PPT. Nå tilbyr Lesesenteret to skreddersydde emner som...

Nyhet! Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT: Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser...

Kompetanse for fremtidens barnehage- videreutdanninger for barnehagelærere

Styrk din kompetanse som barnehagelærer med videreutdanning tilpasset jobbhverdagen din. Nytt høsten 2023: Digital kompe...

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Ledelse for endring og nyskaping E-MTN101

Tradisjonelle ledelses- og endringsfag er begrenset og begrensende, og har liten eller ingen relevans for dagens samfunn...

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Fristen på de fleste studietilbud ved Lesesenteret gikk ut 1. mars, men det er fortsatt ikke for sent å søke videreutdan...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Digital kompetanse i barnehagen

Arbeider du som barnehagelærer? Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital...

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og gevinster? Mastergradskurset...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Master i transformasjon og nyskaping

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape mer bærekraftige løsninger for fremtiden? Med en master i transformasjon ...

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Emner innen klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser kreve...

Arbeidsrett 1(nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Vil du lære mer om hvordan barn utvikler språk?

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom E-KAT100/E-KAT 200

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen ...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teo...

Er du nysgjerrig på barnehageforskning?

Vil du lære mer om hvordan du kan vurdere og bruke barnehageforskning i din barnehage? I dette emnet får du kunnskap om ...

Vil du lære mer om barns ulike tilhørigheter?

I dette emnet belyses barns lek, kulturkommunikasjon og estetiske uttrykksmåter fra en interseksjonell synsvinkel. Du læ...

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og videreutdanning. To m...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Norsklærere får større faglig trygghet med videreutdanning fra Lesesenteret

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående s...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Bli lærer i mat og helse

Underviser du i mat og helse uten å ha den formelle kompetansen? Nå får du muligheten til å lære å lede læringsarbeidet ...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

Forskningspris til professor i risikostyring

UiS-professor Eirik Bjorheim Abrahamsen er tildelt Lyses forskningspris for 2020 for sin forskning innen økonomisk analy...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Grunnleggende fremsynsledelse (nettbasert - 5 studiepoeng) E-GLF100

Dette kurset er nettbasert – og du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng. Kurset gir en innføring i ...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...