Nyhet! Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT: Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 semester

Gjennomføring

Deltid. Samlingsbasert i Stavanger.

Pris

Kr 15 000

Søknadsperiode

Søknadsfrist 1. juni.

Studiepoeng

15 (Masternivå)

Oppstart

Høst 2023

Opptakskrav

Minst ett års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i PPT.

student
Emnet er organisert som samlingsbasert undervisning, med 3 samlinger etterfulgt av 1 nettmøte.

Det stilles stadig større krav til kompetansen hos de ansatte i PPT. Samtidig melder ledere og ansatte i PPT selv at de blant annet ønsker mer kunnskap om språkforstyrrelser hos barn.

For å imøtegå dette behovet i praksisfeltet, tilbyr Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, emnet Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser fra høsten 2023.

Studiet er beregnet på deg som har minst 1 års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

I dette emnet vil du få økt kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser. Du vil få innsikt i faglige og sosiale vansker som ofte opptrer sammen med språkforstyrrelser, deriblant lese- og skrivevansker, uttalevansker, nedsatt psykisk helse og svake oppmerksomhetsfunksjoner.

Utrednings- og sakkyndighetsarbeid er sentrale oppgaver for PPT. I emnet vil du derfor også lære om identifisering og kartlegging av språkforstyrrelser og ulike former for uttalevansker, samt tolkning av kartleggingsresultater i lys av teori og empiri. Emnet gir deg innsikt i aktuelle tiltak og hvordan tilrettelegge for barn med språkforstyrrelser på individ- og systemnivå.

Det er nært koblet opp mot praksis, samtidig som det du lærer er forankret i ny forskning på feltet. Du vil undervises av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret som har lang erfaring fra både PPT og forskning, og som er kjent med problemstillingene som ansatte i PPT møter på i det daglige.

Informasjon om studiet:

Emnebeskrivelse
Samlinger
Høst 2023

15.-16. august 17.-18. oktober 14.-15. november

Emneansvarlig og studiekoordinatorer:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Les mer om våre videreutdanninger >>>

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Fristen på de fleste studietilbud ved Lesesenteret gikk ut 1. mars, men det er fortsatt ikke for sent å søke videreutdan...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...