Prehospital Critical Care - master deltid

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbyr vi derfor en tverrfaglig masterutdanning for helsearbeidere innen prehospital akuttmedisin.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

4 år, deltid

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

30

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

5. februar 2024 via Søknadsweb

Den tverrfaglige utdanningen er rettet mot leger, sykepleiere, paramedisinere og ambulansearbeidere.

Om studiet

Det er spennende med en master som er så prehospitalt rettet. I jobben som ambulansepersonell har jeg hatt nytte av det enorme kompetanseløftet som hjelper meg i vurderingssituasjoner, men også evnen til kritisk tenking og kunnskap om hvordan holde seg oppdatert.  

Mona Guterud , tidligere student

Hva kan du bli?

Jeg kombinerer jobben som ambulansearbeider med doktorgradsstudier.

Mona Guterud , ambulansearbeider og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Studieplan og undervisning

Her finner du svar på flere ofte stilte spørsmål. Ta gjerne kontakt hvis du fortsatt lurer på noe.

Hvor finner jeg studieplan og emner?

Programmet undervises på engelsk. Mer informasjon om læringsutbytter, studieplan og emner finner du derfor på vår engelske nettside.

Tilbys masterprogrammet som fjernundervisning eller på campus?

Emnene er organisert som enten 3-dagers seminarer eller 1-ukes seminarer, og de fleste emner har krav om 80% oppmøte. Antall seminarer per emne/semester vil variere fra semester til semester, men deltidsstudenter kan forvente 2 - 4 seminarer per semester.

Hvilke undervisningsmetoder blir brukt, og er klinisk praksis en del av graden?

Lærerne bruker en rekke forskjellige undervisningsmetoder, inkludert forelesninger, Zoom-webinarer, simuleringsøvelser og skriftlige oppgaver. Undervisningsmetodene vil variere, avhengig av emnene.

Masterprogrammet tilbyr ikke emner med klinisk praksis. Det blir lagt vekt på akademiske ferdigheter ettersom programmet ønsker å gi studenter verktøyene de trenger for å kritisk vurdere kunnskapsgrunnlaget innen feltet, og utvikle ferdigheter for kvalitet og kompetanseheving.

Må jeg flytte til Stavanger?

Masterprogrammet tilbys både på heltid og deltid. Det er ikke nødvendig for heltidsstudenter å bo lokalt, men det anbefales på det sterkeste. Nåværende deltidsstudenter bor og jobber over hele Europa, og reiser til Stavanger for å delta på seminarer.

Studenter som bor i land utenfor EU/EAA

Internasjonale studenter kan søke både deltids- og heltidsprogrammet. Deltidsstudenter fra land utenfor EU/EAA kvalifiserer imidlertid ikke for studietillatelse, så det må være mulig for deg å reise til Stavanger for å delta på seminarer. Les også om studieavgift for internasjonale studenter.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, paramedisin (prehospitalt arbeid) eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Søkere med fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen prehospital akuttmedisin etter endt utdanning kvalifiserer også. 

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Mitt beste råd til nye studenter er å ta seg tid til å nyte at du har muligheten til å gå på et slikt masterstudium, og at du får lære av noen av de beste innen fagfeltet.

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i prehospital Critical care
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi