Søknadsprosess for Master in Prehospital Critical Care

Her finner du mer utfyllende informasjon om søking og opptak til Prehospital Critical Care (PHCC).

Publisert Sist oppdatert

Søknadsprosess

Før 5. januar - forberede dokumentasjon

Du må dokumentere at du dekker opptakskravene for å vurderes for opptak. Husk å forberede dokumentasjon for søking, som beskrevet i dokumentasjonskrav nedenfor.

Åpent for søking

Vi har åpent for søknader gjennom Søknadsweb mellom 5. januar og 5. februar. Det betyr at din søknad må være registrert innen 5. februar 23:59 (CET). Når søknaden er registrert, vil du få en epost. Husk å sjekke at du har mottatt denne eposten, for å sikre at rett epost er registrert i systemet.

Laste opp dokumentasjon

Du må registrere søknaden i SøknadsWeb og laste opp nødvendig dokumentasjon under "Mine dokumenter" i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Husk å ha tydelige navn på dokumentene. Fristen for å laste opp nye dokumenter er 10. februar. Vi kan ikke garantere at dokumenter som lastes opp/sendes inn etter dette vil bli tatt med i vurderingen. Husk å laste opp alle dokumentene som skal være med i vurderingen så snart som mulig etter du har søkt. Husk å sjekke Countrylist dersom du har utdanning fra utenfor Norge, for å sikre at du sender inn alle nødvendige dokumenter på rett måte.

Svar på søknad

Vi sender ut svar på søknadene så snart som mulig når alle søknadene er ferdigvurdert. Dette er vanligvis i mars/april. Husk at når du mottar tilbud om studieplass eller ventelisteplass, må du svare ja i Søknadsweb innen fristen for å beholde plassen. Tilbudsbrevet vil sendes via epost, og ligger også under "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Husk å lese denne eposten. For internasjonale søkere som ikke er bosatt i Norge, har vi en nettside med praktisk informasjon som en internasjonal student som kommer til UiS.

Søke bolig eller visum?

Vi er ikke inkludert i prosessen for søking av bolig eller visum. Vi anbefaler å sjekke her for visumprosessen og her om boligsøking for nye studenter ved heltidsprogrammet.

Ledige studieplasser?

Dersom det blir ledige studieplasser, vil vi legge det ut på Ledige studieplasser. Det vil ligge ute til plassene er fylt eller semesteret starter. Vi vet ikke i forkant om det blir ledige studieplasser, og anbefaler å sjekke vår nettside i april og utover våren/sommeren.

Trekke seg fra studiet

Dersom du har takket ja til studieplass ved UiS, men ikke kan starte på studieprogrammet lenger eller ønsker å trekke deg, kan du gi beskjed om dette til oss via epost til masteropptak@uis.no. Husk å legge ved ditt søkenummer og studieprogrammet du ønsker å trekke deg fra i eposten.

Studieavgift

Fra og med studieåret 2023/2024 vil statsborgere fra utenfor EU/EØS måtte betale studieavgift ved Universitetet i Stavanger. Les mer om studieavgift og unntak fra studieavgift på: Studieavgift for internasjonale studenter Exemptions from tuition fees

Dokumentasjonskrav

Alle dokumenter som lastes opp må være PDF-filer. Vi godkjenner ikke dokumenter sendt via epost, med mindre det er avtalt. Vi godkjenner ikke Word-, ZIP eller RAR filer.

Søkere må dokumentere bachelor i paramedisin, bachelor i sykepleie eller fullført profesjonsstudie i medisin (lege).

Søkere med høyere utdanning fra Norge kan ha vitnemålet digitalt i søknaden, og det er da synlig i "Mine resultater" 1-2 dager etter man har søkt. Det kan også være synlig i Vitnemålsportalen. Dersom du har det digitalt, med fullført grad og alle studiepoeng i graden, trenger du ikke å laste opp vitnemålet. Utdanning tatt før 2005 eller med utveksling/godkjenning fra andre studiesteder kan ha mangler i systemet - hvis du er usikker, er det bare å laste opp vitnemålet.

Søkere som ikke har vitnemålet digitalt, må laste opp hele vitnemålet (diploma + endelig karakterutskrift/final transcript of records).
Sjekk countrylist om det er ekstra informasjon som er relevant for din søknad. Dokumentasjon fra høyere utdanning fra enkelte land må sendes via vanlig post fra studiestedet, samt laste opp PDF til Søknadsweb. Dersom vi ikke mottar rett dokumentasjonen, kan det være grunn for avslag på søknaden.

Gi dokumentene tydelige navn når det lastes opp, som "Bachelor vitnemål"

Søkere med bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie må ha minimum to år arbeidserfaring etter bachelorgrad innen prehospitalt abreid eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentrak (AMK).
Søkere med fullført profesjonsstudie i medisin (lege) som har jobbet som lege i minst to år innen prehospital akuttmedisin etter fullført utdanning kan kvalifisere for opptak.
Arbeidserfaringen skal være heltid eller kunne regnes om til tilsvarende to år heltid.

Som relevant arbeidspraksis regnes:
 Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i en ambulansetjeneste (bil-, luft-, båt-ambulanse, o.l.)
 Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i helsetjeneste utenfor sykehus som inkluderer medisinsk akutthjelp, f.eks. legevaktstjeneste med utrykning.
 Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i AMK-sentral.
Administrativt arbeid uten pasientkontakt vil ikke oppfylle opptakskravene.

-----

Følgende informasjon må være inkludert på arbeidsattest/tjenestebevis:
 Arbeidstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver
 Stillingsprosent, timer, etc.
 Start- og sluttdato (Dersom attesten ikke har sluttdato, må den være skrevet samme år du søker eller desember året før. Det må også være tydelig at du fremdeles er ansatt i samme stilling)
 Dato attesten er skrevet
 Signatur og stilling fra den som skriver attesten (signert eller digitalt signert)

Gi dokumentene tydelige navn når det lastes opp, som "Work certificate [company]". Ved flere attester fra samme selskap, legg til året, som "Jobb sykehus 2021".

Det er ikke krav om norskkunnskaper for programmer som undervises på engelsk, men det er kan være krav om høyere nivå i engelskkunnskaper.

Les mer om hvordan dekke språkkravet i engelsk på nettsiden vår for språkkrav under Engelskspråklige studier.

Gi dokumentet tydelig navn, som "English" eller "Vitnemål VGS".

Søkere med fullført VGS i Norge, kan ha det registrert digitalt i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) Dersom du har det digitalt, trenger du ikke å laste opp dette dokumentet.

For søkere som ikke har dette digitalt fra Norge, ber vi at du laster dette opp. Det kan dokumentere at du dekker språkkrav eller hvor mange år din utdanning på høyere utdanning trenger å være.

Gi dokumentet tydelig navn, som "Vitnemål VGS".

Dersom navnet ditt er skrevet ulikt på ulike dokumenter fra din søknad, må du dokumentere at det er dine dokumenter. Dette kan dokumenteres med dokumentasjon på navnendring.

Fra 2023 skal alle søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet. Last opp siden i passet som viser bilde og navn. Passet eller ID-kortet må være gyldig ved søknadstidspunkt.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om søking eller søknadsprosessen, kontakt masteropptak@uis.no. Spørsmål om studieprorgrammet kan sendes til helsefag@uis.no.

Les mer om studieprogrammet:

PHCC heltid

Ikke opptak i 2024