Hopp til hovedinnhold

Prehospital Critical Care master

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig masterutdanning for helsearbeidere innen prehospital akuttmedisin.

Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Studiet for deg som jobber i prehospitale tjenester.

Sykehusstrukturer endres og transportdistanser øker, og mer avansert behandling tas i bruk prehospitalt. Det stilles i tillegg oftere spørsmål om behandlingen som ytes er kunnskapsbasert. Kravet til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større.

Masterutdanningen er åpen for både norske og internasjonale søkere (Foto: Mari Hult).

For å møte disse endringene, tilbyr vi et masterutdanning i prehospital akuttmedisin ved UiS. Den tverrfaglige utdanningen er rettet mot leger, sykepleiere, paramedisinere og ambulansearbeidere, og gjennomføres enten på heltid over 2 år eller deltid over fire år.

Gjennom studiet vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin, og mulighet til å utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter.  Ett av målene for masterprogrammet er å gi prehospitale helsearbeidere en akademisk basis for kritisk å kunne vurdere kunnskapsbasen i fagfeltet.

Programmet undervises på engelsk, og er den eneste internasjonale masteren i sitt slag, med studenter fra ulike land. Undervisningen er seminarbasert.

Masterprogrammet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk luftambulanse og Universitetet i Stavanger.

Les mer:

Hva kan du bli?

Målgruppen er helsepersonell, for eksempel leger eller sykepleiere, som ønsker å øke sin kompetanse i prehospitale tjenester. Du kan jobbe i ambulansetjenesten eller på legevakt. Ellers kan du ha internasjonal tjeneste i Forsvarets sanitet i hovedsak reel operativ tjeneste, eller jobbe i frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp eller Røde kors.

Møt en tidligere student:

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

A candidate who has completed this master program will have learnt the following:

Knowledge

The candidate:

 •  Have thorough knowledge of philosophy of science, health care ethics and scientific methodology
 • Has advanced knowledge within prehospital critical care, and specialized insight in a limited area
 • Can explain advanced medical equipment and critically evaluate the medical equipment's strength and limitations
 • Can critically appraise quality improvements systems related to advanced prehospital emergency care
 • Can critically appraise the different operational management strategies used in the management of mass casualty and major incidents, both in a national and international context

Skills

The candidate:

 •  Can analyze existing theories, methods and interpretations in prehospital critical care and work independently on practical and theoretical problems
 • Can analyze the strengths and weaknesses of multi-organizational work environments, specifically in relation to management, communication and teamwork
 • Perform advanced inter- and intraprofessional crisis management related to major incidents and disasters
 • Design and execute an independent research and development project in accordance with applicable norms for research 

General Competence

The candidate:

 • Can analyze relevant academic, professional and research problems
 • Can communicate extensive independent work and masters language and terminology of prehospital critical care
 • Can apply his/her knowledge and skills in new areas in order to carry out advanced assignments and projects
 • Can contribute to new thinking and innovation processes

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, paramedisin (prehospitalt arbeid) eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Søkere med fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen akuttmedisin etter endt utdanning kvalifiserer også. 

Hvordan søke?

Hvordan søke?

Språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Viktig

Åpent for søking fra 1 februar til 1 mars for alle søkere.

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Compulsory courses

  • Major Incidents: Medical Management and Preparedness

   ÅR 2 SEMESTER 4

   Major Incidents: Medical Management and Preparedness

   Studiepoeng: 10

 • Term 3: Exchange study or courses at UiS

  • Term 3: Exchange study

  • Term 3 at UiS: Choose two courses

   • Pasientsikkerhet - teori og praksis

    ÅR 2 SEMESTER 3

    Pasientsikkerhet - teori og praksis

    Studiepoeng: 10

   • Point of Care Technology (POCT)

    ÅR 2 SEMESTER 3

    Point of Care Technology (POCT)

    Studiepoeng: 10

   • Pre Hospital Anaesthesia and Transport Medicine

    ÅR 2 SEMESTER 3

    Pre Hospital Anaesthesia and Transport Medicine

    Studiepoeng: 10

 • Compulsory courses

  • Scientific Methods

   ÅR 1 SEMESTER 1

   Scientific Methods

   Studiepoeng: 10

  • Communication and Decision making in Pre Hospital Emergency Medical Care

   ÅR 1 SEMESTER 1

   Communication and Decision making in Pre Hospital Emergency Medical Care

   Studiepoeng: 10

  • Pre Hospital Emergency Medical Care

   ÅR 1 SEMESTER 1

   Pre Hospital Emergency Medical Care

   Studiepoeng: 20

  • Master Thesis in Pre Hospital Critical Care

   ÅR 1 SEMESTER 2

   Master Thesis in Pre Hospital Critical Care

   Studiepoeng: 30

  • Philosophy of Science, Health Care Ethics and Human Rights

   ÅR 1 SEMESTER 2

   Philosophy of Science, Health Care Ethics and Human Rights

   Studiepoeng: 10

  • Traumatology in Pre Hospital Critical Care

   ÅR 1 SEMESTER 2

   Traumatology in Pre Hospital Critical Care

   Studiepoeng: 10

  • Major Incidents: Medical Management and Preparedness

   ÅR 2 SEMESTER 4

   Major Incidents: Medical Management and Preparedness

   Studiepoeng: 10

 • Term 3: Exchange study or courses at UiS

  • Term 3: Study abroad

  • Term 3 at UiS: Choose two courses

   • Pasientsikkerhet - teori og praksis

    ÅR 2 SEMESTER 3

    Pasientsikkerhet - teori og praksis

    Studiepoeng: 10

   • Point of Care Technology (POCT)

    ÅR 2 SEMESTER 3

    Point of Care Technology (POCT)

    Studiepoeng: 10

   • Pre Hospital Anaesthesia and Transport Medicine

    ÅR 2 SEMESTER 3

    Pre Hospital Anaesthesia and Transport Medicine

    Studiepoeng: 10

Fagmiljøet innen prehospital akuttmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS er i tillegg involvert i en rekke forskningsprosjekt innen fagfeltet (Foto: Per Kristian Hyldmo)

UiS har over tid bygget opp et sterkt fagmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus i nært samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS tilbyr studieprogram fra bachelor- til doktorgradsnivå i prehospital akuttmedisin.

Bachelorutdanningen i paramedisin startet i 2019 og var det mest søkte studieprogrammet i Norge samme år målt i antall søkere per studieplass. Programmet danner grunnlaget for videre utdanning innen prehospital akuttmedisin.

Det internasjonale masterstudiet i prehospital akuttmedisin vil oppøve prehospitale helsearbeideres evne til å kritisk vurdere kunnskapsbasen innen eget felt og utvikle ferdigheter for kvalitet og kompetanseheving i praksis. Studentene er leger, sykepleiere, paramedisinere eller ambulansearbeidere med klinisk erfaring fra prehospitale tjenester. Programmet startet i 2014, og har for tiden studenter fra fire kontinent.

Ph.d.-programmet i helse og medisin har flere kandidater som forsker på prehospitale tjenester. I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse er det etablert en forskningsklynge innen prehospital pasientsikkerhet som en del av forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. I samarbeid med lokale aktører innen innovasjon, gjennomføres det et doktorgradsprosjekt med fokus på fjernundervisning i prehospitale ultralydundersøkelser.

Kontakt:

Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: