Programmering i skolen - videreutdanning

Lær deg grunnleggende programmering til bruk i skolefagene i grunnskolen! Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter som underviser matematikk i grunnskolen og vil lære deg å planlegge og gjennomføre opplæring i programmering.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Undervisningsform

Samlingsbasert

Opptakskrav

Ingen

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

15. mai

Samlingsdatoer

26. august 12. september 30. september 17. oktober 4. november 21. november Alle samlinger fra kl. 12:15 - kl. 17

Søk økonomisk støtte til videreutdanningen

Du kan søke økonomisk støtte til å gjennomføre denne videreutdanningen.

Flere av UiS sine videreutdanninger inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et emne er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes to ordninger for dette: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du gjennom Udir. Merk at søknadsfristen kan være en annen en fristen for å søke selve videreutdanningen. Du søker da på studiet ved UIS som vanlig, og sender søknad til Udir i tillegg innenfor deres søknadsperiode 1. februar - 1. mars.

Kunstig intelligens og bruken av dette i problemsløsningsarbeid med programmering er blant temaene som tas opp på kurset. (Foto: Getty Images)

Hvem er kurset for?

Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter som underviser matematikk i grunnskolen. Det er derfor anbefalt at studentene har god kjennskap til skolens matematikkfag

Hva lærer du?

Emnet lærer deg å benytte både blokkbasert og tekstbasert programmeringsspråk i egen undervisning og du vil etter gjennomført kurs ha opparbeidet generell forståelse for algoritmer og kunne utvikle og beskrive algoritmer ved bruk av pseudokode og flytdiagram og legge til rette for undervisning i algoritmisk tenkning.

Videreutdanningen tar deg gjennom og lærer deg hvordan du kan anvende fire grunnprinsipper i programmering; variabel, løkke, vilkår og funksjon. Du vil lære deg å planlegge og gjennomføre opplæring i programmering og bli kjent med ulike didaktiske prinsipper for undervisning med programmering – blant annet PRIMM-modellen.  

Kunstig intelligens og bruken av dette i problemsløsningsarbeid med programmering er også tematikk som tas opp på kurset.

Arbeidsform

Kurset er lagt opp som deltidsstudium over seks undervisningsdager med fem timer undervisningstimer hver gang. Undervisningen vil være organisert som klasseromsundervisning med mye studentaktivitet. I perioden mellom undervisningsdagene vil det være mellomarbeider der det legges til rette for samarbeid over digitale plattformer.

Vurderingsform

  • To selvstendige arbeider leveres underveis i semesteret. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være bestått for at du kan gå opp til eksamen.
  • Dersom du ikke får godkjent et arbeidskrav gis det mulighet for å levere på nytt.
  • Arbeidskravene er nødvendig for å dokumentere at du deltar aktivt i emnet. Oppmøte til undervisning er ikke obligatorisk.
  • 30 minutters muntlig eksamen. Det gis gradert karakter (A - F). Eksamen er uten hjelpemidler.

Emnebeskrivelse og faglig kontaktperson:

Universitetslektor i matematikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Andre videreutdanninger ved UiS