Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er faktisk det gøyeste, mener studentene selv.

Published Sist oppdatert
Ferdighetstrening for sykepleiestudenter
Sykepleiestudenter i ferdighetstrening på sykepleielaben. Lab gir god læring mener både lærere og studentene selv (Foto: Siv Sivertsen)

I Kjell Arholms hus har UiS to sykepleielaboratorium hvor studenter kan øve på og får opplæring i praktiske ferdigheter gjennom hele studiet. Den ene laben er utformet som en sengepost på sykehus. Laboratoriet har både vaktrom med alarm, et velutstyrt medisinrom, kjøkkenkrok, lintøyrom, rent lager, skyllerom og sengerom med opplegg for oksygen og sug.

Den andre laben er en romslig og lys treningsarena med 12 senger og utstyret studentene trenger for å få realistisk ferdighetstrening. I den «nye» laben kan det åpnes opp til en stor sal, eller deles opp i mindre rom. Lærere kan gå mellom rommene og veilede, slik at det kan gjennomføres flere typer øvelser samtidig

– Gøy å trene

studenter i sykepleielab
– Når vi skal snu eller flytte en pasient med hjerneslag er det viktig at vi ikke bare fokuserer på den siden som ikke er lammet, forklarer studentene (Foto: Karoline Reilstad).

Studenter ved bachelor i sykepleie skal i løpet av utdanningen gjennom flere ferdigheter og simuleringer. Blant annet trener de på hjerte-lunge redning, systematiske undersøkelser av pasienter, og forflytning av pasient med hjerneslag. De lærer også å samarbeide og bygge team

– Lab er noe av det viktigste vi gjør, og det er mest gøy også, forteller tre andreårsstudenter.

Mellom sengene i laben er det god plass til at flere studenter kan trene uten å komme i veien for de som trener ved nabosenga.

Her går teori og praksis hånd i hånd. Undervisningen organiseres slik at sykepleierstudentene først går gjennom teorien knyttet til en ferdighet. Deretter setter de kunnskapen ut i praksis i et av laboratoriene. Dette gir en god læringseffekt.

Egentrening

Labene er i hovedetasjen i Kjell Arholms hus, og mellom kl. 07.00 og 23.00 er de åpne for at studentene kan booke tid til egentrening utenom undervisningen gjennom systemet TimeEdit. Det er veldig populært, spesielt før eksamen.

– Her skal vi øve på eksamensoppgaver og lære mye spennende. Det er viktig å trene til vi blir ferdig utdannede sykepleiere og for å få erfaringer, forteller studentene.

Satsing på simulering

Studenter på SAFER
Fra kontrollrommet på SAFER styrer fasilitatorer simuleringsøvelsen (Foto: SAFER).

Simulering er et satsingsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet, både innen utdanning og forskning. Det legges stor vekt på simulering som læringsmetode i våre helseutdanninger, tett knyttet opp til digitale verktøy og tverrfaglig samarbeid.

Gjennom simulering og ferdighetstrening får studentene øve på praktiske prosedyrer og simulere situasjoner som er relevante for utfordringene de vil møte i praksis og i arbeidslivet etter fullført utdanning.

I tillegg til trening i laboratoriene, øver studentene våre i HelseCampus og det samarbeides med simuleringssenteret SAFER om både forskning og undervisning.

Du er kanskje også interessert i:

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Styrker utdanningskapasiteten i Afrika

NORHED-II prosjektet i Malawi og Tanzania finansierer fire doktorgrader. De fire kandidatene fikk god tid til å presente...

Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Når en baby blir født vil den vanligvis trekke sine første åndedrag i løpet av sekunder. Dersom den ikke puster, må jord...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukep...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...