Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden - og bli med i Team UiS!

Publisert Sist oppdatert

Utøvere søker opptak til studier ved UiS i henhold til ordinære frister. Opptakskravene er de samme for toppidrettsutøvere som for andre søkere.

Sissel Marie Fahlberg
Håndballkeeper Sissel Marie Fahlberg studerte idrett ved UiS, mens hun spilte for Sola Håndball.

Toppidrettsstatus - hvem?

Du kan få status som toppidrettsutøver mens du studerer ved UiS på to måter:

 1. ​"Dagens toppidrettsutøver" 
  Du er allerede på et toppidrettsnivå og trener på linje med de beste i verden. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.
 2. "Morgendagens toppidrettsutøver" 
  Du sikter mot et internasjonalt toppidrettsnivå og driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan. Planen vil normalt føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Dette tilbyr vi

Det kan være krevende å kombinere toppidrett med studier. Som student ved UiS gir vi deg mulighet til å tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett. Dette er en del av samarbeidet med UiS og Olympiatoppen.

Tilpasninger kan være:

 • personlig studieveiledning, individuell plan for gjennomføring av studiet
 • fleksibilitet ift frister og innleveringer
 • ikke fritak fra obligatorisk undervisning, men tilpasning
 • mulighet for permisjon og ta studiet utover normert tid
 • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener
 • mulighet for å avlegge vurderinger utenfor studiestedet
 • faglig nettverk i Team UiS
 • tilgang til ressurspersoner hos OLT- helse

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter.

Hvordan søker jeg?

Du søker på vanlig måte om opptak til studier ved UiS gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april.
Du kan først søke om toppidrettsstatus etter at du har fått studieplass og takket ja til denne. Her må du dokumentere at du oppfyller kvalitetskravene for ordningen.

Kvalitetskravene er beskrevet i punkt 3 og 4 i dokumentet kvalitetskrav toppidrettsstatus. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjonen er lagt ved.

Det er viktig at du søker tidlig. Det sikrer deg at du får en så god tilrettelegging av studiet som mulig.

SØK HER som toppidrettsutøver

SØK HER som toppidrettstrener

Dersom du får problemer med søknadsskjemaet, kan du sende søknaden til Olympiatoppen Sørvest

Epost:morten.eklund@olympiatoppen.no 

Toppidrettsstatusen gjelder for ett studieår av gangen.

Når du har kommet inn og fått godkjent toppidrettsstatus av OLT, ta kontakt med Utdanningsavdelingen ved UiS.

E-post: toppidrett@uis.no helst innen 1.september.

Kontaktperson på UiS: Ingrid Stokkeland: ingrid.stokkeland@uis.no eller tlf: 51 83 25 77

Møte med veileder/kontaktperson ved UiS

Da er det viktig at du har lagt en plan for hvordan du har tenkt å gjennomføre studiet. Denne planen skal være koordinert med din trenings-og konkurranseplan. Sørg for at treneren din er med på utarbeidelse av denne planen. Diskuter denne planen med studieveileder. Det kan da hende at du må justere treningsplanen din - dette diskuterer du med treneren din. Studentene er selv ansvalig for å dokumentere sin status som toppidrettsutøver før hvert studieår.

Les mer om toppidrett og studier på Olympiatoppens nettsider.

Du er kanskje også interessert i

Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, und...

Tilrettelegging for studenter på Erasmus+-utveksling

Det er et mål at studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal få ta del i Erasmus+-utveksling. Universitetet i Stavang...

Veiledningspodden om tilrettelegging i studiet

Nokre studentar har skader, sjukdommar eller funksjonsnedsettingar som gjer at dei har behov for tilrettelegging i studi...

Program for utvikling av personlige ferdigheter for nye studenter

Studentforberedende kurs for førsteårsstudenter ved UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre studiekvalitet, større trivs...

Parkering, tilgjengelegheit og leseplassar

Kvar kan eg parkera på Campus Ullandhaug? Kva lesesalar finst? Og korleis er tilgjengelegheita i bygga på campus? Finn d...

Støtte til deg med dysleksi eller ADHD

Læringsstøttesenteret (LSS) ved Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr akademisk veiledning til studenter ved UiS so...

Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling.