Veilederutdanning for praksislærere, profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltidsstudiet ved Universitetet i Stavanger noe for deg. Dette er et deltidsstudium som består av faglige samlinger og selvstudium.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. mars

Neste oppstart

Høst 2024

Undervisningsform

Samlingsbasert

Om studiet

Samlingsdatoer

Høst 2024

  • 18. - 19. September
  • 16. - 17. oktober
  • 27. - 28. november

Vår 2025

  • 22. - 23. januar
  • 19. - 20. februar
  • 26. - 27. mars

Søk økonomisk støtte til å ta utdanningen

Flere av UiS sine videreutdanninger inngår i ordningen Kompetanse for framtidens barnehage. Dette er et slikt emne.

Når et emne er med i ordningen Kompetanse for framtidas barnehage (KFB) kan det søkes økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at barnehagen du jobber i kan søke om tilretteleggingsmidler som dekker utgifter til vikar mens du deltar på samlinger eller annet i forbindelse med studiet.

Støtten søkes det på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for støtteordningen kan være en annen enn fristen for selve emnet du vil ta.

Les mer om Kompetanse for framtidas barnehage.

Aktuelt for nyutdannede og veiledere

Andre videreutdanninger