Kompetanse for fremtidens barnehage- videreutdanninger med finansieringsordninger

Styrk din kompetanse med videreutdanning tilpasset jobbhverdagen din. Barnehagen du jobber på kan søke midler som gjør at du kan gjennomføre studiet uten å tape inntekt og barnehagen får midler til vikar mens du studerer.

Publisert Sist oppdatert

Kompetanse for fremtidens barnehage ved UiS

Studiene består av emner på til sammen 30 studiepoeng. Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med to-tre samlinger på to til fire dager hvert semester.

Mannlig barnehagelærer sitter ved bord sammen med liten gutt
'Kompetanse for fremtidens barnehage' gir deg som barnehagelærer mulighet til å ta en videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen. (Foto: Getty Images)

Finansieringsordning for videreutdanningene

Videreutdanningene som tilbys gjennom 'Kompetanse for fremtidens barnehage' er en del av Udir sin ordning. Det innebærer at barnehagen du jobber ved kan søke om tilretteleggingsmidler fra barnehageeier.

Midlene skal komme deg som barnehagelærer til gode slik at du kan gjennomføre studiet på en god måte. Barnehagen drar også nytte av midlene ved å kunne dekke vikarutgifter.

Udir anbefaler at du sammen med arbeidsgiver legger en plan for hvordan det skal tilrettelegges for studiene og hvordan tilretteleggingsmidlene skal disponeres.

Eksempler på hva tilretteleggingsmidlene skal brukes på:

  • permisjon med lønn til å delta på studiesamlinger og/eller til lesedager
  • vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling
  • betaling av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studiesamlinger
  • innkjøp av studiemateriell
  • semesteravgift

Les mer om tilretteleggingsmidler og frister for søknader her.

 

Viktige datoer når søknaden er sendt

Har du søkt?

Her finner du viktige datoer for deg og arbeidsstedet ditt når søknad er sendt.

Har du søkt videreutdanning og blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet og arbeidsgiver vil du i løpet av mai motta opptaksbrev som epost fra UiS.

  • 22. mars: Frist for barnehageeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av barnehageeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Se også https://www.udir.no/videreutdanning

Nysgjerrig på dine muligheter innenfor videreutdanning? Ta kontakt med oss!

Seniorrådgiver
51831413
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Flere muligheter ved UiS

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen - videreutdanning

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan skape magiske øyeblikk i barnehagen? Da er denne samlingsbaserte videreutdanninge...

Vidareutdanning for deg i barnehage

Ta vidareutdanning tilpassa kvardagen din!

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Digital kompetanse i barnehagen

For å forstå barn trenger vi å se verden slik de ser den. Dagens barnehagebarn vet ikke hvordan verden var uten skjermer...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

CLASS - Observasjon av kvalitet i barnehage og skole

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i barnehagen og skolen kan samhandle enda bed...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Veilederutdanning for praksislærere, profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltids...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i psykisk helsepedagogikk.

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene h...