Barnehagevitenskap - master 2 år

Er du barnehagelærer og ønsker å styrke faglig kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg. Masteren har fire profiler som gir mulighet for fordypning og spisskompetanse innen et felt du er særlig interessert i.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre (heltid, men samlingsbasert)

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Praksis

Nei

Poenggrense

2022: 2,72 (opptak annethvert år)

Studiestart

Høst 2024

Opptakskrav

Se opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Merk at du i tillegg må søke UDIR mellom 1. februar og 1. mars dersom du ønsker å søke deg til profil 2, 3 eller 4.

Samlingsdatoer

Jeg bruker kompetansen jeg fikk i veiledning og ledelsesfaget hver dag i kommunikasjonen med de voksne i barnehagen.

Bjørg Oltedal , tidligere student master i barnehagevitenskap

Les intervjuet med Bjørg Oltedal og hvorfor hun valgte å ta master i barnehagevitenskap.

Om studiet

Hva kan du bli?

Etter studiene ønsker jeg å fortsette i den spennende jobben jeg har, med en økt kompetanse som jeg håper de andre ansatte i barnehagen også vil få glede av. I tillegg kan det også være aktuelt med videre studier, for dette gav mersmak.  

Silje Vignes Flesjå , ferdig med sin mastergrad i barnehagevitenskap våren 2023.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Barnehagevitenskap - obligatoriske emner

 • Profil

  • Profil Mangfold, tilhørighet og bærekraft

   • Obligatorisk emne

    • Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

     Første år, semester 1

     Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (MBV125)

     Studiepoeng: 15

    • Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft

     Første år, semester 2

     Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft (MBV135)

     Studiepoeng: 15

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Profesjon og ledelse

   • Obligatorisk emne

    • Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

     Første år, semester 1

     Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE100)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Kommunikasjon og språk

   • Obligatorisk emne

    • Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

     Første år, semester 1

     Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert (VBS210)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Digital kompetanse

   • Obligatorisk emne

    • Digital kompetanse i barnehagen

     Første år, semester 1

     Digital kompetanse i barnehagen (DKB100)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt masterstudium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende faglige og forskningsmessige kompetanser innenfor kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barn, barndom og barnehagen som arena for barns utvikling, lek og læring i et mangfoldig samfunn
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse i barnehagen
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om barnehagefeltet
 • dele og drøfte profesjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg kritisk reflekterende til egen og andres forskning og ulik anvendelse av forskningsresultater
 • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt
 • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet

Opptakskrav og slik søker du

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad.

Du kan søke mastergrad i barehagevitenskap om du har:

 • Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
 • Annen relevant utdanning på bachelornivå.

Som beskrevet er master i barnehagevitenskap oppbygd med noen fellesemner og med flere ulike profiler. Profil 1, Mangfold og bærekraft i barnehagen, er tilknyttet lokalt opptak ved Universitetet i Stavanger, med søknadsfrist 15. april.

Profil 2, 3 og 4 inneholder derimot emner som er en del av ulike videreutdanningstilbud finansiert av Utdanningsdirektoratet. Her er søknadsfristen 1. mars.

Dersom du ønsker opptak på profil 2, 3 eller 4 må du søke opptak via Utdanningsdirektoratet (Udir) i tillegg til å søke om opptak på masteren på UiS.

Dersom du ikke ønsker eller får plass på en av profilene 2, 3 eller 4, vil du uansett få plass på profil 1.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor ett av disse videreutdanningstilbudene, eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet. Dette gjøres etter opptak.

Søknadsprosessen skjer i to trinn dersom du ønsker å søke opptak til profil 2, 3 eller 4

 • De som ønsker profil 1- Mangfold, tilhørighet og bærekraft- skal kun søke lokalt, innen 15. april.
 • De som ønsker å søke seg til en av de øvrige profilene; 2) profesjon og ledelse, 3)kommunikasjon og språk eller 4) digital kompetanse skal søke opptak, både lokalt til UiS innen 15. april, og via Udir innen 1. mars.

De som ønsker opptak på profil 2, Ledelse og veiledning i barnehagen, må også søke opptak til emnet PVE100, Viderereutdanning for praksislærere. Dette er for øvrig et emne som også kan gjennomføres separat. Søknadsfristen til dette emnet er 1. mars. Det må søkes på Udir sin nettside, og dette gjelder både for masterstudenter og dem som kun ønsker å ta dette ene emnet.

Tilsvarende må de som ønsker opptak på profil 3, Kommunikasjon og språk i barnehagen, søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring (VBS210), innen 1. mars på Udir sine nettsider.

Dersom du ikke er innenfor målgruppen til de to videreutdanningene via Udir eller ikke får plass, vil du få mulighet til å søke på emnene i etterkant av opptak dersom det er ledig plasser. Alle som får opptak på master i barnehagevitenskap får plass på profil 1, Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen.

Møt våre studenter

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn. Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Opplegg for utvekslingen
Tanken er at man finner et emnetilbud hos de utvalgte partnerne i utlandet som kan innpasses i graden din her hjemme. I samarbeid med programledelsen, åpnes det for fleksibilitet for både kortere og lengre utenlandsopphold.

Internasjonalisering hjemme
I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUMder både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler.


Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Line Rak Haugen, Hagbard Lines hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

Aktuelt fra Institutt for barnehagelærerutdanning

Ph.d.-kurs: Introduksjon til meta-analyse

Påmeldingsfrist er 29. april. Kurset er for doktorgradsstudenter. Arrangør er Kunnskapssenter for utdanning, ved Univers...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier

Forskningsprosjektet EXPECT har som mål å utvikle kunnskap om erfaringene og konsekvensene av koronapandemien, slik at n...

Har utviklet praksissimulator for kommende barnehagelærere

Praksis er en avgjørende del av barnehagelærerutdanningen, men uforutsette hendelser, som en pandemi, kan resultere i at...

Forskningsprosjekt skal undersøke hva som skaper godt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre

Hvilke faktorer gjør at forholdet fungerer bra mellom barnehagen og flerspråklige foreldre? En kommende, systematisk kun...

Kjersti Velde Helgøy er ny førsteamanuensis ved KSU

Skal arbeide med NB-ECEC-prosjektet og se nærmere på behov for kunnskapsoversikter om høyere utdanning.

FILIORUM-forskere del av nytt nordisk forskningssamarbeid

FILIORUM blir en sentral partner i et nytt prosjekt som skal gi kunnskap om hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy...

Vellykket gjennomføring av jubileumsutgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse

Nærmere 200 deltakere fra hele Skandinavia deltok på den årlige barnehageforskningskonferansen i Stavanger 24.-26. oktob...

50 år med barnehagelærerutdanning i Stavanger

Det begynte med undervisning i mørke kjellerlokaler. I dag har Universitetet i Stavanger et av landets ledende kompetans...

Nytt tilbud til studenter med norsk som andrespråk

Nå skal studenter som har norsk som andrespråk få tilbud om ekstra oppfølging. Ordningen tar sikte på å gi studentene et...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal unde...

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye kra...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Flere vil ta master i barnehagevitenskap

Søkertallene til master i barnehagevitenskap ved UiS gikk opp med 44 prosent fra forrige gang, i sterk kontrast til ned...

Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonso...

Bli studentassistent ved DDV

Er du nysgjerrig på bruk av multimedial teknologi i barnehage og skole? Har du lyst å lære mer om dette og prøve deg som...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave setter søkelys på estetiske praksiser i barnehagen

Som barnehagelærer har det vært viktig for Elisabeth Pedrikke Johansen å bidra til å styrke de estetiske fagenes plass i...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Nytt EU-prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger er partnere i RECOdE, et nytt Erasmus+prosjekt som skal utvikle barnehag...

Barnehagelærerstudenter fordyper seg faglig fra første semester

- Jeg ser dette som en mulighet til å sitte igjen med en helt unik kompetanse når jeg er ferdig med utdanningen. Karina ...

Stor interesse for nylansering av tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Denne våren har FILIORUM, i samarbeid med BARNKunne, drevet tidsskriftet Nordisk barnehageforskning i ett år. Pågangen h...

FILIORUM-forskere tildelt nytt EU-prosjekt

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har sammen med fem europeiske partnere mottatt EU-finansiering til et ny...

Norske barnehager har et forbedringspotensial når det gjelder profesjonell læring og utvikling

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på hvilken forståelse styrere har av barnehage...

Ny OECD-undersøkelse skal kartlegge arbeidshverdagen i norske barnehager

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har i samarbeid med forskningsinstituttet NIFU fått i oppdrag å gjennomf...

FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge for at ny og relevan...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...