Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehage, og rådgivere i Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Publisert Sist oppdatert
Videreutdanning kan gi deg faglig utvikling og personlig vekst. (Foto: Getty Images).

Jeg opplevde at foreleserne ved UiS var dyktige med relevant erfaring fra praksisfeltet. Det er noe jeg har satt stor pris på.

Toril Romfo , Tingvoll videregående skole

Få økonomisk støtte til å ta videreutdanning

Kompetanse for kvalitet

Ordning for deg som jobber i skolen

Kompetanse for fremtidens barnehage

Ordning for deg som jobber i barnehage

Jobber du i skolen?

Se emnene for deg

Jobber du i barnehagen?

Se emnene for deg

Jobber du i PPT?

Se emnene for deg