Hopp til hovedinnhold

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semester

Undervisningssted

Lesesenteret, UiS

Oppstart

Høsten 2022

Undervisningsform

Samlingsbasert. 2 samlinger à 3 dager per semester.

Studiepoeng

15+15 (bachelornivå)

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning. Minst 30 stp i norsk eller nordisk. Studenten må være i jobb som lærer.

Denne videreutdanningen passer for deg som underviser i norsk på ungdomstrinnet og i videregående.

Studiebeskrivelse

Tekstarbeid i norskfaget skal styrke lærernes (8.-13. trinn) norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet.

elever snakker sammen
Studiet er nært knyttet til praksis i skolen.

I norskfaget er vi særlig opptatt av tekster og tekstarbeid. Vi leser tekster, vi snakker om tekster og vi skriver om tekster. Dette gjør vi i flere fag, men i norskfaget står selve tekstligheten i forgrunnen, og vi interesserer oss for form, språk og struktur.

Målet med dette studiet er å utvikle studentenes norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis, gjennom å utforske norskfaglige måter å lese, skrive, analysere og snakke om tekster på. Studiet skal tilføre nye perspektiver på tekstarbeidet, gi fordypning i læreplan og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet vil være forankret i nyere forskning og undervisningen er ved forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og andre institutt ved UiS, samt eksterne forelesere.

Hva lærer du?

Det overordnete målet er å gi ny, forskningsbasert kunnskap og erfaring med tekstarbeid i norskfaget. Sentrale tema er literacy-begrepet; fagovergripende og fagspesifikk lesing, skriving og muntlighet; tekster i norskfaget; skjønnlitteratur, sakprosa, multimodale og digitale tekster;  retoriske og diskursanalytiske tilnærminger til tekst; utforskende og dialogisk undervisning og læreplanen som helhet.

Studiet tilbys lærere fra 8.–13. trinn som underviser i norsk. Egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at studentene er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Samlinger 2021/22

31.aug–2.sept 19.–21. okt. 18.–20.januar 15.–17. mars

Samlinger for 2022/23 kommer.

Lurer du på noe?

Kontakt

Kontakt våre studiekoordinatorer på student.lesesenteret@uis.no

Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Studiekoordinatorer

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF