Laboratorier for materialvitenskap

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet materialvitenskap, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS. Her følger en oversikt med utstyr og fasiliteter.

Published Sist oppdatert
Bli kjent med våre laboratorier innenfor materialvitenskap.

Termogravimetri

På termogravimetri-laboratoriet har vi instrumenter som måler varmestrømning (DSC) og masseforskjell (TGA) i prøve som funksjon av temperaturforandring. Teknikken brukes gjerne for å bestemme egenskaper som varmekapasitet, faseoverganger, smeltepunkt, smeltevarme, entalpi og lignende til materialprøver. Instrumentene brukes av studenter og ansatte ved UiS i tillegg til forskere fra NORCE og industrien.

Matrialvitenskap_Termogravimetri

TGA-instrumentet har en intern mikrovekt, men man har også en vekt med oppløsning på 0.01 mg hvis man foretrekker å bruke en ekstern vekt. Morter og pistill av ulike størrelser er også til disposisjon. DSC-apparatet er blitt omjustert til bruk med flytende nitrogen, noe som trengs om man skal bruke det utenfor temperaturområdet ca. 30–300 °C. Ved termogravimetri plasseres prøver i små digler på mellom 40–70 µL (ca. 4.5 mm høyde og 6 mm diameter). Normalt sett holder det med 5–20 mg med prøvemateriale i pulverisert form. Digler av aluminium, aluminiumoksid og platina er tilgjengelige. Lokk finnes til alle typer, og de til aluminium kan også forsegles. Aluminiumsdiglene er beregnet til engangsbruk, men tåler en makstemperatur på ca. 660 °C. De andre to kan brukes opp til 1600 °C (som er begrensningen på instrumentene).

 • Mettler Toledo DSC 1
 • Mettler Toledo TGA/DSC 3+
 • Mettler Toledo XPE205
 • Morter og pistill
 • DSC (differential scanning calorimetry): Kun måling av varmeutveksling (mer nøyaktig)
 • TGA (thermogravimetric analysis): Samtidig måling av masse og varmeutveksling.

Kontaktpersoner: Ioana Andreea Nes

Strekk, kompresjon og bøyetesting

Innenfor laboratoriene for materialtesting er det flere såkalte universale testsystemer (UTS), samt dedikerte maskiner for kompresjon- og bøyetesting. Fasilitetene benyttes både til forskning og undervisning, samt eksterne oppdrag.

Instron_5985_250 kN

Ved bruk av de universale testsystemene kan man gjøre en rekke tester blant annet innen strekk, kompresjon og bøying. Systemene tillater stor grad av variasjon i tester og materialer, og man kan teste alt fra tekstiler til stål og betong. På Instron 5985-systemet er det også montert et temperaturkammer som gjør det mulig å gjøre forsøk fra -80°C til +250°C. Laboratoriet benyttes hovedsakelig for testing av betong og metaller.

 • Instron 5985 strekkmaskin med temperaturkammer (-80°C til +250°C)
 • Trykkpresser (3000 kN, 50 kN, 2 kN)
 • Bøyepresser (400 kN, 250 kN)
 • Bøyetester
 • Strekktester
 • Kompresjonstester

Kontaktperson: Johan Andreas Håland Thorkaas og Samdar Kakay

Skårslagstesting

Laboratoriet for skårslagstesting er en av laboratoriene innenfor materialtesting. Her kan man blant annet studere seigheten til materialer ved bruk av Charpy-V skårslagstesting.

Matrilalitenskap_Charpy_tester_IMBM

Vår maskin er utstyrt med 450J pendel og digital og analog avlesningsskala. Det er også kjølebad tilgjengelig som går ned til -90C for testing ved lave temperaturer. Det er utstyr for å lage Charpy-V prøver ved verkstedet på UiS. Skårslagsprøving inngår som en del av undervisningen for maskinstudenter, ved bachelor og masteroppgaver, og forskning.

 

 • Zwick/Roell RKP450
 • ISO 142 - Charpy impact testing

Kontaktperson: Johan Andreas Håland Thorkaas

Hardhetstesting

Laboratoriene under materialteknologi er utstyrt med flere hardhetstestere, primært for metaller. Disse kan utføre tester med metodene Brinell og Vickers, på både manuelle og automatiske systemer. Avhengig av geometrien på det en vil teste hardheten til, kan man teste direkte på delen eller på en avkappet bit.

Falcon 5000 hardhetsmåler

For en avkappet bit vil man avhengig av geometrien enten kunne teste direkte eller måtte støpe prøvebiten i plast for å kunne teste på den. Laboratoriet har tilgjengelige støpeformer (Ø25, Ø40 og Ø50mm sylindere, maks høyde ca. 30mm). Hardhetstesting ligger i skjæringslinjene mellom destruktiv og ikke-destruktiv testing. Testen etterlater merker i overflaten, som kan føre til at tetningsflater osv. blir ødelagt eller at beskyttende lag og coating blir ødelagt. Hvis man ikke trenger å teste der overflaten er kritisk, vil det ikke være et problem. Vickers er metoden vi bruker mest, bestående av en pryamide-form som presses inn i materialet. Brinell, hvor en kule presses inn, er ikke like mye i bruk, men tilgjengelig.

 • NOVA 330 20g - 31,25kg Vickers
 • DuraScan 10g - 10kg Vickers
 • Falcon 5000 50g - 250kg Vickers, Brinell
 • Wolpert 1kg - 250kg Vickers, Brinell

 • Vickers
 • Brinell

Kontaktperson: Johan Andreas Håland Thorkaas

Du er kanskje også interessert i

3,9 mill. til forskning på maskinlæring i tekstilindustrien

Forskere ved Universitetet i Stavanger har mottatt nær 4 millioner kroner for å bruke kunstig intelligens og maskinlærin...

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsba...

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en beregningsmodell som ska...

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under en konferanse for vi...

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Flere laboratorier