Lagar film om etiske utfordringar ved grøn omstilling

Kunstnaren Hans Baumann har vorte tildelt eit Fulbright-stipend for å vera fire månader ved Universitetet i Stavanger med filmprosjektet sitt «Carbon Permanence». Filmprosjektet undersøkjer den komplekse etikken i Noregs energiomstilling, med særleg vekt på rolla til olja i det å skapa ei post-fossil framtid.

Published Sist oppdatert

oversiktsbilde av et havneområde i naturen med industri
I 2022 hadde Baumann eit månadslangt opphald ved forskingssenteret, då som grøn omstillingsforskar, der han jobba med kortfilmen sin «Lithospheric Transference (Noreg)». Biletet er henta frå denne filmen.

Kombinerer kunst og vitskap

Hans Baumann er ein sveitsisk-amerikansk kunstnar med base i Los Angeles. Bakgrunn har han frå landskapsarkitektur og design frå Harvard University Graduate School of Design.

Arbeida hans utforskar økologisk kollaps, dynamikken i klimaendringar og avkoloniseringa av amerikansk land.

Det er ikkje første gong Hans Baumann har eit forskingsopphald ved The Greenhouse. I 2022 hadde Baumann eit månadslangt opphald ved forskingssenteret, då som grøn omstillingsforskar, der han jobba med kortfilmen sin «Lithospheric Transference (Noreg)». Filmen vart vist på Norsk oljemuseum 17. november 2022. Opptaka til filmen gjorde Baumann i løpet av opphaldet sitt i Noreg. Her dokumenterte han omgivnader i og rundt Stavanger. Gjennom filmen ønskte han å understreka dei sosiale og kulturelle gjenstandane, institusjonane og handlingane som er gjorde mogleg gjennom utvinning av fossilt brensel i Noreg.

mann med briller og langt hår
Hans Baumann kombinerer kunst og vitskap for å belyse utfordringar med grøn omstilling. Han skal vere ved UiS i fire månader.

‒ Det innvilga Fulbright-stipendet er eit direkte produkt av gode samtaler og forbindelsar me fekk då han var her i tilknytting til det grøne omstillingsprogrammet hausten 2022, seier Finn Arne Jørgensen. Han leiar The Greenhouse saman med Dolly Jørgensen.

‒ Opphaldet ved The Greenhouse introduserte meg ikkje berre for eit utruleg sjenerøst og talentfullt akademisk fellesskap, det gav meg høvet til å gi mentorskap til studentar og plassera kunstpraksisen min i ein heilt ny kulturell kontekst. Fordi arbeidet mitt rundt klimaendringar og energiovergangar både er forskingsbasert og stadsspesifikk, fann eg at Stavanger, og Noreg generelt, var den perfekte staden for å utdjupa kompetansen min rundt energiomstillingar og katalysera vidare vekst i karrieren min som kunstnar, seier Baumann.

Fangar opp utfordringane med grøn omstilling

Tida og ressursane som er gitt av Fulbright-programmet ønskjer Baumann å bruka til å utvida omfanget av forskingsundersøkinga ved norsk energipraksis i Stavanger – hovudstaden i den nordiske oljeøkonomien.

Baumanns kunstnariske arbeid har vorte beskrive med at det fangar opp nyansane ved utfordringane innanfor grøn omstilling.
‒ Dette er utfordringar som både byen Stavanger og norsk oljeindustri står overfor, seier senterleiar Dolly Jørgensen, som sjølv har forska på oljeindustrien.

‒ Stipendet han har fått tildelt styrkar det sterke engasjementet The Greenhouse har for Artscience-forsking innan miljøhumaniora, seier senterleiarane.

På norsk kan omgrepet ‘ArtScience' omsetjast til ‘kunstvitskap' eller ‘kunstfagleg forsking'.

Artscience-feltet er kjent for å bringa saman kunstnarar, designarar, ingeniørar, forskarar og andre fagfolk for å samarbeida og skapa nye former for kunstnarisk og vitskapleg praksis ved å integrera ulike disiplinar på måtar som skaper ny innsikt og innovasjon.

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.

Mer fra The Greenhouse

Skal forske på de upåaktete båndene mellom petrokultur og kulturarv

Professor Dolly Jørgensen har vunnet finansiering til å forske på båndene mellom kulturarv og olje.

Urfolkshistorie og været i Calcutta: To Marie Curie-stipend til The Greenhouse

EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) er et attraktivt og prestisjefullt mobilitetsstipend ...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

The Greenhouse: Arrangementer

Informasjon om kommende og tidligere arrangementer.

The Greenhouse: Forskning

Informasjon om våre forskningsprosjekter og forskningsnettverk.

– Fuglekikking er mer enn å bare se på fugler

Begrensningene under Covid-pandemien har vist at vi har et dypt behov for kontakt med naturen og samfunnet omkring oss. ...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og de store globale utf...

Lyses forskningspris til professorer i miljøhistorie

«Hvordan skal vi svare på de store miljøutfordringene, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Det er viktig at vi stiller...

UiS-forskar blir sjefredaktør for internasjonalt tidsskrift

Professor Dolly Jørgensen har tatt over som ein av dei to sjefredaktørane for tidsskriftet Environmental Humanities frå ...

EnviroCitizen

Citizen Science for Environmental Citizenship

UiS leder norsk-asiatisk nettverk i miljøhumaniora

Prosjektet Asia-Norway Environmental Storytelling Network har fått 4,2 millioner kroner i finansiering fra Forskningsråd...

Tell ein fugl og bidra til miljøfortellingar

Kva fortel dei lokale fuglane våre oss om miljøendringar og verdiane våre knytt til klima og miljø? Dette er spørsmål Ui...