Urfolkshistorie og været i Calcutta: To Marie Curie-stipend til The Greenhouse

EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) er et attraktivt og prestisjefullt mobilitetsstipend som gir forskere fra hele verden muligheten til å jobbe to år i et europeisk land. Nå går to stipend til The Greenhouse.

Publisert Sist oppdatert

åpent landskap med kjørende bil på bilvei mot horisont med fjell og solnedgang
Daniel Bowmans prosjekt "The Nation of Mechanics" er ett av de to prosjektene som har blitt tildelt Marie Curie-stipend. Bowman undersøker fiksjon av urfolksamerikanske forfattere fra slutten av det tjuende århundre for litterære representasjoner av dyr, biler og det naturlige miljøet. (Foto: Pgiam, Getty Images)

The Greenhouse ved Universitetet i Stavanger har mottatt to postdoktorstipend innenfor det voksende feltet miljøhumaniora, forskningsretningen som kombinerer humaniora og samfunnsvitenskap med miljøvitenskap for å utforske og adressere miljømessige utfordringer. Det ene stipendet kom gjennom årets tildeling, det andre som resultat av opprykk fra fjorårets venteliste.

‒ Befester posisjonen som fellesskap for forskning i verdensklasse

‒Vi er henrykte over at disse prosjektene har blitt finansiert. Det viser viktigheten av et humanistisk miljøperspektiv på samtidens miljøutfordringer, sier Dolly Jørgensen, senterleder ved The Greenhouse.

Med disse tildelingene har The Greenhouse samlet mottatt fem tildelinger av MSCA-stipendet siden 2020.

Tildelingen i 2020 resulterte i tre postdoktorstipend.

‒ Dette befester The Greenhouse sin posisjon som et levende og dynamisk fellesskap for forskning i verdensklasse innenfor miljøhumaniora, sier Finn Arne Jørgensen, co-leder for The Greenhouse.

Miljøhumaniora handler om å undersøke hvordan menneskelig atferd, verdier, kultur, historie, litteratur og filosofi påvirker vårt forhold til miljøet, og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til å utvikle bærekraftige løsninger på miljøproblemer.

Undersøker Calcuttas urbane, materielle og kulturelle historie ut fra været

Animesh Chatterjee kommer til Greenhouse som postdoktor med prosjektet "Weathering Colonial Calcutta». Her undersøker han den urbane, materielle og kulturelle historien til Calcutta som en historie om skiftende kunnskap om og hverdagsopplevelser av været. Prosjektperioden starter i april 2023. Siden november 2020 har han vært postdoktor på prosjektet «A Global History of Material Culture and Technology, 1850-2000» ved Technische Universität Darmstadt i Tyskland.

Reisefiksjon fra urfolksamerikanske forfattere

Daniel Bowmans prosjekt "The Nation of Mechanics" undersøker fiksjon av urfolksamerikanske forfattere fra slutten av det tjuende århundre for litterære representasjoner av dyr, biler og det naturlige miljøet. Bowman utvikler med sitt prosjekt en ny tilnærming til å lese reiser på veier i amerikansk skjønnlitteratur ved å sette urfolkshistorier i sentrum. Fiksjonen som undersøkes er skrevet av urfolksamerikanske forfattere mot slutten av det tjuende århundre. En del av prosjektet hans inkluderer opprettelsen av en offentlig utstilling i samarbeid med Kim-Wiat/Eisenburg Native American Literature Collection ved Amherst College, Massachusetts, USA.

Miljøhumaniora inkluderer en rekke forskjellige disipliner, som filosofi, antropologi, historie, litteraturvitenskap, kultur- og medievitenskap, og språkvitenskap. Tanken er at disse fagene sammen kan bidra til å gi innsikt i hvordan vi kan forstå og møte miljøutfordringer på en mer helhetlig og bærekraftig måte.

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.

Mer fra The Greenhouse

‒ Rettferd er ein vesentleg komponent når me snakkar om "berekraft" og "grøn omstilling"

Sebastian Lundsteen Nielsen har forska på kjemisk forureining og miljørettferd. Han argumenterer for eit nytt paradigme ...

Denne forskningen kan endre utstillingene på naturhistoriske museer

Gitte Westergaard har undersøkt hvordan utryddelsen av artsmangfold på øyer er representert i museer og forsvarer sin do...

‒ Fugler i romaner er ofte knyttet til omsorg og stedstilknytning. Trekkfugler knyttes til drømmer om å reise vekk.

Endre Harvold Kvangraven tar doktorgrad i forholdet mellom mennesker og fugler i norske og svenske romaner fra 2000-tall...

Skal forske på de upåaktete båndene mellom petrokultur og kulturarv

Professor Dolly Jørgensen har vunnet finansiering til å forske på båndene mellom kulturarv og olje.

Lagar film om etiske utfordringar ved grøn omstilling

Kunstnaren Hans Baumann har vorte tildelt eit Fulbright-stipend for å vera fire månader ved Universitetet i Stavanger ...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

The Greenhouse: Arrangementer

Informasjon om kommende og tidligere arrangementer.

The Greenhouse: Forskning

Informasjon om våre forskningsprosjekter og forskningsnettverk.

– Fuglekikking er mer enn å bare se på fugler

Begrensningene under Covid-pandemien har vist at vi har et dypt behov for kontakt med naturen og samfunnet omkring oss. ...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og de store globale utf...

Lyses forskningspris til professorer i miljøhistorie

«Hvordan skal vi svare på de store miljøutfordringene, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Det er viktig at vi stiller...

UiS-forskar blir sjefredaktør for internasjonalt tidsskrift

Professor Dolly Jørgensen har tatt over som ein av dei to sjefredaktørane for tidsskriftet Environmental Humanities frå ...

EnviroCitizen

Citizen Science for Environmental Citizenship

UiS leder norsk-asiatisk nettverk i miljøhumaniora

Prosjektet Asia-Norway Environmental Storytelling Network har fått 4,2 millioner kroner i finansiering fra Forskningsråd...

Tell ein fugl og bidra til miljøfortellingar

Kva fortel dei lokale fuglane våre oss om miljøendringar og verdiane våre knytt til klima og miljø? Dette er spørsmål Ui...