Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av deltakerne reiser langt for å få kurset med seg.

Published Endret

Ragnhild Nicoline Elvestad
Ragnhild Nicoline Elvestad

Jeg ser at adferdsøkonomi er svært relevant i jobben min, så dette er noe jeg har ønsket å fordype meg mer i. Gjennom Executive MBA-programmet tilbyr Universitetet i Stavanger en videreutdanning i adferdsøkonomi som kan kombineres med fulltidsjobb, noe jeg hittil ikke har funnet andre steder, sier Ragnhild Nicoline Elvestad.

Hun bor i Oslo og jobber i Skatteetaten som seniorrådgiver innenfor brukerinnsikt og tjenesterådgivning. Også Lise Granerud fra Larvik som er rådgiver i Skatteetaten, reiser over fjellet for å delta:

– Årsaken er i all hovedsak at emnet ikke finnes andre steder i landet, sier hun

Granerud hørte om kurset Adferdsøkonomi for første gang under en seksjonssamling, hvor kurset ble nevnt som aktuelt for de som jobber i Skatteetaten. Også ledelsen hadde nevnt kurset flere ganger.

Unikt på landsbasis

Adferdsøkonomi har siden 2013 vært et av kursene som kan velges innenfor Executive MBA-programmet til UiS, og har opplevd økende interesse og påmeldingstall siden oppstarten. Kurset tilbys en gang i året, og har plass til 35 studenter.

Det er professor og dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen på UiS som er ansvarlig for kurset.

– To av kjerneoppgavene til ledere er å ta gode beslutninger, og til å motivere sine medarbeidere til å gjøre en god jobb. Kurset i adferdsøkonomi gir bevissthet om hvilke feller man kan gå i når man gjør beslutninger, og hvilke faktorer som motiverer folk til å yte innsats. Kurset passer godt som en del av et EMBA-program, hvor mange allerede er i lederstillinger, og har konkrete erfaringer som de kan relatere til den forskningen og kunnskapen som blir presentert i kurset.

Kvaløy mener at Adferdsøkonomi ikke bare passer for ledere, men for alle som er opptatt av å forstå psykologien bak økonomien.

Hør Ola Kvaløy i denne podkasten om et av fremtidens yrker, Samspillsøkonom, hvor fagområdet Adferdsøkonomi spiller en rolle.

Interessert i hva som gjør oss irrasjonelle

Kurset får gode tilbakemeldinger fra de to langveisfarende studentene.

– Jeg synes kurset har vært veldig bra. Foreleserne har faglig tyngde og er gode pedagoger. Det mest interessante var å få bedre innsikt i mekanismene som gjør oss irrasjonelle i ulike situasjoner, sier Ragnhild Nicoline Elvestad.

Hun har tidligere tatt flere psykologi- og ledelsesfag som en del av siviløkonomgraden sin, men synes det er spennende å se hvordan de ulike mekanismene griper inn i de klassiske økonomiske modellene.

Lise Granerud sier hun har fått ny kunnskap å ta i bruk i jobben.

Lise Granerud
Lise Granerud

– Jeg har større bevissthet om hvordan vi mennesker motiveres til å ta de valgene vi gjør når det gjelder non-monetære insentiver. Store deler av tematikken er kjent, men jeg har aldri hatt teorien å knytte det opp mot, sier Granerud.

Ragnhild Nicoline Elvestad mener Adferdsøkonomi er verdt å reise til Stavanger for.

– Definitivt! Opplegget har absolutt stått til de høye forventningene mine. Og så er jo Stavanger en veldig hyggelig by å besøke, da! sier Ragnhild Nicoline Elvestad.

Tekst: Line Grønhaug 

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...