Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambisjoner mer teoretisk dybde og kommersiell kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

– Fra stillingen som prosjektingeniør til prosjektleder blir ansvarsområdet mer kommersielt, med kontrakter, innkjøp og prosjektplaner. For å styre alle prosjektlederne trenger jeg mer teoretisk dybde, sier EMBA-student Carl-Johan Almestad.

Carl-Johan Almestad er på vei ut av klasserommet i Måltidets hus på Ullandhaug. På dagens plan står det strategi, som er ett av tre kurs i grunnmodulen til internasjonal master innen økonomi og ledelse, Executive MBA ved Etter- og videreutdanning (EVU) ved UiS.

Dette er den siste dagsamlingen av totalt seks dette semesteret. Nå skal Almestad hjem og arbeide med hjemmeeksamen, på samme tid skal han jobbe fullt i IKM Elektro.

– Kursene er tilrettelagt for folk i arbeid. Det er kanskje 20 år siden forrige gang de gikk på skolen og da er det fort gjort å tenke at dette blir vanskelig. Men kursene er praktisk organisert og skreddersydd for folk som er i arbeid, det er ikke en utfordring å gjennomføre kursene. Du må bruke fritiden din til å studere, men det ligger jo i pakken, sier Almestad.

EMBA-studiene ved EVU er organisert med en obligatorisk grunnmodul med tre kurs på ti studiepoeng hver. Deretter velges tre valgfag á 10 studiepoeng som det er mulig å melde seg på enkeltvis. Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. Mastergraden utgjør til sammen 90 studiepoeng.

Les også:Hvordan finansiere etter- og videreutdanning?

Fra gulvet til masterplan

Almestad har teknisk bakgrunn som elektriker. Hos arbeidsgiver IKM Elektro, som jobber innen Subsea motorteknologi og elektriske tjenester for olje- og gassindustrien, har han gått gradene.

– Jeg er i dag avdelingsansvarlig for motor- og tilstandskontroll. Jeg startet på gulvet som elektriker, så ble jeg skipselektriker og tok teknisk fagskole. Planen var deretter å ta en bachelorgrad, men ny jobb satte planene på vent. Jeg ble etter hvert enig med arbeidsgiver om at vi skulle gå opp et utdanningsløp med bachelor- og mastergrad, sier Almestad.

Sammen med IKM Elektro satte Almestad opp en arbeidskontrakt om videreutdanning. Bacheloren ble unnagjort på BI. Mastergraden i økonomi og ledelse startet han på nå i år. EMBA’en er en høyere grad i forretninger og næringsliv som er tilpasset personer som allerede har betydelig arbeidserfaring. Kompetansen man tilegner seg på EMBA-studiene styrker Almestads muligheter for forfremmelse og karriereopprykk.

Grunnmodul 30 studiepoeng

Almestad er i full gang med grunnmodulen som inneholder tre kurs på hver 10 studiepoeng: Lederskap og mestring, Strategisk økonomistyring og Strategi.

– Min tekniske bakgrunn er en stor fordel. Spesielt hvis du har arbeidet på gulvet, da har du mer hands on-erfaring. Men fra stillingen prosjektingeniør til prosjektleder blir ansvarsområdet mer kommersielt, med kontrakter, innkjøp og prosjektplaner. For å styre alle prosjektlederne trenger jeg mer teoretisk dybde, sier Almestad.

Kombinere jobb og utdanning

For folk i arbeid kan mangel på tid i hverdagen være det største hinderet for å ta etter- og videreutdanning. For Almestad er ikke dette et problem:

– Jeg har ikke familie, så for min del går det veldig bra å kombinere full jobb og mastergrad. Jeg ser at kurskolleger med familie blir veldig gode til å disponere tiden sin. I kullet mitt er det mange med familie, og de er beinharde på prioriteringer.

Alle EVU-kurs innebærer totalt seks undervisningsdager i semesteret, med tre samlinger over to dager.

– Undervisningen er intensiv og effektiv. Du er nødt til å lese, reflektere, analysere og drøfte ut fra egen erfaring. I bunn ligger det selvfølgelig en motivasjon for å lære mer, sier Almestad.

Gode diskusjoner og nettverk

Dagens siste time i kurset strategi ble avsluttet med en god diskusjon ledet av foreleser Terje Våland. 

– Kurset er gruppebasert så jeg lærer også mye av mine medstudenter, samtidig som jeg utvider nettverket mitt. EVU-kursene kombinerer praksis og empiri og det blir det veldig gode diskusjoner av. Studentene er høyt skolerte folk, flere har gjerne en mastergrad fra før, sier Almestad.

EMBA-programmet er utviklet av Handelshøgskolen ved UiS og i samarbeid med en rekke samfunns- og næringslivsaktører. Almestad framhever kurset strategi som spesielt interessant med tanke på sine ambisjoner om å bli daglig leder.

– Jeg har stor nytte av å lære forretningsmodeller og business modell canvas. Hvordan får vi våre forretningsmodeller, med ulike produkter og tjenester til å fungere optimalt? Jeg utfordrer mine medarbeidere på hvordan vår bedrift kan kartlegge kundesegmenter, kanalinntektsstrøm og kostnader med mer – på nye måter. Hva er våre nøkkelaktiviteter? Det jeg lærer på kurset har med andre ord direkte anvendelse i arbeidshverdagen min.

Skreddersyr med valgfrie kurs

– Til høsten er jeg ferdig med grunnmodulen og da skal jeg fortsette med tre valgfrie kurs. Jeg ønsker å ta en del økonomifag og få en bredere forståelse for økonomi og ytre prosesser innen markedsføring og strategi, sier Almestad.

Almestad kan blant annet velge valgfagene Strategisk fremsynsledelse, Adferdsøkonomi, og Energiøkonomi. Deretter følger selve masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Tekst: Siri J. Pedersen
Foto: Asbjørn Jensen

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...