Danseseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Seksjonen tilbyr eit treårig utøvande bachelorstudium i dans med fokus på samtidsdans. Studiet førebur deg til eit profesjonelt yrkesliv som utøvande og medskapande dansekunstnar, eller til vidare studium innan dans.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Danseseksjonen har nære band til internasjonale dansemiljø gjennom utveksling og utstrakt besøk av gjestelærarar og koreografar. Seksjonen har ein internasjonal profil, med engelsk som undervisingsspråk, med tilsette frå fleire land og utvekslingsstudentar frå Europa og USA.

Danseseksjonen høyrer til Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon, som blir leidd av Jens Torolf Larsen.

Kven undervisar i kva i danseseksjonen?

Her finn du ein oversikt over alle tilsette i danseseksjonen.
Siri Dybwik er seksjonsleiar og studieprogramleiar for dans. Mari Flønes er fagkoordinator.

  • Austbø, Eva Keilen - klassisk ballett
  • Bandlien, Brynjar Åbel - samtidsdans, kunstnerisk praksis, body research, Artistic Research
  • Bauer- Nilsen, Birgitte - dans i kontekst, koreografi, Artistic Research
  • Comendador, Annemariet Gonzales - klassisk ballet
  • Dybwik, Siri - arbeidslivskunnskap, Artistic Research
  • Flønes, Mari - improvisasjon og komposisjon, samtidsdans, community dance, veileder egendef. prosjekt og kunstnerisk praksis
  • Haugland, Henning Rød - musikk for dansarar, improvisasjon og komposisjon
  • Van Merkensteijn, Gry Galta - safe dance practice
  • Yakira, Hagit - koreografi, improvisasjon, samtidsdans, Artistic Research

Les meir om dei tilsette i danseseksjonen

Universitetslektor i dans
51834031
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i dans
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i dans
Bjergsted, Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor i dans
Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Professor i dans
51834031
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i dans (vikariat)
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor i musikkteoretiske fag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor i treningslære for dansere
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i dans
51834089
Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Immersive Theatre var en danseforestilling som ble holdt på Tou Scene høsten 2018. Foto: Marie von Krogh
Framsyninga Quietly Brewing: Immersive Theater gjekk for fullt hus i til saman fire framsyningar på Tou Scene 5. og 6. desember 2018. Regissørar var Julia Kelly og Edward Rice (Third Rail Projects, USA) og framført av 36 dansestudentar. Foto: Marie von Krogh

Eit sterkt og internasjonalt fagmiljø

Danseutdanninga i Stavanger blir kjenneteikna av eit sterkt og internasjonalt fagmiljø som har eit fokus på samtidsdans. Alle i faggruppa har spesialisert kompetanse innan ulike fagområde innan dansekunst og som er aktiv som utøvar, koreograf, pedagog og/eller forskar. Vi er ein professor, tre førsteamanuensisar, og fem universitetslektorar som er med for å førebu studentar til eit profesjonelt yrkesliv som utøvande og medskapande dansekunstnar.  

From the performing of "If one keeps walking" at the Stavanger art museum in 2019.
Det siste verket av Hagit Yakira er ei stedsspesifikk og interaktiv framsyning der fem profesjonelle dansarar og opptil 50 personar i alle aldre frå lokalsamfunnet deltar. Foto: Morten Berentsen

Danseutdanninga tilbyr studieprogrammet bachelor i dans, og held til i spesielt tilrettelagte lokale i Bjergsted Park der studentar og tilsette har tilgang til fleire dansestudio, garderobar med dusj, førelesnings- og møtelokale, black box, konsertsal, IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine. Det finst også nybygde studentbustadar på campus. I umiddelbar nærleik er ei rekke kulturinstitusjonar som har eit tett samarbeid med fakultetet. I Bjergsted finst kulturskule, MDD-lina ved Stavanger katedralskole og Stavanger konserthus der Stavanger symfoniorkester held til. RIMI/IMIR og Tou Scene i austre bydel og RAS ved Sandnes kulturhus er også blant utdanningas viktige samarbeidspartnarar.  

Kunstnarleg utviklingsarbeid - dans

To nye EU-prosjekt skal bidra til å løfte kunstfagenes stilling i barnehage og skole

Barnehageforskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har mottatt EU-midler til ikke...

Les meir om Fakultet for utøvende kunstfag: