Dans - bachelor

Ønsker du en utfordrende og spennende danseutdanning i et internasjonalt miljø? Ta Bachelor i dans og utvikle din kunstneriske og dansetekniske kompetanse. Studiet utlyses internasjonalt.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år

Antall studiepoeng

180

Antall studieplasser

15

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiet åpner for søknad 1. november

Opptaksprøver

Runde 1 : Video innen 15 januar Runde 2 : 4 og 5 mars på campus i Stavanger Søkere bosatt utenfor Skandinavia leverer ny video innen 20 februar som runde 2

Søknadsfrist

15. desember Lokalt opptak

Slik søker du til Bachelor i dans

Om opptakskrav, video og dokumentopplasting mm.

Hvem underviser på Bachelor i dans?

Finn ansatte i danseseksjonen.

Bachelor i dans forbereder deg til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstner, og har hovedfokus på samtidsdans.

Utøvende studium med fokus på samtidsdans

Bachelor i dans er en treårig utdanning som forbereder deg til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstner, eller til videre studier innen dans.

Lone Eivindsdottir på avgangsforestilling i dans, 2019. Foto: Marie von Krogh
Studiet kan også bygges på med praktisk-pedagogisk utdanning for å kvalifisere til å bli danselærer. Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans, fra videregående skole eller tilsvarende. Foto: Marie von Krogh

Et internasjonalt studium

Fra høst 2023 åpnes studiet for internasjonale studenter, og undervisning på fremtidige kull vil da foregå på engelsk.

Samtidsdans

Studieprogrammet har hovedfokus på samtidsdans, og omfatter både praktiske og teoretiske emner som gir deg et helhetlig læringsutbytte. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Som student møter du et bredt spekter av arbeidsformer fra daglig trening i danseteknikk til forelesning, prosjekt- og forestillingsarbeid. I teknikk har ulike tilnærminger innen samtidsdans hovedvekt, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. I tillegg tilbys det kurs i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som for eksempel Hip Hop og Afro- Cuban.Du vil få fordype deg i samtidsdans repertoar, improvisasjonspraksis, koreografi og formidling/performance, og få en innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg vil du også jobbe med alternativ bevegelsespraksis, samt anvendelse av bevegelsesvitenskap og safe dance practice til din egen trening.

Studer i et tverrfaglig miljø hvor din personlige kunstneriske utvikling står i sentrum.

En innovativ studieplan

Studieplan er delt inn i tre hovedområder: fysisk praksis, kunstnerisk praksis og dans i kontekst.

Utforskning og refleksjon er innebygd i studienee, og du utfordres til å undersøke, analysere og reflektere over alle aspekter av arbeidet ditt. (Å bli kjent med og) arbeide med ulike formidlingsformer og skapende praksiser og et bredt spekter av historiske, samfunnsmessige, kulturelle og kunstneriske perspektiver gjør at du kan kontekstualisere din egen praksis og utvikle deg som selvstendig dansekunstner.

Studer i et tverrfaglig miljø der fokuset er på din individuelle kunstneriske vekst.

Mange forestillinger

Gjennom de tre studieårene vil du ha mange muligheter til å opptre på scenen, så vel som i andre sammenhenger. Hvert år inviteres gjestelærere til koreografering for forestillinger presentert i fakultetets black box og på andre scener i Stavanger-regionen. Det er også hyppige uformelle visninger av studentenes arbeid med repertoar, tverrfaglige prosjekter og koreografi

Danser i bevegelse, kledd i hvitt fra topp til tå. Foto.
Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skaping i løpet av sine 3 år. Foto: Agnete in’t Veld Bendiksen

Individuell oppfølging i et tverrfaglig miljø

Studentene får tett oppfølging av de faglige ansatte, og veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner. Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre.

Semester i utlandet

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom utveksling og utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer. Studiet har en internasjonal profil med ansatte fra flere land og utvekslingsstudenter fra Europa og USA.

I femte semester blir studentene oppfordret til å dra på utveksling. Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted.

Flotte fasiliteter

Fakultet for utøvende kunstfag holder til i spesielt tilrettelagt lokaler i Bjergsted Park hvor studentene har tilgang til flere dansestudio, garderober med badstue, forelesnings- og møtelokaler, black box, konsertsal, IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine. Det finnes også nybygde studentboliger på campus.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Møt en tidligere og en nåværende student

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Etter fullført studium tildeles kandidatene graden Bachelor i dans, som gir adgang til utøvende masterstudier i Norge eller i utlandet.

Hoang Vy Le har tatt Bachelor i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag, og ble tildelt Bjønnes-stipend da hun gikk ut våren 2020. Nå går Vy videre på PPU i utøvende og skapende kunstfag.

Hva lærer du?

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

Kunnskap 

 • ha utøverkunnskap som gjør kandidaten i stand til å undersøke, utøve, skape og formidle dans på et profesjonelt nivå 
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig omkring dansekunst, både overfor fagmiljø, publikum og samfunnet for øvrig 
 • kunne delta i diskurser som fører til forandring og nyutvikling i fagfeltet 

Ferdigheter 

 • arbeide med dans innen ulike kontekster som har relevans i samtiden, dette gjelder både det utøvende og medskapende 
 • kunne materialisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå 
 • kunne ta ansvar for sin profesjonelle karriere ved å ha innsikt i og evne til å møte sitt fremtidige arbeidsfelt  

Generell kompetanse 

 • møte de krav som stilles til selvstendig tenkning og refleksjon i fagfeltet   
 • arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre 

formidle den sceniske dansekunsten med en bevissthet om de krav som stilles til etikk og miljøhensyn

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester (høstsemesteret i 3. klasse)

Det anbefales at alle studenter reiser til et internasjonalt miljø i dette semesteret.

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS. Det er ønskelig at det alternative valgemnet BDA850 Egendefinert prosjekt, som ligger parallelt med internasjonalt semester, har en internasjonal dimensjon.


Hvorfor et utenlandsopphold?

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet videreutvikle seg som utøvende og medskapende dansekunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom både egen utveksling, men også gjennom utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer. Studiet har en internasjonal profil med ansatte som har internasjonal erfaring fra flere land, og det tas årlig opp innreisende utvekslingsstudenter for ett eller to semestre.


Ordning for utvekslingen

Semesteret organiseres som eget valgemne på 30 studiepoeng. Innholdet i det internasjonale semesteret ved en annen institusjon skal ha en individuell læringsavtale (Learning agreement) som utgangspunkt for oppholdet. En slik læringsavtale erstatter søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet.

Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp.

Merk at det varierer hvilken semesterordning de ulike anbefalte utvekslingstedene har.

Undervisningen studenten mottar kan også inneholde både teoretiske og praktiske/utøvende komponenter ut fra tilbudet som blir gitt ved den aktuelle institusjonen. I 5. semester er spesielt repertoar og forestillingsarbeid viktig.


Søknadsprosess

Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemeste. Dette søker man om gjennom Digital studentekspedisjon.

Hver student kan sette opp to (2) institusjoner man ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested.

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:

 • Video hvor du viser deg som dansekunstner
 • Motivasjonsbrev
 • Anbefalingsbrev fra lærer
 • Kunstnerisk CV
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass


Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med emneansvarlig for utveksling for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling:
musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

  This institution has nearly 1.400 students, located in the La Villette park in Paris.

  Den Danske Scenekunstskolen

  OBS! På grunn av sin studieordning, kan Statens Scenekunstskole København (DASPA) vanligvis kun ta imot studenter innenfor dans i høstsemester i partallsår (det vil si 2022, 2024, 2026 osv.)

  Fontys University of Applied Sciences

  "Fontys Dance Academy. A different place for special people." Med campus i byen Tilburg, en både kulturell og ikke minst internasjonal by, takket være alle de multinasjonale selskapene som er etablert der (Tesla, Sony, Schenker, Coca-Cola).

  Iceland University of the Arts

  Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Enkelte studieår tar ikke IUA imot innreisende utvekslingsstudenter, sjekk nettsiden deres for detaljer.

  Institute of Theatre, Barcelona

  The Conservatory of Dance ved Institute of Theatre ligger i Barcelona, i den autonome regionen Catalonia. Undervisningen er derfor på katalansk eller spansk.

  Konzervator Duncan centre

  Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  Polytechnic Institute of Lisboa

  UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

  Savonia University of Applied Sciences

  Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling!

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Stockholms konstnärliga högskola

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tilbyr utdanninger innenfor et bredt spekter av utøvende fag: Sirkus, dans, dansepedagogikk, film, media, opera og scenekunst.

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Danmark

  Den Danske Scenekunstskolen

  OBS! På grunn av sin studieordning, kan Statens Scenekunstskole København (DASPA) vanligvis kun ta imot studenter innenfor dans i høstsemester i partallsår (det vil si 2022, 2024, 2026 osv.)

 • Finland

  Savonia University of Applied Sciences

  Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling!

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

 • Frankrike

  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

  This institution has nearly 1.400 students, located in the La Villette park in Paris.

 • Island

  Iceland University of the Arts

  Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Enkelte studieår tar ikke IUA imot innreisende utvekslingsstudenter, sjekk nettsiden deres for detaljer.

 • Nederland

  Fontys University of Applied Sciences

  "Fontys Dance Academy. A different place for special people." Med campus i byen Tilburg, en både kulturell og ikke minst internasjonal by, takket være alle de multinasjonale selskapene som er etablert der (Tesla, Sony, Schenker, Coca-Cola).

 • Portugal

  Polytechnic Institute of Lisboa

  UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Institute of Theatre, Barcelona

  The Conservatory of Dance ved Institute of Theatre ligger i Barcelona, i den autonome regionen Catalonia. Undervisningen er derfor på katalansk eller spansk.

 • Sverige

  Stockholms konstnärliga högskola

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tilbyr utdanninger innenfor et bredt spekter av utøvende fag: Sirkus, dans, dansepedagogikk, film, media, opera og scenekunst.

 • Tsjekkia

  Konzervator Duncan centre

  Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

 • USA

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Østerrike

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

Søknad og opptak

Slik søker du til Bachelor i dans

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. november. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. november, tilhører forrige opptaksår.

Alle søkere til Bachelor i dans må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Første runde gjennomføres ved innsending av et egenprodusert videoopptak innen 15. januar. Andre runde gjennomføres i uke 10 på vår campus i Stavanger.

Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan søke om unntak fra fysiske utøvende prøver og intervju. I slike tilfeller vil andre runde gjennomføres ved innsending av supplerende video. Det arrangeres digitalt intervju i uke 11 for søkere som består runde 2.

Informasjon om opptakskrav, kriterier for videoinnspilling, opptaksprøver mm. finner du i artiklene under.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - åpnes kun dersom det er ledige studieplasser etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer nyttig info vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • Sjekk studiets opptakskrav - se 'Hvordan få opptak til Bachelor i dans'
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet og få din søknad videre vurdert
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Søkere til Bachelor i dans avlegger 2 runder med opptaksprøver
 • Runde 1 består av et egenprodusert videoopptak på 10 minutter, med fastsatt krav til innhold
 • Søkere som har sendt inn elektronisk følgeskjema vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med en egen lenke til et skjema for innlevering av video, samt forklaring om hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video til runde 1 er 15. januar
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Det er viktig at videomateriale følger definerte krav. Les mer om hva videoen må inneholde, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Runde 1 - krav til innhold på video og Retningslinjer for innspilling og innsending av video
 • Svar på videovurdering mottar du på e-post i månedsskiftet januar/februar
 • Dersom du består runde 1 vil du bli invitert til runde 2 på vår campus i Stavanger i uke 10
 • Prøvene strekker seg over 2 dager, mandag 4. og tirsdag 5. mars, og er kun for søkere som består runde 1
 • Under de fysiske prøvene i uke 10 blir det siling etter endt prøvedel og/eller prøvedag
 • I tillegg til utøvende opptaksprøver vil det på siste prøvedag bli gjennomført et intervju med deler av den faglige vurderingskommisjon og studieadministrasjon for søkere som består de utøvende opptaksprøvene i runde 2
 • Les mer om runde 2 i artikkelen Runde 2 - alt om opptaksprøvene i uke 10
 • Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan søke om unntak fra fysiske utøvende prøver og intervju. I slike tilfeller vil runde 2 gjennomføres ved innsending av supplerende video. Det blir digitalt intervju i uke 11 for søkere som består runde 2
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb senest innen utgangen av uke 12

Hvem kan søke Bachelor i dans?

Studiet undervises på engelsk, og utlyses både innenfor Norden samt internasjonalt. Så lenge opptakskravene er oppfylt kan alle søkere med norsk personnummer, samt søkere bosatt i Norden, søke lokalt nordisk opptak via SøknadsWeb. Søkere bosatt utenfor Norden søker lokalt internasjonalt opptak.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din søknad, kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Motivasjonsbrev

Søkerne skal i følgeskjemaet levere et motivasjonsbrev hvor den enkelte skal begrunne hvorfor en søker denne utdanningen i dans. Motivasjonsbrevet vil bli vektlagt i vurdering av egnethet til studiet og vil danne grunnlaget for intervjusituasjonen. Søkeren vil gjennom intervjuet få anledning til å redegjøre for sin målsetting og motivasjon for studiet.

Søknadsdokumenter - hva må lastes opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift fra fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse.
 • Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere generell studiekompetanse og engelskkunnskaper i henhold til GSU- listen
 • Kopi av pass med bilde eller kopi av nasjonalt ID kort - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått engelsk språkkrav - Les mer om hvordan du kan dekke språkkravet i engelsk dersom dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF for opplasting av søknadsdokumenter. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav 

Generell studiekompetanse

For lavere grads studier som Bachelor i dans (180 studiepoeng), kreves det fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK).

Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav i engelsk

Det er et krav om bestått språkkrav i engelsk for alle søkere. Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak. Det er ikke et krav om norsk språkkompetanse da studiet undervises på engelsk.
Mangler du engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på universitetets nettsider om språkkrav.

Opptaksprøver

I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse og innfridde språkkrav i engelsk må du dokumentere dine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter gjennom opptaksprøver. Du må bestå 2 runder med opptaksprøver som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinære fysiske opptaksprøver og intervju på campus (runde 2).

Hvem får tilbud om studieplass?

Etter gjennomførte opptaksprøver og intervju foretar fagkommisjonen på dans en helhetsvurdering av søkerne. Søkerne vurderes som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendt videomateriale, innsendte søknadsdokumenter, prøver i opptaksuken og intervju. Forslag til opptak fremlegges for avdelingsleder. Endelig opptak vedtas så av dekan.

Kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra fagkommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man ikke får anledning til å sende inn video til runde 1 innen fristen eller ikke kan møte til runde 2, vil man kunne overføre sin søknad til våre sekundære prøver. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres dersom studieplassene ikke blir fylt opp etter primæropptaket. Dersom fakultetet har ledige studieplasser åpnes det for søknad igjen den 15. april med søknadsfrist 15. mai. Sekundæropptakets runde 2 finner vanligvis sted i begynnelsen av juni.

Runde 1 - videoaudition

Alle søkere til Bachelor i dans må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Første runde gjennomføres ved innsending av et egenprodusert videoopptak innen 15. januar. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Krav til innhold på video til runde 1:

Man må vise gode danseferdigheter og vise utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske. Videoen skal vise søkeren som utøver, samt evnen til å være skapende.

Videoen skal inneholde følgende 2 punkter:

1. Danseteknikk 7-8 minutter

Bruk utdrag fra klasser i klassisk ballett og samtidsdans, evt. hip hop.

 • Video- bildet skal kun vise deg, ikke medstudenter eller andre dansere
 • Ikke bruk videoopptak fra forestillinger
2. Egenkomponert solo på 2-3 minutter

Arbeidet skal presentere deg som utøver, og også din evne til å være skapende.

 • Soloen må være egenkomponert (ikke bruk materiale fra klasser, andre lærere, koreografer eller medstudenter)
 • Du kan bruke musikk/lydbilde
 • Ikke bruk videoopptak fra en forestilling

Frist for innlevering av videoaudition runde 1. er 15. januar

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Retningslinjer og tips for innspilling av video.

For at fakultetet skal kunne vurdere din videoaudition på beste mulige vis, er det viktig at du gjør en grundig jobb når du filmer og sender inn videomateriale til oss.

Hva skal du ha på deg?

Samtidsdans:

Barbeint eller sokker ut ifra det gulvet dere har tilgjengelig.

Ballett:

Ballettdrakt eller tettsittende tøy.
Ballettsko er foretrukket (sokker er også tillatt).

Hva skal du tenke på ved filmingen?

1. Rydd deg plass

Bruk et så stort rom/studio som du har tilgjengelig. Flytt ting, møbler og gjør rommet så rent og ryddig som mulig. Da kommer dansingen din bedre frem.

2. Dans fullt ut

Fyll ut bevegelsene og dans med bruk av rom, dynamikk og energi.

3. Dans med uttrykk og formidling

Det kan oppleves rart å fremføre dans uten et publikum, men det er likevel viktig at du har fokus på dette. Tenk på hvordan du kan skape deg et imaginært publikum og din egen indre stemning og fortelling.

4. Film fra ulike vinkler

Det er fint å se deg fra ulike sider (frontalt, fra siden, skrått etc.). Husk å få med hele deg i bildet!

5. Film deg selv i godt lys

Vi vil kunne se ansikt og uttrykk, så pass på at du ikke filmer deg i silhuett.

6. Vær kritisk til det du sender fra deg

Film en gang til dersom du, for eksempel, ikke har fått med hele kroppen din i bildet, eller har glemt ut deler av øvelsen.

Hvor laster du opp videoen?

Auditionvideoen lastes opp enten til YouTube eller Vimeo. Husk å sjekke at lyd og bilde er ok og at du har lastet opp filen(e) med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av, eller vedlegg passord når du sender den inn.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) til runde 1 får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online skjema for videodeling.

Dersom du er søker bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark og skal dele nye videolenker til runde 2, får du en ny e-post fra saksbehandler i begynnelsen av februar for deling av disse.

Frist for video runde 1: 15. januar
Frist for video runde 2: 20. februar (kun for søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark)

Dersom kommisjonen vurderer din videoaudition fra runde 1 til bestått, vil du bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 finner sted på vår campus i Stavanger, og består av fysiske prøver og intervju. Prøvene strekker seg over 2 dager, mandag og tirsdag 4. og 5. mars.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i februar, minmum 2 uker før prøvene finner sted. I invitasjonen vil du finne eksakt innhold for prøvedagene.

Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg. Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du gir oss melding om dette så snart som mulig.  

Viktig!

Husk at du må ta med deg egen musikk til din egenkomponerte solofremvisning (mobil, ipad, mac el.l. som har aux/jack uttak). Husk også klær og fottøy til de forskjellige danseklassene. 

Hva skjer på de fysiske prøvene i uke 10?

Søkere må dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter ved praktiske prøver. Man må vise gode ferdigheter i samtidsdans, i klassisk ballett, improvisasjon og kontaktimprovisasjon, samt vise gode utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske.

Søkere som går videre til 2. runde skal også presentere en egenkomponert solo av 2-3 minutters varighet. Dette er den samme solo som ble spilt inn på video til runde 1. Arbeidet skal presentere søkeren som utøver og det vektlegges også evnen til å være skapende. Soloen må være egenkomponert (ikke materiale fra timer, andre lærere eller medstudenter).

Intervju gjennomføres kun for søkere som går videre til siste prøvedel. Intervjuet gjennomføres på siste prøvedag.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken, Bjergsted 1, 4007 Stavanger
 • Det arrangeres orienteringsmøte om morgenen første prøvedag. Eksakt når og hvor orienteringsmøtet finner sted finner du i invitasjonen som sendes deg i februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i forkant av orienteringsmøtet

Runde 2 - video som erstatning for fysisk oppmøte

Alle søkere til Bachelor i dans må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Første runde gjennomføres ved innsending av et egenprodusert videoopptak innen 15. januar. Andre runde gjennomføres normalt med fysisk oppmøte i uke 10.

Internasjonale søkere bosatt utenfor Skandinavia

Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan søke om unntak fra fysiske utøvende prøver og intervju. I slike tilfeller vil andre runde gjennomføres ved innsending av en ny supplerende video.

Intervju gjennomføres kun for søkere som har bestått begge runder på video. Intervjuet gjennomføres via digital plattform i slutten av uke 10 eller uke 11.

Krav til innhold på video til runde 2:

Man må kunne vise gode danseferdigheter og vise utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske. Videoen skal vise søkeren som utøver, samt evnen til å være skapende.

Føringen av audition på video vil ha samme oppbygning som de utøvende prøvene i Stavanger.
Søkerne må dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter ved videoaudition. Man må vise gode ferdigheter i samtidsdans, klassisk ballett, improvisasjon, samt vise gode utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske.

Videosøkere skal på samme linje som andre søkere i runde 2 presentere en egenkomponert solo av 2 - 3 minutters varighet. Arbeidet skal vise søkeren som utøver, og det vektlegges også evnen til å være skapende.

Videoen skal inneholde følgende 5 punkter:

1. Selv- presentasjon på 3 minutter

Navn, alder, hvor du er fra, dansebakgrunn, hvorfor du vil studere dans videre

2. Ballett på 7 - 10 minutter

Gjennomfør de spesifikke øvelser som er listet under. Føres i kronologisk rekkefølge.

BARREØVELSER:
 • Plié. Må inneholde demi og grand plié og ulike port de bras. Avslutt med en balanse på halvtå i 1.posisjon
 • Battement tendu. Må inneholde tendu fra både 1. posisjon og 5. posisjon. Avslutt med en balanse på halvtå i 5. posisjon.
 • Fondu. Avslutt med en balanse i attitude croisée derrière
 • Grand battement. Avslutt med en balanse på halvtå i retiré (til kne)
SENTERØVELSER:
 • En adagio
 • En piruettøvelse
 • En vals og piruettøvelse med forflytning (diagonal)
 • Hopp: 4 hopp i 1. posisjon, 4 hopp i 2. posisjon, 4 changement og 2 echapé. Gjenta 4 ganger
 • Tombé, pas de bourrée, glissade assemblé til høyre og til venstre. 3 sissonne fermée sideveis (h. ben starter bak og lukker foran etc.) høyre, venstre, høyre. Strekk, plié. Valgfrie armer. Gjenta til venstre side
 • Grand allegro. Valgfri frase men må inneholde en grand jeté
3. Samtidsdans på 7 - 10 minutter

Bruk utdrag fra samtidsdans klasser og inkluder følgende elementer:

 • Gulvarbeidssekvens
 • Frase/bevegelsessekvens som beveger seg i rommet og involverer bevegelse opp og ned fra gulvet
 • Frase/bevegelsessekvens som beveger seg i rommet og har fokus på bruk av vekt og off- balance
 • Frase/bevegelsessekvens over gulvet med fokus på rytme
 • Frase over gulvet som involverer spenst/hopp og rotasjon/turns
4. Improvisasjon på 5 minutter

Lag og sett en enkel 5- sekunders bevegelsessekvens.
For videoen: gjenta sekvensen to ganger og deretter utforsk, utvid og manipuler materialet i en 5- minutters improvisasjon. Vennligst ikke bruk musikk til denne oppgaven.

5. Egenkomponert solo på 2 - 3 minutter (samme solo som levert i runde 1)

Arbeidet skal presentere deg som utøver, og det vektlegges også evnen til å være skapende. Soloen må være egenkomponert (ikke bruk materiale fra klasser, andre lærere, koreografer eller medstudenter). Du kan bruke musikk/lydbilde.

Frist for innlevering av videoaudition runde 2 er 20. februar

Informasjon om hvordan du skal dele din(e) videolenke(r) for runde 2 får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler i begynnelsen av februar.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no Vi gjør oppmerksom på at fakultet ikke gir ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested kan du søke om å få disse innpasset i studiet du får opptak til. Man kan ikke søke om innpass før man har fått studierett. Studieretter tildeles i begynnelsen av august. Du må derfor søke om opptak på ordinær måte (til første studieår) via SøknadsWeb

For at kommisjonen skal gjøre riktige vurderinger av din søknad, er det viktig at du i følgeskjemaet gir oss informasjon om hvilke emner du har gjennomført og til hvilket år du ønsker opptak til. Husk derfor å laste opp dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelser) for allerede gjennomførte emner slik at kommisjonen vet hvilket nivå/år de skal vurdere deg til.

Dersom du får tilbud om opptak til søkt studieprogram, og takker ja til studieplassen, da søker du om innpass av allerede gjennomførte emner via Digital studentekspedisjon. Karakterutskrifter, emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister må vedlegges søknaden. Du får tilgang til Digital studentekspedisjon fra begynnelsen av august når studieretten er opprettet og du har gjennomført semesterregistrering og betalt semesteravgift.

Fristen for å søke om innpass er 20. august, men jo raskere du søker jo tidligere får du tilpasset din time- og utdanningsplan.

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til Bachelor i dans på 180 studiepoeng ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK), UiS, utlyst nordisk og internasjonalt.

Opptaksreglementet for Bachelor i dans bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Begrepsforklaringer

Hoveddisiplin: dans
Opptaksprøve: inneholder bl.a. utøvende prøve, innsendt materiale, og intervju
Utøvende prøve: prøve på hoveddisiplin

3. Opptaksgrunnlag

3.1 Søkere til Bachelor i dans må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

3.2 I tillegg kreves det engelsk språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-liste. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Norsk er ikke et språkkrav.

3.3 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Søknad om innpass behandles via Digital Studentekspedisjon. Ytterligere informasjon finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

4. Organisering av opptaksprøver i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Opptaksprøvene til Bachelor i dans består av to runder. Begge runder gjennomføres med utgangspunkt i definerte krav publisert på UKs nettside.

Runde 1 består av et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres fysisk på fastsatt prøvested.

4.2 Søkere som har bestått runde 1 inviteres til runde 2 minimum 2 uker før.

4.3 Avhengig av antall søkere kan runde 2 bli fordelt over 2-3 dager. Runde 2 består av:

a) utøvende prøver med følgende prøvedeler: klassisk ballett, samtidsdans, improvisasjon/skapende arbeid og selvkoreografert solo
Søkere som velges ut til å gå videre til neste del av den utøvende prøven vil få beskjed om dette på slutten av hver prøvedel og/eller prøvedag.

b) intervju for søkere som anses kvalifisert etter siste utøvende prøvedel
Under intervjuet med faglig kommisjon vil søkeren ha anledning til å stille spørsmål.

4.4 Internasjonale søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan søke om unntak fra fysiske utøvende prøver og intervju. I slike tilfeller vil runde 2 gjennomføres digitalt. (jf. punkt 11).

5. Kommisjonsordning

5.1 Faglig kommisjon for opptak oppnevnes av avdelingsleder og består normalt av minimum tre lærere tilknyttet dansefaggruppen. Administrator kan være en av de tilstedeværende lærerne eller en administrasjonsrepresentant som kommer i tillegg. Studentrepresentanter (fortrinnsvis fra 2. klasse), oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

5.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter
2) rangering av søkere (jf. punkt 6)

Kommisjonen vurderer søkerne og bestemmer hvem som går videre til neste prøvedel. Søkerne vurderes som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra innsendt video og øvrig innsendt søknadsmateriale, utøvende prøver og intervju. Kommisjonen rangerer deretter de kvalifiserte søkerne. Resultatene samles av lokalt opptakskontor og legges frem for avdelingsleder, med endelig vedtak av dekan.

6. Rangering

6.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

6.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

7. Opptak

7.1 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Dekanen regulerer opptak etter:

 • kommisjonens og avdelingsleders vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

7.2 Kvalifiserte søkere gis tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium eller settes på venteliste.

7.3 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

7.4 Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor kvalifiserte søkere i sekundæropptaket.

7.5 Kvalifisering for opptak ett studieår gir ikke kvalifisering for fremtidig opptak.

7.6 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

8. Oppstart

8.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

8.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen gitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen kvalifisert søker eller sekundærsøker. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

8.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny utøvende prøve for å bekrefte nivå.

8.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

9. Utsatt opptaksprøve

9.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre den primære opptaksprøven til fastsatt tid kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Den utsatte opptaksprøven vil normalt gjennomføres i forbindelse med fakultetets sekundæropptak, dersom det finnes ledige studieplasser etter primæropptaket.

10. Sekundæropptak

10.1 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4 og 5).

10.2 Søkere som har gjennomført opptaksprøven ved primæropptaket har ikke adgang til å avlegge ny opptaksprøve ved sekundæropptaket.

10.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 7.

11. Videoopptak og digitalt intervju som grunnlag for opptaksvurdering runde 2

11.1 Et videoopptak med god lyd- og bildekvalitet, samt digitalt intervju, kan erstatte fysiske utøvende prøver og intervju for internasjonale søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark. Videopptaket skal følge definerte krav for runde 2 publisert på UKs nettside.

12. Opptak av utvekslingsstudenter

12.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere.

Følgende legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter:

 • et videoopptak på ca. 10 minutter som viser studentens nivå
 • innlevert søknadsdokumentasjon

13. Klageadgang

13.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

13.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

13.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av IR/IMD 9. desember 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Spørsmål og svar

Kan jeg bruke dansesal til egentrening? Hvor foregår undervisningen? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Hvilke fasiliteter får jeg tilgang til?

På campus har vi tre flotte dansesaler og en black box. I tillegg har vi treningsrom, garderober og en sauna som du kan benytte til hverdags og i helgene. Som student med aktiv studierett vil du få tilgang til alle bygg tilknyttet fakultetet fra kl. 07.00 – 23.00 hver dag.

Er det mulig å reise på utveksling under studiet?

Alle dansestudenter får mulighet for å ta ett semester på utveksling (5. semester) og vil få god støtte fra fakultetet og utvekslingskontoret i prosessen. Du kan allikevel velge å bli i Stavanger og gjennomføre eget prosjekt. Dette avtales med faglig veileder.

Er det mulig å ta studiet på deltid?

Bachelor i dans tilbys kun som et heltidsstudium.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Site Specific handler om å ta dansen ut i det offentlige rom. Se hvordan studentene Oda Olivia, Lone, Thea og Julianne arbeidet med stedsspesifikk dans våren 2019.

Studentliv

Følg oss!