Profesjonsutvikling i skolesystemet

Hovedformålet til forskningsgruppen er å produsere kunnskap relatert til undervisning og læring innen kroppsøvingsfaget ved lærerutdanningen, grunnskole og videregående opplæring.

Publisert Sist oppdatert

Gruppemedlemmer

Førsteamanuensis i kroppsøvingsdidaktikk
51831778
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Stipendiat i kroppsøving
HG N-317
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor i kroppsøvingsdidaktikk
51833465
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i kroppsøving og idrett
51833592
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i idrett
51833563
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Oversikt over prosjekter

StartSluttProsjektMedlemmer
2023PågåendeDanne profesjonelle lærereDag Ove G. Hovdal (prosjektleder), Atle Mjåtveit, Silje Eikanger, Eva Leibinger,
2023PågåendeInkluderende kroppsøvingSilje Eikanger Kvalø (prosjektleder)
2023PågåendeLærerstudentenes forståelse av læringsklima i kroppsøvingAtle Mjåtveit (prosjektleder), Eva Leibinger
20232026 Wenche (prosjektleder)
20222024Oppfattet kompetanse og trivsel i kroppsøvingEva Leibinger (prosjektleder), Rebekka Krogedal
20222024Innsats og vurdering i kroppsøvingsfagetWenche (prosjektleder), Dag Ove Hovdal


Publikasjoner

  • Mjåtveit, Atle; Giske, Rune; Leibinger, Eva (2023) What kind of Learning Climates Are Established by Newly Educated PE Teachers in Primary and Lower Secondary School? A Quantitative Analysis of Students’ Perceptions. The Physical Educator. ISSN 0031-8981. Volum 80. Hefte 1. s.41-70. DOI: 10.18666/TPE-2023-V80-I1-11021
  • Hovdal, Dag Ove Granås; Haugen, Tommy; Larsen, Inger Beate; Johansen, Bjørn Tore (2021) “It’s Not Just About the Activity, It’s Also About How the Activity is Facilitated”: Investigating Students’ Experiences in Two Competitive Situations in Physical Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. DOI: 10.1080/00313831.2021.2006306
  • Hovdal, Dag Ove Granås; Haugen, Tommy; Larsen, Inger Beate; Johansen, Bjørn Tore (2021) Students’ experiences and learning of social inclusion in team activities in physical education. European Physical Education Review. ISSN 1356-336X. Volum 27. Hefte 4. s.889-907. DOI: 10.1177/1356336X211002855
  • Hovdal, Dag Ove Granås; Larsen, Inger Beate; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2020) Understanding disruptive situations in physical education: Teaching style and didactic implications. European Physical Education Review. ISSN 1356-336X. Volum 27. Hefte 3. s.455-472. DOI: 10.1177/1356336X20960498
  • Mjåtveit, Atle; Giske, Rune (2020) Formative Assessment in Physical Education: An analysis of teaching and mentoring in preservice training practice. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. Volum 14. Hefte 1. DOI: 10.5617/adno.7910
  • Laxdal, Aron Gauti; Mjåtveit, Atle; Leibinger, Eva; Haugen, Tommy; Giske, Rune (2019) Self-regulated Learning in Physical Education: An Analysis of Perceived Teacher Learning Support and Perceived Motivational Climate as Context Dependent Predictors in Upper Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. DOI: 10.1080/00313831.2019.1689164
  • Mjåtveit, Atle; Giske, Rune (2017) Learning climate in physical education: Analysis of pre-service teachers' reflections about, and facilitation of, learning climate in their own teaching. Journal of Physical Education and Sport (JPES). ISSN 2247-8051. Volum 17. Hefte 1. s.224-232. DOI: 10.7752/jpes.2017.01034
  • Ommundsen, Yngvar; Kvalø, Silje Eikanger (2007) Autonomy-mastery, supportive or performance focused?: different teacher behaviours and pupils' outcomes in physical education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 51. Hefte 4. s.385-413.