WE-TEACH

Forskningprosjektet WE-TEACH skal utvikle og prøve ut et digitalt læringsverktøy som foreldre kan bruke for å støtte deres barns utvikling og motivasjon til å lære.

Published Endret
Korte fakta
Varighet

Prosjektet går fra 2022-2035.

Prosjektledelse

Prosjektet drives av forskere ved Institutt for sosialfag og Handelshøgskolen ved UiS.

Dette er WE-TEACH

Forskningsprosjektet WE-TEACH har som mål å utvikle og prøve ut et digitalt læringsverktøy for foreldre med barn i 1. til 3. klasse.

Foreldre kan være en viktig støtte i barnas læring og motivasjon for skolen, men det er tre utfordringer:

  • Mange lærere synes det er vanskelig å koble på foreldrene i barnas læring
  • Mange foreldre er ikke klar over hvor stor rolle de kan spille i barnas læring
  • Mange foreldre er usikre på hva de kan gjøre for å støtte barnas skolearbeid

I forskningsprosjektet WE-TEACH skal vi forsøke å svare på disse utfordringene ved å utvikle og teste et digitalt læringsverktøy for foreldre med barn i 1.–3. klasse. Spesielt skal vi undersøke om verktøyet øker foreldres engasjement og om dette bidrar til barnets læring og motivasjon.

Læringsverktøyet er utviklet av forskere i tett samarbeid med foreldre for å gjøre løsningen brukervennlig for dagens småbarnsforeldre. Verktøyet består av fire ukentlige moduler som hver varer opptil 30 minutter. I hver modul får foreldrene forskningsbasert informasjon og aktiviteter de kan bruke for å støtte barnas læring og motivasjon for skolen.

Prosjektet drives av forskere fra Institutt i Sosialfag og Handelshøgskolen ved UiS. Prosjektet er meldt inn til og godkjent av Norsk Senter for forskningsdata (NSD). NSD skal sikre at berørte parter blir godt nok informert, at kravet om samtykke overholdes og at sikkerheten knyttet til personvern er ivaretatt. Prosjektet har referansenummer 671610 hos NSD.

Kvinne og tre barn sitter i gresset og tegner.

Forskere i prosjektet

Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag