Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i Lindesnes kommune.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av helsesykepleier Kari Ugland, tidligere student ved UiS, som holder en baby
Kari jobber som helsesykepleier med barn og deres familier. Foto: privat

En helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Hvorfor valgte du å studere helsesykepleie ved UiS?

Det hadde lenge vært et mål å bli helsesykepleier. UiS var den nærmeste utdanningsinstitusjonen, men også den eneste som da kunne tilby mastergrad.

Det var også på det tidspunktet et samarbeidsprosjekt mellom UiS, Lister- , Lindesnes- og Setesdalregionen som i alle kommunene hadde behov for ansatte med videreutdanning i helsesykepleie.

Her kan du lese mer om masterutdanningen i helsesykepleie ved UiS

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber 50% med helsestasjon (0 - 5 år) og 50% med familiestøttende hjemmebesøk til familier som av en eller flere grunner trenger litt mer støtte enn det ordinære helsestasjonsprogrammet. Dette er et frivillig lavterskeltilbud i kommunen.

Det beste med jobben er å treffe alle de ulike familiene, bli kjent med dem, treffe barnet deres og se hvordan de vokser i foreldrerollen.

Hva husker du best fra studietiden din?

Det jeg husker aller best var hvor bra studiegruppen vår ble. Seks damer som støttet hverandre og samarbeidet godt i tre år. Alle hadde ulike opp- og nedturer. Det var en styrke som drev oss alle fremover. Vi har blitt venner for livet.

Fellesbilde av fem personer som holder en rose i hånden etter avslutningsseremoni
Her er Kari sammen med studiegruppen sin etter fullført mastergrad. Fra venstre;
Svanhild Aukland Sørensen,Nina Øyslebø Fasseland,Eyvor Blørstad ,Kari Glesne Ugland og Hilde Glomsaker. Foto: privat

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det konkrete som emne om barn og unges helse og utvikling, men også de store linjene som setter en ramme for hva som ligger til grunn for arbeidet vårt. Praksis er også helt klart nyttig og nødvendig for å få et innblikk i «den virkelige verden».

Arbeidet med masteroppgaven har selvsagt også vært svært viktig og nyttig for arbeidslivet. Evne til kritisk tenkning, vurdering av fag og forskning er nødvendig for god fagutvikling.

Kan du fortelle litt om masteroppgaven du skrev?

Masteroppgaven min var en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer av helsesykepleiere i helsestasjonstjenesten. Jeg ville utforske hvordan helsesykepleiere observerer, vurderer, dokumenterer og veileder på samspill i konsultasjoner.

Finn oppgaven her: Barnets blikk - observasjon, vurdering og veiledning på samspill fra et helsesykepleieperspektiv

Kvaliteten på samspillet mellom barn og deres omsorgspersoner er avgjørende for barnets helse. Da er det viktig at helsesykepleier oppdager, tolker, vurderer og intervenerer ut fra situasjonen. Helsesykepleiere i helsestasjonstjenesten har travle, komplekse og sammensatte oppgaver som skal gjøres å kort tid. Jeg har stor respekt for alle de kloke, ansvarsbevisste, og flotte helsesykepleierne som hver dag gjør vanskelige avveininger.

Vil du anbefale andre sykepleiere å ta masterutdanning?

Det synes jeg absolutt de skal gjøre! Det er en berg- og dalbane; med opp- og nedturer, men på andre siden står man enda sterkere faglig, men enda flere jobbmuligheter. Som mormor på 95 år alltid sier; kunnskap kan ingen ta fra deg!

Les intervju med flere tidligere studenter:

Ignacy jobber som paramedisiner på legevakt

Ignacy Antoni Pichler (25) var ferdig utdannet paramedisiner i 2023. Nå er han en av de første paramedisinerne som jobbe...

Masterprogrammet er nyttig både på oppdrag i ambulansetjenesten og i forskning

Tidligere UiS-student Randi Simensen jobber som paramedic i ambulansetjenesten og doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Nor...

Jobber for at pasienter skal få et trygt kirurgisk forløp 

Fra studietiden husker Kristine og Birgit godt mestringsfølelsen når de første gang sto alene og assisterte kirurgen på ...

Masteren vekket interesse for forebyggende helsearbeid

Mathilde Halseth Arnes elsket å jobbe som sykepleier, men erfaringer fra yrket gjorde at hun ønsket å gå i enn annen ret...

Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS. Han angrer ikke et sekund p...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje Meling til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanning...

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...

Masterutdanningen løfter det akuttmedisinske faget

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider som kombinerer oper...