Masterprogrammet er nyttig både på oppdrag i ambulansetjenesten og i forskning

Tidligere UiS-student Randi Simensen jobber som paramedic i ambulansetjenesten og doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I 2023 ble hun også kåret til årets ambulansearbeider!

Published Sist oppdatert
Kvinne i ambulanseuniform legger utstyr i bagasjerommet til en legebil
Randi på jobb i ambulansetjenesten (Foto: privat).
  • Navn: Randi Simensen
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Stipendiat ved Sykehuset Innlandet og Stiftelsen Norsk luftambulanse, og paramedic ved Oslo Universitetssykehus
  • Hva studerte du på UiS og når? Jeg gikk pilotkullet på Master i Prehospital critical care (PHCC) fra 2014-2018

Hva jobber du med nå?

Jeg er fortsatt paramedic på Jessheim, men har de siste to årene også vært stipendiat og forsker nå på nye smertelindringsmetoder i ambulansetjenesten. . Studien blir gjort på tre ambulansestasjoner ved Sykehuset Innlandet.

Hvorfor valgte du å studere ved UiS?

Etter jeg var ferdig med Nasjonal Paramedic-utdanning på Høyskolen i Lillehammer i 2009, var det ikke noe studietilbud som jeg hadde lyst til å gå. Når det kom ut informasjon om PHCC, tenkte jeg at dette var en fin måte å få mer kunnskap om faget. Ettersom jeg søkte på pilotkullet, var det ikke så mye jeg visste om studiet før jeg begynte, og etter at vi fikk tilslag på studieplass var det straks første oppmøte på modul 1, så det gikk fort unna i svingene!

Hvordan var det å være PHCC-student?

Det var en fin periode å være PHCC-student. Som første kull på studiet var både læreplaner og gjennomføringer nytt for alle, men det var gode fagfolk som sto i bresjen for studieprogrammet, så vi hadde lærerike moduler og gode forelesere som fikk meg til å løfte blikket og få ett nytt perspektiv på faget.

... Og hva husker du best fra studietiden?

Det jeg husker aller best er mine medstudenter. Vi var ei klasse fra mange steder i landet. Det at studiet var samlingsbasert gjorde at vi også hadde fine samlinger utover tiden på universitetet. Det knyttet oss sammen som en gruppe, men ikke minst fikk vi innsikt i hverandres arbeidshverdag og både erfaringer og rutiner ble diskutert, simulert og sammenlignet, noe som var verdifullt. Kull 1 av PHCC er fortsatt «min gjeng», og det er alltid stas å møtes når våre veier krysses i forskjellige sammenhenger.

Hva du fått mest nytte av i arbeidslivet?

Studiet har gitt meg flere verktøy til å se på mitt eget fag. Det å kunne vurdere både forskning og praksis har vært med på at jeg har kunne gå dypere i hvorfor gjør vi som vi gjør i vår arbeidshverdag. I min operative hverdag har jeg fått med meg kunnskap fra emnene som jeg har hatt god nytte av når jeg er ute å skal løse oppdrag.

Det er jo også mastergraden min som har gitt meg muligheten til å gå videre å ta en doktorgrad. Det at vi nå er flere fra ambulansetjenesten som har begynt å forske på eget fag syns jeg er stas.

Se også: Randi Simensen ble årets ambulansearbeider 2023

Hvorfor vil du anbefale andre å søke PHCC?

Kunnskap er aldri tungt å bære, det er det første argumentet for å studere. For det andre, utviklingen i helsevesenet i dag gjør også at vi må ha medarbeidere og kollegaer som kan være med å fremme faget både innen den akademiske grenen, men også ute i gata der mange av oss liker å være.

Vi har åpent for søking til masterprogrammet fra 5. januar-5. februar. Slik søker du opptak til master i Prehospital Critical Care.

Les erfaringer fra tidligere studenter

Ignacy jobber som paramedisiner på legevakt

Ignacy Antoni Pichler (25) var ferdig utdannet paramedisiner i 2023. Nå er han en av de første paramedisinerne som jobbe...

Jobber for at pasienter skal få et trygt kirurgisk forløp 

Fra studietiden husker Kristine og Birgit godt mestringsfølelsen når de første gang sto alene og assisterte kirurgen på ...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Masteren vekket interesse for forebyggende helsearbeid

Mathilde Halseth Arnes elsket å jobbe som sykepleier, men erfaringer fra yrket gjorde at hun ønsket å gå i enn annen ret...

Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS. Han angrer ikke et sekund p...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje Meling til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanning...

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...

Masterutdanningen løfter det akuttmedisinske faget

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider som kombinerer oper...