Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS. Han angrer ikke et sekund på studievalget.

Published Sist oppdatert
Paramedisinstudent Øyvind Grassdal simulerer behandling av pasient i en ambulanse.
Paramedisinstudenten simulerer behandling av pasient i en ambulanse. Foto: UiS

Han begynte på paramedisinstudiet høsten 2019. Hvis du fullfører utdanningen får du autorisasjon som paramedisiner. Det er helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker på et skadested.

– Søk på dette studieprogrammet! En strømlinjeformet vei til å bli paramedisiner er relativt nytt. Du får en unik kompetanse, og jeg anbefaler studiet til alle. Jeg oppfordrer de som vurderer studiet til å se på de fysiske opptakskravene, ettersom det er en del som stryker her. På denne måten vet du hva du blir testet i og du har tid til målrettet trening, sier Grassdal.

Arbeidet som paramedisiner medfører daglig gjentatte fysiske belastninger og arbeid under alle værforhold i alle former for terreng. Fysisk egnethet og styrke er dermed en nødvendig forutsetning for yrkesutøvelsen. Derfor gjennomføres det fysiske opptaksprøver for opptak til bachelor i paramedisin.

Les også: Slik foregår opptaksprøven til bachelor i paramedisin

Ettertraktet studie med høye opptakskrav

Ambulanseuniform, illustrasjonsbilde.
Øyvind Grassdal mener at de som søker uten å komme inn ikke må gi opp drømmen. Foto: Elisabeth Tønnessen

31-åringen er blant personene som ventet på at utdanningen skulle bli opprettet ved UiS, og visste om dette flere år før den startet. Han tok opp fag fra videregående skole for å være sikker på å komme inn på studiet. Ved opptaket i 2021 var poenggrensen 59,6 poeng i ordinær kvote og 52,6 poeng for førstegangsvitnemål.

– Ikke mist motet hvis det ikke går veien. Ta gjerne opp de fagene du er dårligst i. Jeg er utdannet norsklærer fra tidligere og tok opp norsk-fagene som privatist. Her ble jeg vurdert som en elev fra videregående skole, så det var relativt utspekulert, sier Grassdal.

Etter lærerutdanningen jobbet han som lærer i fem år. Ifølge Saudabuen er det å trives på jobb det viktigste å tenke på i forbindelse med å ta en ny utdannelse. I dagens samfunn og fremover tror Grassdal at det blir stadig vanligere at personer har flere utdannelser og yrker. I klassen hans er det blant annet medstudenter med utdanning som musiker, fysioterapeut, agronom og andre fagbrev. En fordel med å ta en ny utdanning i voksen alder er at personer over 30 år kan få tilleggslån fra Lånekassen per semester:

– Dette har gjort det lettere økonomisk sett, trenger ikke å jobbe like mye ved siden av studiet. Personlig hadde jeg ikke råd til å ta læretid i ambulansetjeneste som en følge av lav lønn som læring. Å ta fagbrev er en fulltidsjobb, noe som gjør det vanskeligere å ha andre jobber ved siden av. Dette har jeg imidlertid hatt muligheten til mens jeg har studert paramedisin, påpeker Grassdal videre.

Hyller studentmiljøet og studieløpet

Illustrasjonsbilde av ferdighetstrening i forbindelse med utdanningen.
Studieløpet inneholder mye praktisk ferdighetstrening. Foto: privat

Selv om kullet hans har vært noe uheldige med koronapandemien har studentmiljøet levd opp til forventningene. De er ikke mer enn 20 studenter i klassen, og har tidvis fått unntak fra restriksjonene for å gjennomføre ferdighetstrening.

– Stemningen i klassen er fantastisk. En liten klasse resulterer i et personlig forhold til og tett oppfølging fra faglærerne. Under de praktiske øvelsene blottlegges vi og blir tryggere på hverandres styrker og svakheter. Jeg lærer best ved undervisning om teoretisk kunnskap etterfulgt av praktiske øvelser om samme tema. Dette bidrar også til å skape mer refleksjon rundt behandlingen, sier Grassdal.

Du bor til daglig i Sauda. Hvordan har dette påvirket studieløpet ditt?

– Nå skriver vi bacheloroppgave. Tidligere har jeg pendlet, noe som har gått helt fint. Du får timeplanen utdelt tidlig, og det er følgelig lett å planlegge. Jeg oppfordrer andre i distriktene til å søke. UiS har lagt opp undervisningen fra for eksempel tirsdag til torsdag, noe som gjør det lettere for pendlere, sier Saudabuen.  

Nytt fagfelt med gode yrkesmuligheter

To kvinnelige paramedisinere i rød uniform gjør livredning på en babydukke foran en ambulanse.
Å få autorisasjon som paramedisiner byr på mange yrkesmuligheter. Foto: Elisabeth Tønnessen

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113-sentraler og 116117-sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret. Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad. Som en del av det første kullet ved UiS har studentene hatt stor påvirkningsmulighet underveis i studieløpet.

– Paramedisin er et relativt nytt fagfelt. Du får bidra til å videreutvikle den akuttmedisinske tjenesten i Norge sammen med dyktige fagmedarbeidere. Som paramedisiner kan du eksempelvis jobbe på legevakt, offshore og i forsvaret. Du blir veldig attraktiv i arbeidsmarkedet. Det er en utrolig solid utdannelse som det vil være høy etterspørsel etter fremover. De søker stadig etter flere, akuttmedisin er fremtiden, forklarer 31-åringen avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Du er kanskje også interessert i:

Ignacy jobber som paramedisiner på legevakt

Ignacy Antoni Pichler (25) var ferdig utdannet paramedisiner i 2023. Nå er han en av de første paramedisinerne som jobbe...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Jordmorstudenter deler erfaringer på tvers av land

Fem ferske jordmorstudenter fra UiS har deltatt på vinterskole i Tsjekkia for å få et innblikk i utøvelsen av jordmorfag...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Presenterte funn fra masteroppgaver

Tirsdag 13. juni tok masterstudentene i helsesykepleie utfordringen om å legge frem en muntlig redegjørelse av resultate...

Jakob kapret drømmejobben – starter som trainee i august

Jakob Hummelsund Grung avslutter sykepleiestudiene ved Universitetet i Stavanger i vår, og går rett til en spennende toå...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp. Her får de o...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Fagmiljøet i ultralyd ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi opplæring i bruk av ultr...