Career Learning App (CL-App)

I dette forskningsprosjektet skal vi teste ut appen RØST som inneholder ulike verktøy som kan være nyttige for unge som søker jobb eller utdanning.

Published Sist oppdatert
CL-App
Forskningsprosjekt

Appen RØST skal testes ut gjennom forskningsprosjektet CL-App.

Samarbeidspartnere

Helse Stavanger HF og NAV Rogaland

Finansiering

CL-App har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråds program Velferd, arbeidsliv og migrasjon 2018 (VAM). Varighet Prosjektperioden er 5 år, fra 2019 til 2024.

Testing av appen

I løpet av 2023 vil flere unge få mulighet til å prøve ut appen i 6 uker. Invitasjon til deltagelse kommer via NAV. Prosjektet drives av forskere ved Institutt for sosialfag, Handelshøgskolen ved UiS og Helse Stavanger HF.

CL-App

Forskningsprosjektet CL-App skal utvikle og teste ut appen RØST

Mange unge sier at de ser frem til å komme i jobb eller utdanning, men at de også opplever veien dit som utfordrende. De skal inn i en ny og ukjent tilværelse, møte nye mennesker og få nye oppgaver. Det kan også oppleves som krevende å finne ut hva de faktisk vil bli. Forskere ved UiS har inngått et samarbeid med Helse Stavanger og NAV Rogaland for å utvikle og teste ut RØST, en app som inneholder ulike verktøy som kan være nyttige for unge som søker jobb eller utdanning. I tillegg skal prosjektet gi ny kunnskap om unge jobb og skolesøkere.

CL-App2

Har du spørsmål knyttet til prosjektet?

Seniorrådgiver
51831619
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS

E-post:

hjelp@rost.app

Besøksadresse:

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Ledere og medarbeidere i prosjektet

Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i psykologi
51831691
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Stipendiat i psykologi
51831382
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Stipendiat i samfunnsøkonomi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Seniorrådgiver
51831619
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førsteamanuensis II i psykologi
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis II i psykologi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag