Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinkere. Men hvordan skal man få gutter mer interessert i å lese?

Published Endret

gutt leser i sofaen
Hør med guttene selv hva de liker!

- Gutter er ikke uinteresserte i bøker og lesing. Men vi må få vist frem lesestoff de opplever som aktuelt, og som de har lyst til å lese, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

For det er ikke helt riktig å si at gutter mangler interesse for lesing. Et moment er også at norske litteraturformidlere, som lærere, bibliotekarer og foreldre, er for dårlige til å finne frem bøker som faktisk appellerer til gutter.

Hør med guttene selv

Voksne har gjerne liten forståelse for hva unge gutter er opptatte av. For å kunne presentere guttene for bøker som fanger interessen deres, trenger lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere å ha kunnskap om hva guttene liker å lese og hvilke sjangre de foretrekker. Det er derfor viktig at for eksempel læreren snakker med elevene for å innhente informasjon om hvilke bøker som kan være aktuelle.

- Lærerne bør være i dialog med elevene sine, og spørre hva de har lyst til å lese. Ingen vet mer om unge gutter og hva de interesserer seg for, enn unge gutter selv, sier Hoel.

Humor vinner hos "alle"

Når tenåringsgutter blir spurt om hva de liker å lese, og hvilke sjangre de foretrekker, får man forskjellige svar. Noen gutter liker selvsagt å lese, mens andre sjelden åpner en bok. Det er både likheter og forskjeller mellom disse to gruppene. De som liker å lese har lettere for å interessere seg for alle slags bøker, mens de som leser sjelden, har større behov for å bli motivert gjennom bestemte sjangre og innhold.

Fagbøker, bøker om vennskap og bøker som skal vekke følelser, vil ikke bidra til økt leselyst blant dem som sjelden leser. Humoristiske bøker vil derimot kunne ha en god effekt.

- Det viser seg at veldig mange gutter er interessert i å lese humoristiske tekster som får dem til å le. Guttene liker også tekster som er litt pirrende, og som inneholder action, sier Hoel.

Guiness' Rekordbok er et eksempel på en bok som fremkaller nysgjerrighet. Guttene liker at den inneholder mange morsomme rekorder man kan lese om og prøve å slå. De fleste liker også bøker som har innslag av krim, spenning og sex.

Skap leselyst

Det er en kunst å sette sammen en litteraturliste som fenger en målgruppe, som gutter, i dette tilfellet.

- For at en litteraturliste skal virke appellerende på unge gutter, bør den inneholde ulike sjangre, og bøker som kombinerer flere av elementene i en og samme tekst. Sannsynligheten for å skape leselyst vil da være større, sier Hoel.

En av guttene i en undersøkelse som er gjort på dette, beskriver det selv:

”Jeg vet om en bok som inneholder alt. Den har både action,
krim og spenning; kjærlighet, sex og humor. Og det er James Bond”.

Ved å søke hjelp fra andre som har god innsikt i litteraturen og hva unge liker å lese, trenger det ikke å være så tidkrevende å sette opp en god litteraturliste.

- Få tak i en god litteraturformidler som har oversikt over aktuell litteratur. På den måten vil man spare mye tid på leting og feiling, for de vet hva som blir lest og hva som er aktuelt, sier Hoel.

Forfatterne legger også vekt på at i tillegg til å lage en god litteraturliste må læreren også sette av tid til å diskutere bøkene med elevene. De må høre på deres tanker og refleksjoner rundt det de leser.

- Gi elevene oppmerksomhet knyttet til lesingen deres. Gi dem en oppfølging underveis. Spør dem hvordan det går, hva de tenker på, og lytt til det de har og si, sier Hoel.

Referanse: «Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet» av Hoel, Håland og Begnum, i Kaldestad, Per Olav og Vold, Karin Beate: Årboka 2009. Litteratur for barn og unge, NBI/Samlaget.

Les flere saker fra Lesesenteret:

Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være grunner til at å delt...

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike undervisningsopplegg i en førsteklasse...

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker

Av og til må vi stole på at det å lese sammen, oppleve en tekst og snakke sammen om den, er mer enn nok, mener leseforsk...

Lesesenterets lesetips!

De fleste har fått med seg at det å gjøre barn positive til lesing, er noe av det viktigste du kan gjøre som forelder. H...

Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller

Foreldre som er glade i å lese, får barn som er flinke lesere. Dette må skolen og barnehagene ta på alvor i en tid der b...

Blogg: Kritisk lesing i skolen kan skape engasjement og god litteraturundervisning

Kritisk lesing bidrar til økt engasjement blant elevene – og en demokratisering i vurderingen av ny litteratur, skriver ...

Lesetips til elever på mellomtrinnet

Trenger du boktips til elever på mellomtrinnet? I dette heftet finner du 35 barnebøker, kategorisert etter leseerfaring....

Vekk leselysten gjennom norskundervisningen

Ungdom leser mindre enn før. Hvorfor er det i så fall et problem? Og hva kan norsklæreren gjøre for å vekke leselysten s...

Se digital Nasjonal konferanse om lesing 2021

Nasjonal konferanse om lesing 2021: "Gode leseopplevelser i barnehage og skole" gikk digitalt. Her finner du konferansen...

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Tips til gode leseprosjekter i skolen

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Her er noen gode råd før dere setter i gang.

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Svært kompetente lesere

Har du elever som er svært kompetente lesere? Les hvordan du kan legge til rette for at elever med særlige evner og tale...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter

Resultatene fra PISA, PIRLS og Nasjonale prøver i lesing viser kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter. Selv ...

Bruk nynorske teikneseriar i undervisninga!

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisinga. I denne artikke...

Litterære samtalar med elevar på Helse og oppvekst

Då ho tok utgangspunkt i elevane sine eigne erfaringar, fekk læraren på Helse og oppvekst betre litterære samtalar med e...

Frå dikt til teikneserie

Korleis kan ein gjere eit Garborg-dikt om til ein teikneserie? I dette undervisingsopplegget får elevane arbeide med dik...

Hvordan gjennomføre litterære samtaler

Samtale om tekst er en sentral arbeidsform i norskfaget på ungdomstrinnet.

Elever retter et kritisk blikk på litteraturundervisningen

Det er en spenning mellom hva elevene mener er kjernen i litteraturfaget, og hvordan litteratur faktisk undervises i nor...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Blogg: La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skri...

Blogg: Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at al...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er obligatorisk for deg som brenne...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO utviklet Lesesenteret et ...

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Seksåringers tro på seg selv påvirker hvordan leseferdighetene deres utvikler seg i første klasse. Derfor må selvtillite...

Høgtlesing kan gje ungdomsskuleelevar meistringskjensle

Sjølv dei som synest det er vanskeleg å lese, kjende meistring då dei vart sette til å lese for førsteklassingar.

Brosjyre: Samarbeid mellom SFO og foreldre om barnas fritidslesing!

Folderen "Bok og språk i bruk overalt: tips og ideer" inneholder en oppfordring til foreldre og ansatte ved SFO om å sam...

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

Å vere i boka

Kvifor skal eg bruka tid på ny barne- og ungdomslitteratur, og korleis kan eg nytta denne litteraturen på ungdomstrinnet...

Leselyst gir skrivetips

Eit leseprosjekt kan gjerne vere både lesestimulerande og leseoppdragande. I denne artikkelen kan du lese meir om korlei...

Vanskar med lesing - om å velja tekstar

Korleis kan du som forelder inspirere barn med konsentrasjonsvanskar eller lesevanskar til å lese bøker?