En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker de om lesestunden?

Published Endret
En voksen og et barn leser en bok i en stue.
– Det å få sitte sammen og øyeblikket som skapes sammen med barnet er veldig viktig, sier professor Natalia Kucirkova. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Lesing gir stor gevinst for barn senere i livet. Flere studier konkluderer med viktigheten av lesing for både språkutvikling og hvor godt barn klarer seg gjennom skoleløpet.

Det er slått fast i flere sammenhenger hvor viktig dette er for barna, men hva tenker foreldrene?

Nå har forskere ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger i samarbeid med kolleger fra Lesesenteret gjort en studie blant foreldre.

Foreldre og foresatte er ofte spurt om de leser med barnet, hva slags bøker de leser eller om de tar seg en tur til biblioteket av og til.

Men det er en side ved dette som er litt glemt: lesing som en opplevelse for hele kroppen.

Natalia Kucirkova
– Foreldre er mer opptatt av kontakten de får med barna sine enn av det faglige ved lesingen, sier professor Natalia Kucirkova. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Lesing er en opplevelse for flere sanser

Gjennom denne studien har forskerne tatt for seg det de kaller de sensoriske og de romlige aspektene ved lesing.

– Med de sensoriske aspektene mener vi lyder i omgivelsene som musikk eller støy fra trafikk, hvordan du holder boken, hvilke lukter det er i omgivelsene og det visuelle som bilder og farger, sier professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret.

De romlige aspektene går på det fysiske: hvor du sitter. Er det i en sofa eller på gulvet? Er det puter? Rett og slett om rommet gjør det behagelig å lese.

– Dette har aldri vært undersøkt i en nasjonal undersøkelse før, forteller hun.

Fysisk kontakt med barnet

– Ofte er vi opptatt av det faglige når vi snakker om lesing og barns utvikling. Det som går på språkutvikling og ordforråd, forteller professoren.

Hun sier at foreldre på sin side er mye mer opptatt av kontakten de får med barna sine og den kvalitetstiden lesing gir rom for. En av foreldrene i studien uttrykte seg slik:

«Jeg tror at når man liksom sitter sammen og retter oppmerksomheten mot boka sammen, så er det veldig sterkt (…). Mer enn når vi sitter og ser for eksempel på TV. Det føles nærmere og mer intimt og mer som å aktivere på en måte, tenker jeg»

– Det å få sitte sammen og øyeblikket som skapes sammen med barnet, er veldig viktig, sier hun.

En koselig krok spiller faktisk en stor rolle

– Det å ha en komfortabel sitteplass, en god sofakrok med puter å sitte i, spiller faktisk en viktig rolle i barns leserutiner hjemme, slår forskeren fast.

Hun forteller at en annen viktig faktor som spiller inn, er lyder i rommet eller utenfra.

– Dersom lesestunden finner sted en plass hvor det er forstyrrende lyder, blir dette oppfattet som en negativ påvirkning på lesingen, sier hun.

Forskerne mener disse funnene forklarer hvorfor det er lettere å ha en bedre leserutine i noen hjem enn i andre. Funnene understreker også betydningen av bokens kvalitet og miljøet rundt lesestunden for barnas opplevelse.

– I bøker hvor barn kan kjenne på teksturer, opplevde foreldre at barna ble mer engasjerte. Dette igjen ble en motiverende faktor for barnebokinteressen, forteller forskeren videre.

På bakgrunn av funnene mener forskerne å se at foreldre har en hierarkisk oppfatning av sansenes rolle i barns lesing, hvor det visuelle og sanseinntrykk ved berøring ble sett på som svært viktig.

Forskjeller mellom mødre og fedre

Bak funnene ligger det to studier som ble gjort etter hverandre:

Først ble foreldre med barn mellom ett og fire år som har vært med i Bokstart-prosjektet intervjuet. I neste studie har rundt 1.000 foreldre med barn mellom tre og seks år svart på en nasjonal spørreundersøkelse.

– I begge studiene ble foreldrene stilt spørsmål om hva som ligger bak en god lesestund og hvilke rutiner de har for lesing hjemme, sier Kucirkova.

I spørreundersøkelsen ble det funnet at mødre og foreldre med høyere utdanning oftere rapporterte å lese for barna sine enn foreldre med lavere utdanning.

Fedre rapporterte oftere enn mødre at sitteplassen og hvor komfortabel den er, er viktig. Forskerne så også at høyt utdannede foreldre verdsetter det visuelle sensoriske aspektet ved leseopplevelsen.

– De beskriver for eksempel bokens utseende som viktig for å få til samtaler med barnet.

Hva gir en god leseopplevelse?

Kucirkova ønsker at både foreldre og forskere snakker mer om det sensoriske og romlige når det kommer til lesing. Forskere må også ta det med i fremtidige studier.

– I tillegg til å gi bøker og veiledning til foreldre for at de skal lese med barnet, kunne vi snakke om hvordan vi kan engasjere ulike sanser i lesingen, hvor de kan lese sammen i ro, hva slags lyder eller lukter som støtter gode opplevelser rundt lesingen.

Forskerne påpeker at det er lite som skal til, og at det gjerne er lurt å sette av litt tid til lesing hver dag.

Kucirkova sier at alt må ikke være perfekt for å skape en god lesestund. Men å tenke over det visuelle, om det er mye støy, dårlig lukt eller andre forstyrrelser, kan gjøre mye for opplevelsen.

Artikkelen er også publisert på forskning.no

Tekst: Ina Midttveit, Læringsmiljøsenteret

Referanser:

Natalia Kucirkova mfl.: The importance of sensorial and spatial aspects in family reading routines: insights from a national survey in Norway. International Journal of Educational Research, 2023.

Natalia Kucirkova og Vibeke Grøver: The Importance of Embodiment and Agency in Parents’ Positive Attitudes Towards Shared Reading with Their ChildrenEarly Childhood Education Journal, 2022. Doi: 10.1007/s10643-022-01415-1

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret omtalt i artikkelen

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Bokstart-prosjektet

- Foreningen !les har tatt initiativ til prosjektet Bokstart.

- Prosjektet går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre, i samarbeid med helsestasjon og bibliotek.

- Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.

Kilde: Bokstart.no

Vil du lese flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret?

Vil du gjøre en viktig innsats for barn og unge over hele landet?

Vi har for tiden to ledige stillinger. En av dem har arbeidssted i Stavanger og en ved avdelingen i Porsgrunn.

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre. Barneha...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...