minstemme.no og Grunnloven

Et undervisningsopplegget om Grunnloven, 17.mai, valg og demokrati. Utgangspunktet er nettstedet minstemme.no.

Published Endret

Lovbøk

Introduksjon til læreren:
I 2014 er Norges grunnlov 200 år, og i den forbindelse har Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet minstemme.no. Nettsiden inneholder faglige ressurser, oppgaver og filmer.

Dette undervisningsopplegget bruker nettstedet minstemme.no som utgangspunkt for læring om  Grunnloven, 17.mai, valg og demokrati. Målet er at elevene gjennom involvering skal lære om Grunnloven som demokratiets viktigste dokument.

Undervisningsopplegget nedenfor lar blant annet elevene skrive tale, diskutere, se film og lage nyhetsartikler. Minstemme.no har flere opplegg som er klar til bruk. Nedenfor  er noen av disse gjengitt, sammen med andre forslag til aktiviteter. De syv delene i  undervisningsopplegget kan gjøres samlet eller delvis. 

Demokrati i praksis er et fag som står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og alle undervisningsopplegg kan synkroniseres med ett eller flere av disse fagene. Det er ønskelig å kombinere læring om (kunnskapsorientering), læring for (verdiorientering) og læring gjennom (praksisorientering).

Undervisningsopplegg steg for steg:

 1. Lag en tidslinje for viktige hendinger/endringer i grunnloven. Skriv inn når den ble vedtatt, underskrevet, når jødeparagrafen ble fjernet, ”kirkeforliket” og andre viktige datoer/årstall.
 2. 17.mai har vært nasjonaldag siden 1800-tallet.. Hva betyr dagen og demokratiet for unge i dag.
  A. Skriv en 17.mai-tale.
  B. Jobb i grupper og finn argumenter for og imot: Er 17.mai fortsatt viktig å feire, eller er vi blitt for opptatt av oss selv? Ja/nei til andre nasjoners flagg i 17.mai-toget.
 3. Tenk deg at du lever i 1910-1913: Lag en reklameplakat for allmenn stemmerett.
 4. Hva ville eidsvollmennene twitret om hvis de hadde hatt muligheten. Alle elevene lager seg hver sin twitterkonto. Velg deg ut en av representantene, og lag korte meldinger med #eidsvoll om hans opphold på (og reise til og fra) Eidsvoll mai 1814.
 5. Lag en nyhetssak (til TV, avis, radio) fra grunnlovssamlingen. Send til skoleavisa om en slik finnes. (Læreren kan eventuelt finne frem til tekster fra 1814 som formidler grunnlovssamlingen.)
 6. Stemmerett for 16-åringer. Klassen lager argumenter for og imot at 16-åriger skal ha stemmerett. Klassen stemmer etterpå over 16-åringers rett til stemmerett.
 7. På siden minstemme.no, velg 8.-10-årstrinn. Under oppgaver ligger flere forslag som klassen kan arbeide videre med, for eksempel:
  • A. Se filmen ”1814-the movie”….
  • B. Intervju en lokalpolitiker.
  • C. Dette gjør stortingspolitikerne

Nettressurs:
Minstemme.no
Stemmerett for 16-åringer

Redaktør og forfatter Jan Inge Reilstad, redaksjon og forfattere Trond Egil Toft og Karoline Reilstad. Takk til Susanne Koch og andre på IKT-senteret i Oslo.