Et undervisningsopplegg om Grunnloven, 17. mai, valg og demokrati

Målet for dette undervisningsopplegget til "Demokrati i praksis" er at elevene gjennom involvering skal lære om Grunnloven som demokratiets viktigste dokument.

Publisert Sist oppdatert

tenåringer i bibliotek
Undervisningsopplegget lar blant annet elevene skrive tale, diskutere, se film og lage nyhetsartikler.

Dette undervisningsopplegget bruker nettstedet minstemme.no som utgangspunkt for læring om  Grunnloven, 17.mai, valg og demokrati.

Undervisningsopplegget lar blant annet elevene skrive tale, diskutere, se film og lage nyhetsartikler.

Minstemme.no har flere opplegg som er klar til bruk. Nedenfor  er noen av disse gjengitt, sammen med andre forslag til aktiviteter.

De syv delene i  undervisningsopplegget kan gjøres samlet eller delvis. 

Demokrati i praksis er et fag som står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og alle undervisningsopplegg kan synkroniseres med ett eller flere av disse fagene. Det er ønskelig å kombinere læring om (kunnskapsorientering), læring for (verdiorientering) og læring gjennom (praksisorientering).

Undervisningsopplegg steg for steg:

 1. Lag en tidslinje for viktige hendelser/endringer i grunnloven.
  Skriv inn når den ble vedtatt, underskrevet, når jødeparagrafen ble fjernet, ”kirkeforliket” og andre viktige datoer/årstall.
 2. 17. mai har vært nasjonaldag siden 1800-tallet.
  Hva betyr dagen og demokratiet for unge i dag?
  A. Skriv en 17.mai-tale.
  B. Jobb i grupper og finn argumenter for og imot: Er 17. mai fortsatt viktig å feire, eller er vi blitt for opptatt av oss selv? Ja/nei til andre nasjoners flagg i 17. mai-toget.
 3. Tenk deg at du lever i 1910-1913: Lag en reklameplakat for allmenn stemmerett.
 4. Hva ville eidsvollmennene twitret om hvis de hadde hatt muligheten?
  Alle elevene lager seg hver sin twitterkonto. Velg deg ut en av representantene, og lag korte meldinger med #eidsvoll om hans opphold på (og reise til og fra) Eidsvoll mai 1814.
 5. Lag en nyhetssak (til TV, avis, radio) fra grunnlovssamlingen. Send til skoleavisa om en slik finnes. (Læreren kan eventuelt finne frem til tekster fra 1814 som formidler grunnlovssamlingen.)
 6. Stemmerett for 16-åringer. Klassen lager argumenter for og imot at 16-åringer skal ha stemmerett. Klassen stemmer etterpå over 16-åringers stemmerett.
 7. På siden minstemme.no: Velg 8.-10-årstrinn. Under "oppgaver" ligger flere forslag som klassen kan arbeide videre med, for eksempel:
  • A. Se filmen ”1814-the movie”….
  • B. Intervju en lokalpolitiker.
  • C. Dette gjør stortingspolitikerne

Nettressurs: Minstemme.no

Redaktør og forfatter Jan Inge Reilstad, redaksjon og forfattere Trond Egil Toft og Karoline Reilstad. Takk til Susanne Koch og andre på IKT-senteret i Oslo.

Få mer inspirasjon fra Lesesenteret:

To undervisningstips med sakprosatekstar

Revolvarintervju og reklame – korleis kan du bruke det i undervisinga di? I denne artikkelen finn du to undervisingsoppl...

Hefte: Fagbok i bruk

Trenger du idéer til hvordan du kan arbeide med lesing av fagtekster? Lise Helgevold og Liv Engen ved Lesesenteret har s...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.