Flere av pedagogene ved UiS har formet interessene mine i scenekunsten

- Jeg opplevde så mye danseglede gjennom universitetets audition at jeg skiftet mening om meg for hvor jeg ønsket å utdanne meg videre, sier tidligere dansestudent Roskva Yasmin Andersen

Publisert Sist oppdatert
Brukes kun til Alumniportrett - Roskva Yasmin Andersen
Roskva Yasmin Andersen - Foto: Ingeborg Bjerke Styve, A Story 2020
Navn: Roskva Yasmin Andersen
Studium: Bachelor i dans med integrert PPU

Yasmin fullførte Bachelor i dans med integrert PPU i 2016.

Roskva Yasmin Andersen er dansekunstner i det frie scenekunstfeltet med base i Bergen. Hun produserer egne danseforestillinger, danser i andre kunstnere sine produksjoner, driver Festival DanseRom - en platform som viser lokal dansekunst med mål om publikumsutvikling, og underviser ved blant annet Bergen Dansesenter og Den Kulturelle Skolesekken. Hun har også vært gjestelærer på UiS flere ganger.

Hvorfor valgte du å studere Bachelor i dans med integrert PPU ved UiS?

- Valget av bachelor ved UiS var egentlig litt tilfeldig, men jeg opplevde så mye danseglede gjennom auditionen til universitetet at jeg ombestemte meg for hvor jeg ønsket å utdanne meg videre. Audition er ikke bare for skolen, men også for den potensielle studenten! PPU var egentlig en av grunnene til at jeg ikke hadde tenkt å gå på UiS, fordi jeg ville fokusere fullt og helt på det utøvende. Men jeg forstod fort at det å ta PPU ikke bare ville gjøre meg til en bedre utøver, men et bedre menneske - det handler ikke bare om hvordan undervise dans, men hvordan vi som mennesker kan møtes gjennom dansen og hvordan dansen kan påvirke oss; både som utøver, publikum, elev, pedagog og menneske generelt.

Hva husker du best ved studietiden ved UiS?

- Samholdet i kullet mitt, de flotte gjestelærerne, mangfoldet av ulike uttrykk og metoder vi fikk prøve oss på. Flere av pedagogene ved UiS har formet interessene mine i scenekunsten, samt metodikken min i både den skapende og undervisende virksomhet.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

- Studiet har påvirket tanke- og verdisettet mitt rundt scenekunst, og styrket kompetansen min i møte med det frie kunstfeltet. Estetikken min er også en kombinasjon av de ulike innflytelsene jeg møtte på. Den faktiske dansetreningen har også gjort meg til en allsidig danser og gitt meg et fysisk grunnlag som fortsatt sitter i kroppen seks år senere.

Hva liker du best med jobben din?

- Mitt kunstneriske virke bygger på koblingene som oppstår i møtet mellom følelser, kropp og scenografi. Jeg er interessert i forhold; forholdet til meg selv, til min egen kropp og til andre mennesker. Hvordan møter vi oss selv? Hvordan møter vi hverandre? Det handler om å skape forbindelser og kontakt. Det er derfor jeg danser, for å få kontakt med meg selv og andre mennesker. Med denne inngangen ønsker jeg å skape romslig og inkluderende, imponerende og inspirerende fysisk dansekunst som er tankevekkende og sensitiv, og som fortsatt er tilgjengelig og kommuniserer til et bredere publikum uavhengig av bakgrunn, forutsetninger og interesser. Følelsen når en forestilling eller et undervisningsopplegg kommer frem på denne måten - det er fantastisk!

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

Hovedrådet mitt: I et studieløp møter vi alle obligatoriske opplegg som vi må følge uavhengig av interesse, det er verdt å huske at vi tar utdannelsen for vår egen del og har faktisk lov til å bruke energien og engasjementet vårt på det vi ønsker å lære, følge egen glede og nysgjerrighet, og samtidig bli overrasket over hva vi ser på som mest verdifullt i etterkant. Følg med på hva som foregår i det frie feltet, hvordan andre kunstnere jobber, og bruk studietiden til å få oversikt og kunnskap som ruster deg for hvordan arbeidslivet faktisk vil være - arbeidshverdagen kan utarte seg veldig annerledes fra visjonen en sitter med når utdanningen starter, og det finnes mange spennende måter å jobbe på!

Besøk gjerne Roskva Yasmin Andersens hjemmeside: https://www.roskvayasminandersen.com/

Les mer ...