Hopp til hovedinnhold

Når skal jeg søke?

Her finner du informasjon om hvilken søknadskategori du tilhører og frister for å søke opptak. Dette vil være avhengig av statsborgerskap, språkkunnskaper og utdanningsbakgrunn.

Publisert: Endret:

Søknadsfrister for opptak til master- og videreutdanninger ved UiS

Program med egne frister eller opptaksprosedyrer

  • Alle programmene i musikk og dans ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne frister og søknadsprosedyrer. Les mer om hvordan søke til studier i musikk og dans.
  • Alle søkere til master i Prehospital Critical Care (PHCC) (både lokale og internasjonale) skal søke mellom 5. januar og 5. februar. Les mer om hvordan søke til PHCC.
  • Alle søkere til master i spesialsykepleie (anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie), jordmorfag, helsesykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie skal søke mellom 5. januar og 5. februar. Les mer om hvordan søke til disse studiene.
  • Alle søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) skal søke innen 1. mars. Les mer om hvordan søke til PPU ved UiS.

Viktig informasjon

  • Norden består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland. Hvis du ikke får til å søke som lokal søker, ta kontakt med masteropptak@uis.no
  • For søkere med videregående utdanning fra Norden, kan norsk dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har. Sjekk nettsiden om landet du har utdanning fra.
  • At du har norsk oppholdstillatelse eller statsborgerskap betyr ikke automatisk at du skal søke som lokal søker. Sjekk kategorier og søknadsfrister nøye før du søker.
  • Hvis du søker i feil kategori vil din søknad bli avslått.
  • Alle søkere søker via Søknadweb