Når skal jeg søke opptak til masterutdanninger?

Skal du søke på en toårig master eller en videreutdanning? UiS har ulike søknadsfrister ut fra den søknadskategorien du tilhører. Den vil være avhengig av statsborgerskap, språkkunnskaper og utdanningsbakgrunn.

Publisert Sist oppdatert
Viktig informasjon før du søker

At du har norsk oppholdstillatelse eller statsborgerskap betyr ikke automatisk at du skal søke som lokal søker. Sjekk kategorier og søknadsfrister nøye før du søker.

Hvis du søker i feil kategori vil din søknad bli avslått.

Alle søkere søker via Søknadsweb.

Ikke gå glipp av søknadsfristen

Utfyllende informasjon

Norden består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland. Hvis du ikke får til å søke som lokal søker, ta kontakt med masteropptak@uis.no.

For søkere med videregående utdanning fra Norden, kan norsk dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har.

Les her om hvordan dekke norsk språkkrav.

Studieprogram med egne frister