Hopp til hovedinnhold

Når skal jeg søke?

Her kan du finne informasjon om hvilken søknadskategori du tilhører og når du skal søke. Dette vil være avhengig av statsborgerskap, språkkunnskaper og utdanningsbakgrunn.

Publisert: Endret:

Søknadsfrister for opptak til master- og videreutdanninger ved UiS

Program med egne frister eller opptaksprosedyrer

  • Alle programmene i musikk og dans ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne frister og søknadsprosedyrer. Les mer om hvordan søke til studier i musikk og dans.
  • Alle søkere til master i Prehospital Critical Care (PHCC) (både lokale og internasjonale) skal søke mellom 5. januar og 5. februar. Les mer om hvordan søke til PHCC.
  • Alle søkere til master i spesialsykepleie (anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie), jordmorfag, helsesykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie skal søke mellom 5. januar og 5. februar. Les mer om hvordan søke til disse studiene.
  • Alle søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) skal søke innen 1. mars. Les mer om hvordan søke til PPU ved UiS.

Viktig informasjon

  • Norden består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland. Hvis du ikke får til å søke som lokal søker, ta kontakt med masteropptak@uis.no
  • For søkere med videregående utdanning fra Norden, kan norsk dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har. Sjekk nettsiden om landet du har utdanning fra.
  • At du har norsk oppholdstillatelse eller statsborgerskap betyr ikke automatisk at du skal søke som lokal søker. Sjekk kategorier og søknadsfrister nøye før du søker.
  • Hvis du søker i feil kategori vil din søknad bli avslått.
  • Alle søkere søker via Søknadweb