Nasjonalt lesesenter sine lesetips!

De fleste har fått med seg at det å gjøre barn positive til lesing, er noe av det viktigste du kan gjøre som forelder. Her er Lesesenterets beste tips til deg som vil hjelpe barna til å finne veien inn i bøkene.

Publisert Sist oppdatert

mor og datter leser
Å lese høyt sammen er en verdifull aktivitet som gjerne kan bli en del av den daglige rutinen.

Barn som har vokst opp med høytlesing, kan mange ord, og stiller godt rustet når de begynner på skolen, og til et lesende voksenliv. I skole, utdanning og etter hvert et  mer selvstendig liv, er det viktig å ha gode leseferdigheter. Ikke minst gir bøker og lesing - enten man foretrekker skjønnlitteratur eller sakprosa - tilgang til kunnskap, språk og perspektiver som vi sjelden finner i det dagliglivet.

Mange foreldre opplever at fritidsaktiviteter og digitale dingser tar over oppmerksomheten og tiden til barna etter hvert som de blir litt eldre. Og det er mye kjekt og lærerikt som kan foregå på digitale dingser! Samtidig: Det kan være verdt å huske på at de tiåringene som forstår mest av det de leser på internett, er de som også er ivrige på å lese bøker

Men alle foreldre vet at mas funker dårlig når man skal få barna til å gjøre noe man selv synes er lurt. Hvordan skal man så få dem til å lese – og helst ikke fordi de må, men fordi de har lyst? Her er Lesesenterets beste tips – basert på forskning og erfaring.

Slik skaper du leselyst:

Benytt sjansene til høytlesing

Ferier, helger, en og annen rolig kveld – hvorfor ikke lese en kjekk bok sammen? Hva med å gjøre om en og annen fast TV-kveld til en fast høytlesingskveld i stedet? Velg en kjekk bok som fenger hele familien. Trenger du boktips ...:

… bruk biblioteket!

De ansatte på biblioteket er eksperter på å finne den rette boka, både til hele familien, og til hvert enkelt barn. Se også tipsene våre under til hvordan du kan finne en bok som fenger.

Vær en leser

Så enkelt kan det gjøres. Du er den største rollemodellen for barnet ditt. Det spiller ingen rolle om du leser romaner, faglitteratur eller avisen, så lenge barnet ditt vokser opp i et hjem der de voksne leser. Men gjør gjerne et nummer av det dersom du er helt hekta på en bok! 

Hvilke interesser har barnet ditt? Bruk dem som en inngang til å finne bøker som passer.

Mobilfri helger og ferier

Legg vekk telefoner og nettbrett en stund hver dag når dere har fri, og finn frem bøker i stedet.

Finn en kjekk lydbok

Mobilen og nettbrettet er imidlertid supre når det gjelder tilgang til lydbøker. Hva med å finne en kjekk bok å høre på neste gang dere kjører på hytta eller på ferie? Kanskje er den så spennende at det kan være verdt å skaffe papirboka også – så kan man selv lese videre der man slapp fordi turen tok slutt ...

Ha med bøker til kjedelige stunder

Må du dra ungene med på hundre ærender, skal dere vente hos legen eller tannlege, er det et kjedelig voksenbesøk på trappene, eller må dere stå lenge i kø …? Det er fort gjort å si ja til spilling på mobilen i slike stunder. Har du med noen kjekke tegneserier eller bøker i stedet, kan du utnytte smutthullene til lesing i stedet. (Og ja, det samme gjelder for oss voksne!)

Ferie er lesetid

Minn barna på å ta med bøker på ferie. Til reisen, på stranda, i kø i fornøyelsesparken, til den ulidelige ventingen når storesøster eller mamma er i prøverommet …

Les de samme bøkene

Les gjerne de samme bøkene som de større barna eller ungdommene i huset, eller bøker av de samme forfatterne. Mange forfattere skriver for både barn, ungdom og voksne.

far og datter på fotballbane
Å snakke sammen om erfaringer og opplevelser er også en viktig del av å stimulere språk og lesing.

Husk samtalene

Erfaringer og gode samtaler er vel så viktige som lesing for å stimulere barnas språk og lesing. Ha gode samtaler om det dere opplever, snakk sammen med barna, sett ord på nye erfaringer og tilbring mye tid sammen! 

Slik hjelper du barnet å finne den rette boka:

– Tenk over hvilke hobbyer og interesser barnet har, og finn bøker som passer.
– Ta hensyn til barnets lesenivå. 
– Spør hva de har likt å lese før, og hva de leste sist.
– Se etter bøker barnet kan kjenne seg igjen i.
– Se etter bøker som vekker følelser, engasjement eller tanker.
– Noen barn trenger litt hjelp til å komme i gang med lesingen. Les gjerne de første kapitlene høyt, eller bytt på å lese.
– Be bibliotekar eller skolebibliotekar om hjelp!

Nettsteder med gode boktips:

Foreningen !les
Ungdomsboka
Boktips fra Nynorsksenteret
NRK Super har samlet inn boktips fra barn og unge
De fleste bibliotekene har også lesetips på sine hjemmesider.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Getty Images

Les flere saker om leselyst og motivasjon:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Slik vekket læreren leseiveren hos elevene

Elevene i 7B på Grannes skole har like mye tilgang til telefoner, nettbrett og Tiktok som andre ungdommer. Allikevel har...

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle analytisk og kritisk ...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være grunner til at å delt...

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike undervisningsopplegg i en førsteklasse...

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker

Av og til må vi stole på at det å lese sammen, oppleve en tekst og snakke sammen om den, er mer enn nok, mener leseforsk...

Når foreldre liker å lese, kan det utjevne andre sosiale forskjeller

Foreldre som er glade i å lese, får barn som er flinke lesere. Dette må skolen og barnehagene ta på alvor i en tid der b...

Blogg: Kritisk lesing i skolen kan skape engasjement og god litteraturundervisning

Kritisk lesing bidrar til økt engasjement blant elevene – og en demokratisering i vurderingen av ny litteratur, skriver ...

Lesetips til elever på mellomtrinnet

Trenger du boktips til elever på mellomtrinnet? I dette heftet finner du 35 barnebøker, kategorisert etter leseerfaring....

Vekk leselysten gjennom norskundervisningen

Ungdom leser mindre enn før. Hvorfor er det i så fall et problem? Og hva kan norsklæreren gjøre for å vekke leselysten s...

Se digital Nasjonal konferanse om lesing 2021

Nasjonal konferanse om lesing 2021: "Gode leseopplevelser i barnehage og skole" gikk digitalt. Her finner du konferansen...

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Tips til gode leseprosjekter i skolen

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Her er noen gode råd før dere setter i gang.

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Svært kompetente lesere

Har du elever som er svært kompetente lesere? Les hvordan du kan legge til rette for at elever med særlige evner og tale...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter

Resultatene fra PISA, PIRLS og Nasjonale prøver i lesing viser kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter. Selv ...

Bruk nynorske teikneseriar i undervisninga!

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisinga. I denne artikke...

Litterære samtalar med elevar på Helse og oppvekst

Då ho tok utgangspunkt i elevane sine eigne erfaringar, fekk læraren på Helse og oppvekst betre litterære samtalar med e...

Frå dikt til teikneserie

Korleis kan ein gjere eit Garborg-dikt om til ein teikneserie? I dette undervisingsopplegget får elevane arbeide med dik...

Hvordan gjennomføre litterære samtaler

Samtale om tekst er en sentral arbeidsform i norskfaget på ungdomstrinnet.

Elever retter et kritisk blikk på litteraturundervisningen

Det er en spenning mellom hva elevene mener er kjernen i litteraturfaget, og hvordan litteratur faktisk undervises i nor...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Blogg: La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skri...

Blogg: Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at al...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er obligatorisk for deg som brenne...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO utviklet Lesesenteret et ...

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Seksåringers tro på seg selv påvirker hvordan leseferdighetene deres utvikler seg i første klasse. Derfor må selvtillite...

Høgtlesing kan gje ungdomsskuleelevar meistringskjensle

Sjølv dei som synest det er vanskeleg å lese, kjende meistring då dei vart sette til å lese for førsteklassingar.

Brosjyre: Samarbeid mellom SFO og foreldre om barnas fritidslesing!

Folderen "Bok og språk i bruk overalt: tips og ideer" inneholder en oppfordring til foreldre og ansatte ved SFO om å sam...

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.