Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Undervisningsform

Samlingsbasert

Oppstart

Høsten 2024

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Studentene må være ansatt i en lærerstilling på 1. - 10. trinn.

Studiepoeng

30 (bachelornivå)

Undervisningssted

Lesesenteret, UiS

Opptak

Ledige restplasser! Løpende opptak frem til kurset er fullt. Det er ikke mulig å søke vikar- og stipendordninger fra Udir når du søker en restplass.

Få økonomisk støtte for å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et fag er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

Dette studiet tar sikte på å styrke lærere i grunnskolen sin kompetanse i hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap.

Hege Rangnes , førsteamanuensis
lærer i klasserommet
Dette studiet anbefales for deg som ønsker å styrke kompetansen din i flerspråklighet og andrespråkslæring.

Studiet har som mål å gi lærere i grunnskolen kunnskap om hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet gjennomføres på deltid over ett år med 15 studiepoeng per semester. I hvert semester er det to samlinger à tre dager. 

Utvikler kompetanse

I studiet vektlegges ulike arbeidsmetoder som forelesninger, arbeid med casestudier, dialoger, veiledning og utprøving av teorier og prinsipper i egen undervisning hvor en begrunner didaktiske valg med utgangspunkt i teori/forskning. Aktiv deltakelse på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet, for eksempel gjennom å gi respons på medstudenters fagtekster. Det vil også være fokus på arbeid med å utvikle eget fagspråk, både muntlig og skriftlig.

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets studiekatalog og KFK, men er også åpent for andre.

Opptakskrav

Studentene må ha godkjent lærerutdanning og være ansatt i en lærerstilling på 1. - 10. trinn. Studenter med utenlandsk lærerutdanning må dokumentere norskkunnskaper med godkjent test i norsk, Bergenstest eller tilsvarende.

Informasjon om studiet

Samlinger 2024/2025
Høst 2024:

3.-5. september 29.-31. oktober

Våren 2025:

7.-9. januar 11.-13. mars

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne på student.lesesenteret@uis.no!

Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Studiekoordinatorer

Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF