Mikroemne: Lesekvart som en del av leseopplæringen i grunnskolen

Sammen må vi jobbe videre for å øke barn og unges leseferdigheter. En enkel måte å sette av tid for lesing er gjennom lesekvarten. Nasjonalt lesesenter tilbyr nå et mikroemne på 2,5 studiepoeng om hvordan lesekvarten kan brukes i grunnskolen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

Mikroemnet går over 13 uker.

Gjennomføring

Tre samlinger med digital deltakelse. Det blir ikke tilgjengelig videoopptak av samlingene.

Pris

Emnet er gratis, med unntak av studieavgift og eventuelle kostnader for pensumlitteratur.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og/eller skolebibliotekarutdanning. Søker må være ansatt i skolen.

Studiepoeng

2,5 studiepoeng (masternivå)

Studieperiode

Oktober 2024 - januar 2025

Søknadsperiode

Søknadsportalen er nå stengt. Følg med på våre nettsider for å finne flere mikromoduler senere. Ved flere søkere enn antall studieplasser vil de første kvalifiserte søkerne få tilbud. Det tas forbehold i tilfeller der mange av søkerne er fra samme arbeidssted.

Om mikroemner

Nasjonalt lesesenter vil i løpet av 2024 og 2025 tilby en rekke mikroemner. Disse emnene skal være praktisk retta og gi deg som lærer i grunnskolen innføringer i hvordan man kan jobbe med å øke elevenes leseferdigheter. Et mikroemne gir deg 2,5 studiepoeng, er gratis å ta (med unntak av en studieavgift) og er samlingsbaserte.

Mikroemnene er en del av satsingsområdet Tid for lesing, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Spørsmål?

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss på student.lesesenteret@uis.no

kvinne leser bok for en gruppe barn på skolen

Lesekvarten er allerede en etablert praksis på mange skoler, hvor det settes av tid, ofte femten minutter, til at elevene kan lese i en selvvalgt bok. Undersøkelser fra skolen viser at mange syns det er en fin arena for lesing og bruker tid på det.

I lesekvart legges det til rette for individuell stillelesing for å gi leseglede og å utvikle leseferdigheter. Samtidig viser forskning at lesekvarten ikke alltid stimulerer til leselyst, og nyere undersøkelser viser at norske barn har lavest leseglede i hele Europa.

Skap leseglede i fellesskap

I dette mikroemnet vil vi se på hvordan potensialet som ligger i Lesekvarten kan skape interesse for lesing, og skape økt motivasjon og engasjement.

Emnet vil gi deg forslag til hvordan lesekvarten som en didaktisk praksis kan utvikles. Emnet vil passe for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen.

Foreleserne vil basert på ny og forskningsbasert kunnskap vise hva som kan bidra til leseengasjement, hvordan du som lærer og/eller skolebibliotekar kan bidra til å vekke elevenes interesse for lesing, og om betydningen av å bygge et leserfellesskap i klassen.

Gjennomføring

Emnet gjennomføres med tre digitale samlinger, hvor hver samling varer i tre timer. Emnet vil ha en skriftlig hjemmeeksamen og er på masternivå. Samlingene vil bestå av forelesninger, faglige diskusjoner og gruppearbeid, og det vil bli lagt opp til utprøving i eget klasserom mellom samlingene. Underveis skal du også levere et obligatorisk arbeidskrav. Eksamensoppgaven vil bli gitt ved oppstart og være en tekst du jobber med underveis. Emnet vurderes til sist som bestått/ikke bestått.

Samlingsdatoer
Høst 2024:

24. oktober, 2024 28. november, 2024

Vår 2025:

16. januar, 2025 Samlingene varer fra kl. 13.00 - 16.00 alle samlingsdagene.

Emneansvarlig og studiekoordinatorer

Universitetslektor i lesevitenskap
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF