Undervisningsopplegg: Krim i leseundervisningen på 2. trinn

Andreklassingene ble detektiver da lesegleder Katrin Handelan jobbet med boken Purriot og den forsvunne bronsehesten.

Publisert Sist oppdatert

purriot

Presentasjon av boka

Boken er nummer to i serien om detektiven Purriot, som henspiller på Agatha Christies detektivkarakter ved nesten samme navn.

Karakterene til Bjørn Rørvik lever i et grønnsaksunivers, der hovedpersonen Purriot er en purreløk, politiinspektør Gurk er en agurk, og så videre.

Handlingen utspiller seg på Hurlum, der et historisk spel engasjerer hele bygda. Paprika, kona til detektiv Purriot, skal spille dronningen, og politiinspektør Gurk spiller kongen. Men under prøvene forsvinner en verdifull gammel bronsehest, og Purriot blir tilkalt for å finne ut hvem som har stjålet hesten.

Fortellingen er bygget opp som en klassisk engelsk krimgåte, med flere mistenkte og en overraskende slutt: Det viser seg at det er presten som er tyven. Han vil hevne seg fordi han ikke fikk rolle som konge i spelet, og vil kaste mistanke mot inspektør Gurk.

Boka i bruk

Førlesningsfase

Klassen brukte en hel uke på denne boka.
Før klassen begynte å lese boka, var målet å skape engasjement rundt den. Det var også viktig å oppklare vanskelige ord og begreper, og å skape forventninger rundt teksten. Sammen med læreren ble elevene kjent med begreper som ”mistenkt”, ”oppklaring” og ”spenning”.

Læreren hadde tatt med purreløk og en paprika, som ble døpt Purriot og Paprika. Klassen studerte tittel og illustrasjoner, og samtalte omkring krimsjangeren. Siden bok i bruk-prosjektet var satt til etter påske, var det mange som kjente til typiske trekk for krimsjangeren.

Før selve lesingen begynte, kom også en lærer utkledd som ”Detektiv Snusen” inn i klassen og presenterte sitt eget mysterium som elevene måtte være med på å lese. Slik fikk elevene innhold i begrepene detektiv, mysterium, ledetråd, krim og mistenkte. Detektiv Snusen skulle komme igjen og involvere elevene under hele leseprosjektet. (Mer om dette under avsnittet "Lærer i rolle".)

Underveis i lesingen

Underveis i lesingen stoppet læreren opp etter hvert kapittel for refleksjoner, samtale og spørsmål. Hun brukte lukkede og åpne spørsmål, og elevene måtte benytte egne forkunnskaper for å finne svar. De ble spurt om hva de trodde kom til å skje i nesten kapittel, hvem de mistenkte etter hvert, og hvorfor.

Da de var kommet til siste og avslørende kapittel, skulle elevene i fellesskap skrivened alle de mistenkte. Klassen laget et stort kart på tavla, og snakket litt om motiv og mulighet. Ved hjelp av støttetekster skrev elevene ned hvem de mistenkte og hvorfor. De tegnet også karakterene. Disse begrunnelsene ble hengt opp, og elevene leste dem høyt. Nå var det lett å se hvilke karakterer som hadde flest mistanker rettet mot seg, og hvorfor. Kunne det være Inspektør Gurk, Herr Skonrok eller noen andre?

Lærer i rolle

Detektiv Snusen kom inn etter hvert kapittel, med hatt, frakk og forstørrelsesglass. Detektiv Snusen presenterte en forsvinningssak: Et pennal hadde blitt stjålet og elevene måtte hjelpe til med å finne spor etter forsvinngen i skolegården. og engasjerte elever i oppgaver som hadde sammenheng med boka. Elevene ble utstyrt med notatbok, og gikk på jakt etter spor og ledetråder i skolegården. De fant spor som binderser, blyanter og lignende. De måtte skrive ned mistenkte, men listen ble så lang at de også måtte ta fingeravtrykk av alle. På bakgrunn av opplysningene som ble samlet inn i skolegården, skrev elevene en etterlysning to og to. Denne leste de opp, og de hengte den opp i skolegården og på Rema 1000. Til slutt ble tyveriet oppklart etter at noen hadde lest etterlysningen og tipset Snusen om at pennalet var i et kunstprosjekt som elever i 5.–7. Klasse hadde hengt opp i gangen.

Refleksjonsoppgave

Refleksjon fant sted både underveis i lesingen og etter at boken var fullført. Etter hvert kapittel måtte elevene reflektere rundt teksten. Blant annet måtte de se nøye på bildene og lese mellom linjene for å finne mistenkte og begrunne og argumentere for disse valgene. Ved å engasjere elevene i en detektivaktivitet som understøttet teksten, ble elevene oppfordret til å tenke kreativt og stille spørsmål. Da mysteriet ble oppklart i siste kapittel, måtte elevene gå tilbake i teksten og se om det var noen spor der som de burde ha sett, enten i tekst eller bilder. 

Erfaringer

Et av målene med undervisningen er å utvikle lese- og skriveglede og engasjement for lesing og skriving hos elevene. Elevene skal nå kompetansemålene nedfelt i LK 06, som går ut på å skrive enkle beskrivende og fortellende tekster, arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing, skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder, samt samtale om personer og handling i fortellinger.

Det var viktig at elevene fikk et slags bilde av en etterforsker og ble godt kjent med begrepene i krimsjangeren før klassen begynte å lese boka. Målet med å være godt kjent med disse begrepene,  var å skape interesse, engasjement og innlevelse, og vi ville gjøre det enklere for elevene å forstå teksten, særlig siden mange av elevene er minoritetsspråklige. Ved å involvere læreren og skape et fiktivt univers med hendelser som henspiller på boka, ønsket vi å sette lesingen inn i en ramme som kunne hjelpe elevene med forståelsen. Siden dette er fiksjonstekst, ville det å skape en fiksjon utenfor boka bidra til å stimulere det kreative og det å stille spørsmål – slik man gjør når man leser krim. 

Finn flere undervisningsopplegg fra Lesesentret:

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Slik kan du jobbe med autentiske tekster - et undervisningsopplegg fra 4. trinn

Diskusjonen om heliumsballonger på 17. mai ble en verdifull inngang til å jobbe med lesing og skriving i naturfag. Les h...

Undervisningsopplegg: Psykisk helse inn i undervisningen

Et undervisningsopplegg som viser hvordan man kan jobbe med multiple tekster i norskfaget på ungdomstrinnet, knyttet til...

Undervisningsopplegg: Korleis arbeide med skjønnlitteratur i klasserommet?

Eit praksiseksempel frå 7. trinn med utgangspunkt i Kampen mot superbitchene. I denne teksten kan du få tips til korleis...

Undervisningsopplegg: Kan en litteraturtime være med å fremme inkludering i skolen?

Denne praksisfortellingen tar for seg hvordan en femte klasse arbeidet med personlig tilnærming, todelt logg og litterær...

Bruk av dramaøvelser i leseopplæringen – Lærerens planlegging

Det er lærerens ansvar å strukturere en undervisnings- og læringsprosess som åpner for at alle elevene kan delta aktivt ...

Undervisningsopplegg: Slik jobbet læreren med temaet "ensomhet" på 7. trinn

"Ensom? Jeg?" er et undervisningsopplegg om å forstå seg selv og andre gjennom å lese multiple tekster i norskfaget. Man...

Undervisningsopplegg: Å lese en novelle, og å skrive med respons

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene leser novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman (ikke vedlag...

Undervisningsopplegg: Å lese en roman – for elever som leser lite

"Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegge...

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Praksisfortelling: Leseprosjekt med elever med dysleksidiagnose

For elever som strever med lesing kan det være vanskelig å komme i gang med å lese bøker på egenhånd. En måte å gjøre de...

Boktips for ungdomstrinnet: En lettlest bok med litterære kvaliteter

"En gang" av Morris Gleizman engasjerte elever på ungdomstrinnet som hadde lite erfaring med å lese litteratur. Den gir ...

Slik kan du jobbe med fagtekster i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er på ulike stadier i lesingen, men like fullt skal de forholde seg til mange tekster i flere fag...

Boktips til 2. trinn: "Dyrenes skjønnhet" ga refleksjon

Les hvordan andreklassingene og læreren brukte boka "Dyrenes skjønnhet" av Kristin Roskifte til lesing, diskusjon i grup...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Bok i bruk: Hvordan lese effektivt? (Det onde)

Lektor Kristine Skjæveland tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boken Det onde av Arne Berggren for å se næ...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Video: Tenkeskriving på yrkesfag

I mange av yrkesfagene forekommer det lite skriving. Filmen ”Tenkeskriving på yrkesfag” viser hvordan en kan bruke tenke...

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Video: Fagskriving og respons i sosiologi

Å kunne et fag er å kunne uttrykke seg på fagets premisser, med fagets begreper og fagets egen uttrykksmåte. I filmen «F...

Bok i bruk: Garmanns gate av Stian Hole

Dette er den andre bildeboken om Garmann, skrevet av Stian Hole.

Video: Lesing er å utvikle språket

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Bok i bruk: Marie og de viktige tingene av Tine Mortier og Kaatje Vermeire

Boka er brukt på 5.trinn. Temaet i billedboka passer godt til undervisningsopplegget som har hovedvekt på høytlesing med...

Å arbeide med noveller: Lese, analysere og skrive leserbrev

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman. Det setter fokus på bruk av ...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Undervisningsopplegg: Medbestemmelse og skoledemokrati

Et undervisningsopplegg hvor elevene får mulighet til å si sin mening om pensumlitteraturen og påvirke beslutningstakern...

Undervisningsopplegg: Demokrati, tale og argumentasjon

Et undervisningsopplegget hvor elevene lærer om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati.

Undervisningsopplegg: Popmusikk og demokratisk holdning

Her får elevene bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den betydningen for demokr...

Lesing er å lese med forståing

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Undervisningsopplegg om 22. juli 2011 - Demokratiets møte med terror

Et undervisningsopplegg som lar eleven bli kjent med deler av terrorens vesen og betydningen for demokratiet, slik vi kj...

Bok i bruk: Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis

Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis av Sondre Bjørgum og Asbjørn Kessel Brandsnes er en ”rap-bildebok”, o...

Undervisningsopplegg: Klassen holder skolevalg - om det representative demokratiet

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis", hvor elevene i klassen avholder skolevalg.

Skulemekling: Undervisning i konstruktiv konflikthandtering

Eit undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis", kor elevane gjennom praktiske oppgåver lærer meir om mekling og om k...

Detektiv i lokaldemokratiet - På jakt etter de som bestemmer

Et undervisningsopplegg som lar elevene selv undersøke og oppsøke de som bestemmer på deres hjemsted.

Undervisningsopplegg til demokrati i praksis: Politisk påvirkningsarbeid og aktivisme

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis". Elevene finner en sak de vil aksjonere for, og gjennom former for kam...

Et undervisningsopplegg om Grunnloven, 17. mai, valg og demokrati

Målet for dette undervisningsopplegget til "Demokrati i praksis" er at elevene gjennom involvering skal lære om Grunnlov...