Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe elever. Veiledet lesing er en målrettet og strukturert undervisningsform der læreren gir tilpasset opplæring ved å benytte de andre elevene som lese- og samtalestøtte. Vi har materiell som lærere kan bruke både barnetrinnet, mellomtrinnet og i ungdomsskolen.

Publisert Sist oppdatert
hefte

Veiledet lesing i begynneropplæringen

Her finner du informasjon om materiell for lærere som ønsker å ta i bruk veiledet lesing i begynneropplæringen.

Heftet finnes på bokmål og nynorsk.
Forfattere: Anne Håland og Åse Kari Hansen Wagner
Illustrasjon: Svein Nyhus

Veiledet lesing innebærer at undervisningen foregår i mindre grupper på 4-6 elever. Gruppen bør bestå av elever som er kommet noenlunde likt i leseutviklingen. Elevene leser en felles tekst høyt og får veiledning fra læreren. Leseveiledningen skjer gjennom samtaler mellom lærer og elev(er) om ulike aspekt ved teksten.

En slik arbeidsform gir læreren anledning til å ta utgangspunkt i hver enkelt elev sine leseutfordringer, og gi eksplisitt undervisning i form av modelleringer og samtaler.

Førsteamanuensis Anne Håland og professor Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret har utviklet materiellet til hjelp for lærere som vil bruke veiledet lesing i begynneropplæringen. Det består av et hefte med forklaring av hva veiledet lesing er, og hvordan det brukes. Bak i hefte finner du et observasjonsskjema som kan brukes for å følge hver enkelt elevs leseutvikling. I tillegg har de laget en plakat med oppsummering av hovedpunktene i materiellet. Plakaten henges på veggen i rommet som brukes til veiledet lesing, og fungerer som en påminnelse underveis i økta om elementene i undervisningsformen. Alt er nydelig illustrart av Svein Nyhus.

Materiellet kan lastes ned gratis i PDF-format, men er også tilgjengelig trykket på papir. Det kan bestilles i Lesesenterets nettbutikk.

Bestill materiellet i papirformat.

Last ned:

hefte

Veiledet lesing i samtale om tekst - for mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Her finner du informasjon om materiell for lærere som ønsker å jobbe med veiledet lesing på mellomtrinnet og i ungdomsskolen.

Veiledet lesing i samtale om tekst forside
Heftet finnes på bokmål og nynorsk.
Ill: Svein Nyhus

"Veiledet lesing i samtale om tekst" er laget for å støtte lærere i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdighet gjennom veiledet lesing. Brosjyren innleder med å si noe om hva veiledet lesing er, hvorfor veiledet lesing også er relevant på mellom- og ungdomstrinnet, og hvordan veiledet lesing kan planlegges og gjennomføres. Deretter følger det som er brosjyrens kjerne: forslag til samtalestøtte i veiledet lesing. Til slutt har brosjyren to korte tekster med eksempler på forberedt samtalestøtte.
Vi bygger på et tilsvarende materiell utviklet for begynneropplæringen. Ressursene bygger på forskning som viser at norske lærere gir mye førlesingsstøtte i tekstarbeidet, og at de ofte inviterer til samtaler om tekst. Derimot ser det ut til at lærerne kan trenge flere strategier for å arbeide tett på teksten. Det vil si å arbeide i tekst, arbeide ut over tekst og arbeide kritisk med tekst. Lærerne ser heller ikke ut til å ta skriftlige notater om elevenes lesing, slik at de på en systematisk måte kan følge med på elevenes leseutvikling.

Kjøp heftet i nettbutikken til kr 30,-
Eller:
Last ned heftet gratis som pdf. 
Trykk her for nynorsk.
Trykk her for bokmål. 

Flere ressurser fra Lesesenteret:

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

Blogg: Ja, vi elsker det å tenke!

Tanker om tekst og tenking i skolens litteraturarbeid - med "Ja, vi elsker" som eksempel.

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Undervisningsopplegg: Korleis arbeide med skjønnlitteratur i klasserommet?

Eit praksiseksempel frå 7. trinn med utgangspunkt i Kampen mot superbitchene. I denne teksten kan du få tips til korleis...

Undervisningsopplegg: Kan en litteraturtime være med å fremme inkludering i skolen?

Denne praksisfortellingen tar for seg hvordan en femte klasse arbeidet med personlig tilnærming, todelt logg og litterær...

Bruk av dramaøvelser i leseopplæringen – Lærerens planlegging

Det er lærerens ansvar å strukturere en undervisnings- og læringsprosess som åpner for at alle elevene kan delta aktivt ...

Undervisningsopplegg: Å lese en roman – for elever som leser lite

"Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegge...

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Slik kan du jobbe med fagtekster i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er på ulike stadier i lesingen, men like fullt skal de forholde seg til mange tekster i flere fag...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Bok i bruk: Hvordan lese effektivt? (Det onde)

Lektor Kristine Skjæveland tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boken Det onde av Arne Berggren for å se næ...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Bok i bruk: Garmanns gate av Stian Hole

Dette er den andre bildeboken om Garmann, skrevet av Stian Hole.

Bok i bruk: Marie og de viktige tingene av Tine Mortier og Kaatje Vermeire

Boka er brukt på 5.trinn. Temaet i billedboka passer godt til undervisningsopplegget som har hovedvekt på høytlesing med...

Å arbeide med noveller: Lese, analysere og skrive leserbrev

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman. Det setter fokus på bruk av ...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Undervisningsopplegg: Medbestemmelse og skoledemokrati

Et undervisningsopplegg hvor elevene får mulighet til å si sin mening om pensumlitteraturen og påvirke beslutningstakern...

Undervisningsopplegg: Demokrati, tale og argumentasjon

Et undervisningsopplegget hvor elevene lærer om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati.

Undervisningsopplegg: Popmusikk og demokratisk holdning

Her får elevene bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den betydningen for demokr...