Hopp til hovedinnhold

Skolelaboratoriet i realfag

Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole.

Publisert: Endret:

Kontakt oss

51833444
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Avdelingsleder
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Universitetslektor

Om oss

Skolelaboratoriet drives av Inge Christ, som er et fyrverkeri av en person. Han er lidenskapelig opptatt av å formidle realfag på spennende og engasjerende måter. Inges nye makker er universitetslektor Mari Mæland Nilsen. Med på skolelab-laget er også studentassistentene Eirik Midbøe Lunde og Markus Barkved.

Skolelaboratoriet tilbyr:

  • hjelp med å utvikle undervisningsopplegg i samarbeid med forskningsgrupper innenfor realfag og pedagogikk
  • arrangementer, som for eksempel besøk og omvisninger
  • veiledning og bistand  for lærere i grunnskole og videregående skole som ønsker etter- og videreutdanning

Videoer fra Skolelaboratoriet:

Noe du lurer på?

Kontaktpersoner for Skolelaboratoriet er universitetslektor Inge Christ og universitetslektor Mari Mæland Nilsen.

Flere videoer og annet nettbasert læringsmateriell vil bli publisert på denne siden etter hvert som tilbudet bygges opp. 

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Professor Hanne Egenæs Staurseth arbeider i Dekom region midt med å legge til rette for en mer kompleks leseforståelse.

Julekalender 2020

Kvar dag i adventstida gjer Skolelaboratoriet i realfag med gjester eit nytt og spennande eksperiment. Følg med!

Innsatsteam mot mobbing på skolenivå og kommunalt/regionalt nivå

Ved ledig kapasitet kan Læringsmiljøsenteret tilby opplæring og kompetanseheving i å etablere og kvalifisere innsatsteam...

Kompetanseutvikling i din barnehage og skole

Læringsmiljøsenteret tilbyr kompetanseutvikling for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljøer.

Julekalender 2019

Kvart år gjer Skolelaboratoriet i realfag med gjester eit nytt og spennande eksperiment kvar dag i adventstida. Her er a...

«En styrke når et helt kollegium sammen tar praksislærerutdanningen»

En av Universitetsskolesatsingens nye praksislærere forteller om utdanningen og hva neste steg i prosjektet blir.

Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager. Over tre ettermiddager har lærerne på Lunde presentert ...

Universitetsskoler og universitetsbarnehage

Det er et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og på universitetet skal utvikle kompetanse gjennom et styrk...

DEKOM og REKOM 

Kompetanseutvikling i partnarskap med skular og barnehagar.

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...

CIESL-prosjektet tar klasseleiing frå teori til praksis

CIESL-prosjektet ville utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasserommet gjenn...

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg! – sammen mot mobbing er et læringsmiljø- og antimobbeprogram som startet opp våren 2019 og skal holde på til vå...

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen. Samtidig oppgir all...

ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremm...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Storevarden ny universitetsskole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole, men kan nå også titulere seg universitetsskole. En entusia...

Ble sendt til Malawi for å ta praksis

Lærerstudenter ved UiS fikk forrige semester oppleve en litt annerledes praksisperiode enn de er vant med. De fikk være ...

Ti gode grunner til å bli grunnskolelærer

«Er det veldig komplisert matte hvis du skal bli lærer?». «Hva er lønnen?». Det var noe av det elevene ved St. Svithun v...