Biologisk kjemi – bachelor

Lurer du på hva som skjer med cellene i kroppen når noen får kreft? Da kan dette studiet være for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

30

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Bli med inn i studiehverdagen på lab.

Om studiet

For å kunne være med og løse dagens og fremtidens biologiske utfordringer må du ha en grunnleggende forståelse. I dette studiet lærer du hvordan levende organismer er bygget opp helt fra cellenivå. Du vil også lære om samspillet mellom dyr, mennesker og miljø. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå molekylære endringer i sykdommer, eller samspillet mellom organismer og miljøet.

På dette studiet er laboratoriet en viktig læringsarena, og du møter fag som cellebiologi, biokjemi, anatomi og fysiologi. Du kan velge om bacheloroppgaven din skal være en rent teoretisk oppgave, eller en praktisk oppgave på et laboratorium eller fra en bedrift.

Studiet kvalifiserer for videre opptak til masterstudier i biologisk kjemi. Se hvilke andre studieprogram som kan være aktuelle for deg etter fullført bachelorgrad.

Hva kan du bli?

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, akvakultur og havbruk, samt muligheter innen offentlige etater.

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i biologisk kjemi.

Dersom en student ønsker opptak til Master i miljøteknologi, bør MAT200 Matematiske metoder 2, MAF310 Numerisk modellering 1 og FYS100 Mekanikk velges som valgemner.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har et bredt faglig fundament om de kjemiske prosesser som foregår i biologiske systemer/celler og hvordan celler/organismer påvirkes av det ytre miljø.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen kjemi og hvordan disse fagene integreres i et helhetlig bilde om organismenes oppbygging og funksjon.

K3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske anvendelse av kjemi, molekylærbiologien, dens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til vesentlige metoder som anvendes innen kjemi og molekylærbiologi gjennom kjemiske, og biokjemiske og bioteknologiske spesialiseringsemner.

K5: Kandidaten er i stand til å oppdatere sine kunnskaper gjennom teoretiske og praktiske metoder.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap for å analysere og løse kjemi- og biologirelaterte problemstillinger samt kvalitetssikre resultatene.

F2: Kandidaten kan anvende relevante dataverktøy for analyse av gener og proteiner, og dataverktøy innen bioteknologi.

F3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske og molekylærbiologiske laboratorier, og har bakgrunn for å beherske aktuelle instrumentelle og analytiske metoder innen kjemi, biokjemi, og bioteknologi slik som metoder innen spektroskopi, kromatografi, celle/vevs-dyrkning, elektroforese, PCR (Polymerase Chain Reaction), identifisering av gener og kloning.

F4: Kandidaten har kjennskap til de viktigste databaser i sitt fag og kan finne fram og vurdere litteratur og annet fagstoff. Kandidaten er i stand til å presentere en problemstilling og skrive en faglig rapport.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.

G3: Kandidaten kan formidle sentralt faglig stoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og gjennom andre relevante uttrykksformer.

G4: Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester ved Universidad Católica de Valencia

   • Utveksling ved andre læresteder

 • Anbefalte valgemner i 6. semester

 • Annet valgemne i 6. semester

Praksis

I sjette semester kan du velge praksis som en del av utdanningen.

Dette er god mulighet å prøve ut arbeidslivet, få praktisk erfaring og knytte kontakter i din framtidige bransje. Du må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt. Her vil du få praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger. Sammen med arbeidsplassen og faglærer utarbeider dere en plan for gjennomføring og hvordan veiledning skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport samt en presentasjon. Du finner mer informasjon om praksis i biovitenskap (BIO340) under studieplan og emner.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

I 5. semester på bachelorprogrammet i biologisk kjemi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Alina Fandieievastudiekoordinator ved IKBM.

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 15. april

Vi lærer om hva som skjer i musklene og hvordan alt henger sammen. For eksempel hva som skjer i kroppen når man får melkesyre. Her handler det om å forstå både det kjemiske og det biologiske.

Katrine Kirkeby , student på biologisk kjemi.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51832125
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i biokjemi
51831242
Måltidets og Havets hus, Innovasjonsparken I8
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi