Hopp til hovedinnhold

Biologisk kjemi – bachelor

I en verden hvor befolkningen øker drastisk står vi overfor store utfordringer. Biologisk kjemi fokuserer på tre områder: helse, mat og miljø.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år, 6 semester

Antall studieplasser

30

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 45,8 / 44,0 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via samordna opptak

Bli med inn i studiehverdagen på lab.

I biologisk kjemi lærer du om organismenes samspill med miljøet og om stoffene og prosessene i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og til å utvikle et bærekraftig miljø. Studiet passer deg som har interesse for biologi, kjemi og naturfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger og ha evne til analytisk og strategisk tenking.

Forskningsbasert utdanning

Med en utdanning i biologisk kjemi fra UiS kan du arbeide med forskning og analyser innen medisin, mat og miljøfaglige sektorer. Genteknologi, forskning på alternative energikilder og forurensing av naturen kan være andre spennende tema du har i vente. Utdanningen er forskningsbasert og ligger på et høyt faglig nivå internasjonalt, og du får muligheten til å velge fordypning i både kjemiske og biologiske fag.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Biologisk kjemi treffer flere av bærekraftsmålene, blant annet innen helse og bærekraftig produksjon.

FNs bærekraftsmål nr 3 og 12

FNs bærekraftsmål 3: Å få i gang gode systemer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, tilgang til legehjelp og å fremme gode levesett er grunnleggende for å nå målene.

FNs bærekraftsmål 12: Oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen.

Hva kan du bli?

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, samt muligheter innen offentlige etater. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i biologisk kjemi.

Ved UiS har du mulighet å fortsette studiet med både mastergrad og senere doktorgrad i biologisk kjemi. En rekke universiteter og høgskoler i Norge og utlandet vil godkjenne bachelorgraden for videre masterstudier.

MØT EN STUDENT

Møt en student

Jenny Kristine Mazarino gikk på denne tiden på tredje året på bachelor i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger.

Jenny Kristine Mazarino, bachelor i biologisk kjemi

– En bachelor i biologisk kjemi vil gi deg en bred realfagsutdannelse, med undervisning i blant annet anatomi, kjemi og matematikk.

UiS er veldig god på realfag, med dyktige professorer og forelesere med bakgrunn fra ulike fagfelt. Mange av foreleserne har utdannelse fra utlandet, og er flink til å dele sine erfaringer med oss.

På studiet er det mye laboratorie- og feltarbeid. Det er lagt opp til at du kan jobbe selvstendig, noe jeg synes er en stor fordel. En bachelor i biologisk kjemi ved UiS gir deg mulighet til å knytte gode kontakter i løpet av studiet og gir deg mange spennende jobbmuligheter. 

På campus Ullandhaug er alt samlet på ett sted med korte avstander mellom de ulike fasilitetene. Her har du tilgang på alt fra treningssenter, studentbar, kafé og et veldig bra bibliotek.

Som student i Stavanger har du mange muligheter med fine naturområder, en kompakt bykjerne og mange kjekke arrangementer på Studentersamfunnet Folken og Stavanger konserthus. Det er en by som det er vanskelig å kjede seg i!

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har et bredt faglig fundament om de kjemiske prosesser som foregår i biologiske systemer/celler og hvordan celler/organismer påvirkes av det ytre miljø.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen kjemi og hvordan disse fagene integreres i et helhetlig bilde om organismenes oppbygging og funksjon.

K3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske anvendelse av kjemi, molekylærbiologien, dens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til vesentlige metoder som anvendes innen kjemi og molekylærbiologi gjennom kjemiske, og biokjemiske og bioteknologiske spesialiseringsemner.

K5: Kandidaten er i stand til å oppdatere sine kunnskaper gjennom teoretiske og praktiske metoder.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap for å analysere og løse kjemi- og biologirelaterte problemstillinger samt kvalitetssikre resultatene.

F2: Kandidaten kan anvende relevante dataverktøy for analyse av gener og proteiner, og dataverktøy innen bioteknologi.

F3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske og molekylærbiologiske laboratorier, og har bakgrunn for å beherske aktuelle instrumentelle og analytiske metoder innen kjemi, biokjemi, og bioteknologi slik som metoder innen spektroskopi, kromatografi, celle/vevs-dyrkning, elektroforese, PCR (Polymerase Chain Reaction), bestemmelse av gener og kloning.

F4: Kandidaten har kjennskap til de viktigste databaser i sitt fag og kan finne fram og vurdere litteratur og annet fagstoff. Kandidaten er i stand til å presentere en problemstilling og skrive en faglig rapport.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.

G3: Kandidaten kan formidle sentralt faglig stoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og gjennom andre relevante uttrykksformer.

G4: Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Hvordan søke?

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
Se presentasjon om biologisk kjemi, fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semesterOpplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i biologisk kjemi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Hannah Kate HondebrinkGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

+
Utveksling
 • Alle land

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Spania

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Din linjeforening KIS

KIS

Linjeforeningen for biologisk kjemi-studenter ved UiS

Om KIS

KIS er linjeforeningen for deg som studerer Kjemi og miljø, biologisk kjemi (bachelor og master) eller miljøteknikk (master). 

Vi setter medlemmene våre øverst på rangstigen og styret gjør sitt beste for å få til best mulige tilbud og arrangementer for dem.

Kontakt

Førstekonsulent
51833137
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

hannah.k.hondebrink@uis.no

Mangler du forkurs?

Forkurs og realfagskurs

Livet som student i Stavanger

Ansatte ved institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Instituttleder
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor
51831875
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis
51831852
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis
51831886
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
presentasjon av fagmiljøet

Kjemi, biovitenskap og miljøteknologimiljøet ved UiS

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitenskaplig forskning, innovasjon og utdanning.

mikrobiologi labprøve

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Instituttet har tre hovudoppdrag: forsking, innovasjon og utdanning.

Forsking ved instituttet blir fordelt på eit vidt spekter av fagområde frå syntetisk kjemi til molekylærbiologi. Instituttet sitt mål er å vere ein partner i regional, nasjonal og internasjonal forsking, og vi har fasilitetar med topp moderne utstyr for tverrfaglege forskingssamarbeid.

Innovasjon er ein nøkkel i tekniske fag. Ved instituttet strever vi mot nye måtar å tenkje på, utvikling av nye metodar og halde oss oppdatert på aktuell forsking innan interessefelta våre.

Utdanning representerer hjørnesteinen i samfunnet. I forsking og i livet er vankunne ikkje ein dyd. Instituttet har som mål å gi fyrsteklasses utdanning frå grunnfag til forskarutdanning. Vi er også involverte i offentlege aktivitetar for forskingsformidling, der vi informerer ålmenta om forskings og- utdanningsområda våre.

Les mer om fagmiljøet her.