Biologisk kjemi – master 2 år

Ønsker du å forstå biokjemiske prosesser i levende organismer? Da bør du vurdere en master i biologisk kjemi.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

15 for lokale søkere og 5 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april Søk på Biological Chemistry i Søknadsweb:

Om studiet

Biologisk kjemi partikler

Som masterstudent i biologisk kjemi vil du få muligheten til å delta i et anerkjent forskningsmiljø som er helt i front på området.

Studiet er lagt til rette for at norske og internasjonale studenter kan studere sammen. Forelesningene er derfor på engelsk. Information in English.

Studiet er toårig og bygger på en bachelorgrad innen biologisk kjemi eller tilsvarende.

Første semester består av obligatoriske emner innen biologisk kjemi. Ved starten av andre semester kan du velge å ta valgemner ved UiS eller dra på utveksling. Siste året brukes til et forskningsprosjekt som går over ni måneder. Dette kan utføres på laboratoriene ved UiS eller ved en samarbeidsinstitusjon.

I studiet lærer du å beherske moderne eksperimentelle og teoretiske metoder for å kunne løse problemstillinger på det molekylære og cellulære plan innenfor biologi og kjemi. Du vil i tillegg lære mer om vitenskapelig presentasjonsteknikk og rapportering.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Biologisk kjemi treffer flere av bærekraftsmålene, blant annet innen helse og bærekraftig produksjon.

FNs bærekraftsmål nr 3 og 12

FNs bærekraftsmål 3: Å få i gang gode systemer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, tilgang til legehjelp og å fremme gode levesett er grunnleggende for å nå målene.

FNs bærekraftsmål 12: Oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike forsknings- og industrielle virksomheter i offentlig og privat sektor. Dette kan være forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, akvakultur og havbruk, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner og konsulentvirksomhet.

Mastergrad i biologisk kjemi, avhengig av karakterer, kvalifiserer til opptak til doktorgradsprogram innen biologisk kjemi og molekylærbiologiske fag ved Universitetet i Stavanger og andre universiteter i Norge eller utlandet.

Intervju med tidligere student

Celine fikk drømmejobben hos NordicDx

Kvinne på laboratorium. Foto.
Celine Lorentsen studerte biologisk kjemi og jobber nå hos NordicDx.

Navn: Celine Lorentsen
Studieprogram: Master i biologisk kjemi
Yrke og arbeidsgiver: Laboratorieleder i NordicDx

Hvorfor valgte du å studere biologisk kjemi ved UiS?

Jeg har alltid vært interessert i kroppens funksjoner og dens samspill. Tidligere har jeg tatt en bachelor i idrett med spesialisering i ernæring ved UiA, men jeg ønsket å få en dypere forståelse av hva som skjer på cellenivå i kroppens forskjellige tilstander og da var biologisk kjemi ved UiS et naturlig valg. I tillegg kan jeg bli svært detaljfokusert, noe som kan bli ueffektivt i enkelte yrker, men som settes pris på i analyse- og labarbeid.  

Hva satte du mest pris på med studietiden din ved UiS? 

Jeg satte veldig pris på emneoppbyggingen, UiS tilbyr mange interessante emner i biologisk kjemi og det å kunne velge fag som interesserte meg spesielt, slik som kreftbiologi, var veldig motiverende. Og ikke minst engasjerte forelesere som virkelig brenner for faget sitt og som gjør tung faglitteratur lett å forstå.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det at jeg valgte en masteroppgave med mye laboratoriearbeid gjorde meg veldig selvstendig og trygg på laben. Jeg ble trygg på gjennomføring av lange protokoller og feilsøking når ting ikke gikk som planlagt (noe det aldri gjør når du arbeider på lab). Jeg tror det å kunne være selvstendig på lab er viktig dersom man ønsker å komme raskt ut i jobb etter endt studie.

Hva liker du best med jobben din?

Variasjonen, ansvaret og det at jeg har innflytelse på hvilke retninger firmaet skal ta. Takket være NordicDx fikk jeg drømmejobben før jeg var ferdig med å studere og jeg anbefaler på det sterkeste å jobbe i et privat firma. NordicDx er et relativt nyoppstartet firma og på de 2,5 årene jeg har vært her har jeg lært mer enn jeg kunne drømme om. Alt fra å etablere et laboratorium, holde opplæringskurs og ha lederansvar til søknadsskriving og andre ting jeg ikke visste jeg var i stand til å gjøre.

Tror du utdanningen din innen biologisk kjemi var viktig for jobben du fikk? 

Absolutt. Jeg hadde ikke fått denne jobben uten master i biologisk kjemi, så fort jeg hadde levert masteroppgaven min var jeg ute i full jobb. Det er også lurt å starte jobbsøkerprosessen tidlig, gjerne ett år før du er ferdig som student.

Hva er dine topp tre råd til nye studenter ved UiS?

 • Velg de fagene som interesserer deg mest, det er de fagene det er gøyest og enklest å bli god i og det holder motivasjonen oppe over tid.
 • Velg en bachelor- og masteroppgave med mye laboratoriearbeid.
 • Få dagslys og frisk luft hver dag uansett hvor hektisk du har det.


Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i biologisk kjemi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

K1: Kandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene innenfor biologisk kjemi, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdets vitenskapelige og instrumentelle metoder og teorier, og kan anvende den kompetansen på nye faglige problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.

K3: Kandidaten kan anvende databaser og søkeverktøy for å fremskaffe relevant informasjon om et emne, teknikk eller problemstilling innenfor fagområdet.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan under veiledning planlegge, gjennomføre og presentere et større vitenskapelig arbeid innenfor fagområdet.

F2: Kandidaten kan arbeide selvstendig i laboratoriet, samt benytte standard laboratorieutstyr, moderne instrumentering og klassiske teknikker for å utføre eksperimenter.

F3: Kandidaten har kjennskap til, og kan anvende, aktuelle laboratorieteknikker som kloning, celle- vevskultur, kjemiske analysemetoder av metabolitter, DNA, RNA, og proteiner, immunologiske metoder, mikroskopi, massespektrometri, realtime PCR, isotermisk mikrokalorimetri, absorpsjons- og fluorescensspektroskopi.

F4: Kandidaten kan forstå formålet med ulike analysemetoder, gjennomføre eksperimenter og registrere og analysere resultatene.

F5: Kandidaten har kjennskap til de riktige prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet i laboratoriene.

F6: Kandidaten kan formidle forskningsresultater både muntlig og skriftlig på en presis og effektiv måte.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har utviklet kompetanse innenfor biokjemi, bioteknologi/ bioinformatikk/molekylærbiologi, biomedisin og hvordan miljøaspekter påvirker organismer og deres fysiologi.

G2: Kandidaten har evnen til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid.

G3: Kandidaten skal være i stand til å utvikle ny kompetanse innenfor fagområdene og bidra faglig i innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i biologisk kjemi/ kjemi/ molekylærbiologi/ cellebiologi /biokjemi eller tilsvarende med 90 studiepoeng i molekylærbiologi/biologi og kjemi og 10 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Spørsmål og svar

Hvilken studentorganisasjon er aktuell for meg?

spørsmål og svar SOS

Hvilke studentorganisasjoner kan jeg melde meg inn i?

KIS er linjeforeningen for deg som studerer bachelor eller master i Kjemi og miljø, biologisk kjemi eller master i miljøteknikk.

Hvordan finner jeg fram på campus?

Vår elektroniske kartløsning (MazeMap) leder deg rett til rommet eller auditoriet du leter etter! Kartet inneholder også annen viktig informasjon om bygninger og uterom.

Har UiS en oversikt over laboratorier og labutstyr? Hva slags mikroskop finnes?

Plattformen URLabs gir deg en god oversikt over hva som finnes av utstyr på de ulike laboratoriene på UiS. Her kan du også booke tid, og se gjennom manualer og videoer om de ulike verktøyene.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Bioteknologiske arbeidsmetoder

   Første år, semester 1

   Bioteknologiske arbeidsmetoder (BIO520)

   Studiepoeng: 10

  • Protein biokjemi

   Første år, semester 1

   Protein biokjemi (BIO580)

   Studiepoeng: 10

  • Instrumentell analyse

   Første år, semester 1

   Instrumentell analyse (MLJ540)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave biologisk kjemi

   Første år, semester 2

   Masteroppgave biologisk kjemi (BIOMAS)

   Studiepoeng: 60

 • Valgemner eller utveksling 2. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 2. semester

  • Utveksling 2. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen

2. semester på masterprogrammet i biologisk kjemi er tilrettelagt for et studieopphold i utlandet.

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på ditt interessefelt.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer: https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling

 

Kontaktperson

 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Hege Bakken, Studiekoordinator ved IKBM.

 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Utveksling

 • Alle land

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  Ghent University

  Grip muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene midt i Europa. Ghent University ligg sentralt til i Belgia, i den vakre historiske byen Gent, kun 30 min fra Brussel, Antwerpen og Brygge.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

 • Belgia

  Ghent University

  Grip muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene midt i Europa. Ghent University ligg sentralt til i Belgia, i den vakre historiske byen Gent, kun 30 min fra Brussel, Antwerpen og Brygge.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Tyskland

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831111
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i biologisk kjemi
51834493
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Aktuelt fra instituttet

– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. D...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge demens. Ny forskning ve...

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til pasienter med kreft i buks...

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemiklassen til postdoktor...

Kartlegging av miljøfarer på havbunnen

Steinar Sanni er med i et nytt prosjekt som skal undersøke mulige miljøfarer og -risiko ved utvinning av marine minerale...

Skal finne løsninger for pasienter med kroniske tarmsykdommer

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått støtte til et nytt forskningsprosjekt o...

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 2050. UiS-forskere vil...

Janssen vant SUS' forskningspris

Professor i biomedisin, Emiel Janssen, er kåret til beste forsker ved Stavanger universitetssjukehus.

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mutasjoner som kan gi k...

Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretninge...

Kropp, droner og purpursnegler på Science Camp

Søstrene Olivia (16) og Runa Djuve (14) har eksperimentert med is, grisekropper, jernalderkjemi og droner på sommerens S...

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og u...

Har analysert mynter fra vikingtiden

Mats og Ingrid har analysert mynter fra vikingtiden som en del av bacheloroppgaven i kjemi. Oppgavene er et samarbeid me...

Professor-idé ble innovasjon for industrien

For sju år siden ble professor Malcolm Kellands forskning til spin-off-bedriften Eco Inhibitors. I 2019 ble selskapet so...

Hvorfor blir fisken skadet av oljesøl?

En gruppe kjemistudenter ved Universitetet i Stavanger jobber med å finne ut hvilke stoffer fra oljesøl som er mest gift...