Lesesenteret-forsker ga innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi

Professor Anne Mangen var en av dem som ga innspill til statsminister Erna Solberg og regjeringens digitaliseringsutvalg 12. februar.

Publisert Sist oppdatert
Hender og tablets
Det er viktig at skolene har god tilgang på infrastruktur, digitale læremidler og digital kompetanse, mener regjeringen. (Foto: Getty)

Skolen går igjennom en digitaliseringsprosess. Det tas ta i bruk nye verktøy, nye digitale læremidler og ny pedagogisk praksis. Nedstengningen våren 2020 var krevende, men den hadde vært vanskeligere uten det grunnlaget som allerede var lagt. Samtidig ble det en periode hvor mange i skolen lærte mye om digitaliseringens muligheter og begrensninger, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Professor Anne Mangen fra Lesesenteret, UiS, holdt innlegg ved Statsministerens kontor 12. februar 2021 om hva digitaliseringen betyr for elevenes lesing. Mangen presenterte funn fra meta-analyser om hva mediet har å si for lesing av lineære tekster, og egen forskning som sammenligner elevenes forståelse når de leser tekster på henholdsvis skjerm og papir.

Mangen løftet frem at det er viktig å lese lange tekster, og at det er en god måte å trene utholdenhet i lesing på.

– Leseundersøkelser som PIRLS og PISA viser at både unge og foreldre leser mindre på fritida enn før. Skolen kommer til å bli en enda viktigere arena for å fremme lesing av skjønnlitteratur, sier hun.

- Digitalisere med klokskap

– Etter det året vi har vært igjennom, er det ingen tvil om hvor viktig det er at skolene har god tilgang på infrastruktur, digitale læremidler og digital kompetanse. God bruk av digitale løsninger kan styrke undervisningen og bidra til at elevene lærer mer. Men det finnes mange gode arbeidsmåter som vi ikke skal «kaste ut med badevannet», og det er mange risikofaktorer som vi må ta på alvor. Kort sagt – vi må digitalisere med klokskap, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Melby informerte i møtet om handlingsplanen for digitalisering i grunnopplæringen, mens forsker Øystein Gilje fra Universitetet i Oslo fortalte om status for den digitale skolen.

Les mer på Regjeringen.no.

Les mer:

Professor i lesevitenskap
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking