Universitetsleiinga

Toppleiinga ved Universitetet i Stavanger består av rektor, prorektor for forsking, prorektor for utdanning, prorektor for innovasjon og samfunn samt direktør for organisasjon og infrastruktur.

Published Endret

Rektor, prorektorer og direktør for organisasjon og infrastruktur

Rektor
51833002
Prorektor for forskning
51832253
Divisjon for forskning
Professor i sykepleiefag
51834163
Divisjon for utdanning
Professor og leder for Senter for innovasjonsforskning
51833764
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Divisjon for innovasjon og samfunn
Fakultetsdirektør
51833278
Divisjon for organisasjon og infrastruktur

Dekanar og museumsdirektør

Dekan
Det helsevitenskapelige fakultet
Dekan
51831688
EAL 150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Dekan
51831701
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Dekan
51832866
Fakultet for utøvende kunstfag
Dekan
51831582
Handelshøgskolen ved UiS
Museumsdirektør
51832665
Arkeologisk museum