Universitetsleiinga

Toppleiinga ved Universitetet i Stavanger består av rektor, prorektor for forsking, prorektor for utdanning, prorektor for innovasjon og samfunn samt direktør for organisasjon og infrastruktur.

Published Endret
Rektor
51833002
Prorektor for innovasjon og samfunn
51831562
Divisjon for innovasjon og samfunn
Prorektor for forskning
51832253
Divisjon for forskning
Direktør for organisasjon og infrastruktur
51833001
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Prorektor for utdanning
51831023
Divisjon for utdanning

Dekanar og museumsdirektør

Dekan
Det helsevitenskapelige fakultet
Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Museumsdirektør
51832665
Arkeologisk museum
Dekan
51831688
EAL 150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Dekan
51832866
Fakultet for utøvende kunstfag
Dekan
51831701
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Dekan
51831582
Handelshøgskolen ved UiS